Genel MS - Dos Komutları MS-DOS KOMUTLARI CD Cd dizin seçmek için kullanılır. Örneğin C:\> dizinindeyiz. Cd Windows yazarsak geçerli dizin C:\Windows\> olacaktır. Copy DosyaAdi1 DosyaAdi2 Dosya kopyalamak için kullanılır. Örneğin Copy dosya1.txt C:\windows yazarsak dosya1.txt'yi windows dizinine kopyalar. Ren DosyaAdi YeniDosyaAdi Dosyaları yeniden adlandırmak için kullanılır. Örneğin Ren dosya1.txt yeniadli.txt yazarsak dosya1.txt'nin adı artık yeniadli.txt'dir. Dir /P Dizini görüntülemek için kullanılır. Normal kullanımı DIR'dir ve P değişkeni bilgileri ara vererek göstermesi için kullanılır. EXIT MS-Dos'dan çıkmak için. CHDIR [sürücü:][yol] CD [sürücü:][yol] PCD [sürücü:][yol] MS-Dos'da geçerli dizini seçmek için. (Daha çok ana dizine geçmek istediğinizi belirtir.) Örnek Kullanım: 'Cd C:\Windows\Desktop' dersek geçerli dizin C:\windows\desktop olur. Sürücüdeki geçerli dizini görüntülemek için CD [sürücü] yazın. Eğer CD.. yazarsanız bir önceki dizine dönersiniz. CLS Ekranı temizler COPY [/A | /B] kaynak [/A | /B] [+ kaynak [/A | /B] [+ ...]] [hedef [/A | /B]] [/Y | /-Y] Bir veya daha fazla dosyayı başka bir konuma kopyalar. A değişkeni ASCII, B değişkeni Binary(ikili) bir dosya olduğunu belirtir. V seçimi, dosyanın doğru yazıldığını bildirmek için kullanılır. Y ise dosya varsa üstüne yazılsın mı? diye karşınıza çıkan soruyu engellemek ve göstermek için. Örnek kullanım 'Copy /B PantegrA.dat + PantegrA2.dat yeni.dat' Çok sayıda dosyayı tek bir dosyaya kopyalamak için artı (+) ifadesini kullanın. Türleri belirtirken yıldız (*) ve değişken bir karakteri belirtirken (?) kullanabilirsiniz. Bunlar size kolaylık sağlayacaktır. /A, dosyanın ascii old. belirtir. /B, dosyanın binary (ikili) old. belirtir. /Y, aynı dosyadan varsa üzerine yazılsın mı diye sorup sormaması için. DEL [sürücü:][yol] dosya adı [/P] ERASE [sürücü:][yol] dosya adı [/P] Bir dosyayı silmek için kullanılır. (*) ve (?) kullanarak çok sayıda dosya belirtebilirsiniz. /P, her dosya silinmesinde, silinsin mi? diye sorar. DIR [sürücü:][yol][dosya adı] [/P][/W] [/A[[:]öznitelikler]] [/O[[:]sıralama düzeni]] [/S] [/B] [/L] [/V] [/4] Sürücüyü, dizini ve listelenecek dosyaları belirtir. /P, her bilgi ekranından sonra duraklar. /W, geniş liste biçimini kullanır. /A, sadece belirtilen özellikteki dosyaları sıralar. (R salt okunur, H gizli, S sistem dosyaları gibi..) /O, sıralama düzeni. (N ada göre, S boyuta göre gibi..) /S, dizindeki tüm alt dizinleri dahil olmak üzere gösterir. /L, küçük harfler kullanmak için. /V, kalabalık bir gösteriş. /4, yılları 4 basamaklı göstermek için EXIT MS-Dos'dan çıkmak için. MKDIR dizin MD dizin Dizin(klasör) oluşturmak için kullanılır. Örnek kullanım: 'MD belgeler' yazarsak belgeler adlı bir dizin yaratmış oluruz. RMDIR dizin RD dizin bir dizini(klasörü) silmek için kullanılır. RENAME [sürücü:][yol][dizin adı1 | dosya adı1] [dizin adı2 | dosya adı2] REN [sürücü:][yol][dizin adı1 | dosya adı1] [dizin adı2 | dosya adı2] Bir dosya ya da dizinin adını değiştirmek için kullanılır. Örnek kullanım 'ren dosya1.dat dosya2.dat' yazarsak dosya1.dat'ın adı dosya2.dat olur. DATE [tarih] Geçerli tarih ayarlarını görüntülemek ve düzenlemek için kullanılır. TIME [saat] Geçerli saat ayarlarını görüntülemek ve düzenlemek için kullanılır. SET [değişken=[dize]] Ortam değişkenlerini belirtmek ve değiştirmek için. TYPE [sürücü:][yol] dosya adı metin dosyalarını dos ekranında görüntüler. VER Windows sürümünü görüntüler. VERIFY Dosyaların diske doğru yazılıp yazılmadığını söyler. VOL [sürücü:] Varsa disk birim etiketini ve seri nosunu gösterir. Move [dosya veya klasör][dizin] Bir dosya veya klasörü farklı bir dizine taşımak için kullanılır. Taşınacak klasör ya da dosya ilk olarak yazılır ve sonra tanışması düşünülen dizin belirtilir. Örneğin: 'Move dosya.txt klasor' gibi.. Deltree [dizin] Bir klasörü tüm alt dizinleri ve dosyaları ile birlikte silmek (tamamen kaldırmak) için bu program kullanılır. Örneğin: 'Deltree klasor' gibi.. Mem Bilgisayarınızın hafıza durumunu bu program yardımıyla öğrenebilirsiniz. Geleneksel ve Uzatılmış(XMS) olarak görebilirsiniz. Ayrıca boş hafızaları ve çalışabilecek en büyük prgoram boyutunu da buradan öğrenebilirsiniz. Scandisk Dosya ve Klasörleri hatalara karşı denetler. DosKey Ok tuşları ile önceki yazdığınız komutlara dönebilmenizi sağlayan kolaylık programı. Fdisk Sürücüleri tanıtmak, bölmek(partition), alan belirlemek gibi işlevleri vardır. (NOT: Bu program disklerinizdeki tüm dosyaları silmektedir, sadece yeni bir işletim sistemi kurarken ya da Windows çöktüğünde kullanmanızı tavsiye ederiz.) Format Sürücüleri biçimlendirmek (format atmak) için kullanılan program. (NOT: Bu program disklerinizdeki tüm dosyaları silmektedir, sadece yeni bir işletim sistemi kurarken ya da Windows çöktüğünde kullanmanızı tavsiye ederiz.) CALL [sürücü:][yol] dosya adı [varsa toplu iş parametreleri] Bir toplu iş dosyasından başka birini çağırmak için kullanılır. REM [açıklama] Toplu iş dosyalarına açıklama veya yazılar eklemek için. (Bilgisayar bu satırları görmezden gelir.) (Bu kod config.sys ve autoexec.bat dosyalarında da kullanılmakta.) PAUSE Toplu iş dosyasının çalışmasına ara verir ve Devam etmek için bir tuşa basın yazar. Bu yazının görünmesini istemiyorsanız 'Pause >nul' olarak kullanabilirsiniz.