Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe II ( 1 ) ders notu MUHASEBE II Öğr.Gör. Yakup SöylemezDURAN VARLIK HESAPLARI ? Bu ana hesap grubu, bir yıldan veya işletmenin normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerle işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla elde edilen ve kural olarak bir yıldan ya da normal faaliyet döneminden önce paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlıklardır.20- 21- 22- TİCARİ ALACAKLAR 23- DİĞER ALACAKLAR 24- MALİ DURAN VARLIKLAR 25- MADDİ DURAN VARLIKLAR 26- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 27- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 28- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 29- DİĞER DURAN VARLIKLAR22 TİCARİ ALACAKLAR ? Bu yardımcı hesap grubunda, bir yıldan daha uzun vadeli senetli ve senetsiz ticari alacaklar izlenmektedir. Vadesi bir yılın altına düşen bu gruptaki alacaklar dönen varlıklardaki 12 Ticari Alacaklar hesap grubundaki ilgili hesaplara aktarılır.220- ALICILAR 221- ALACAK SENETLERİ 222- ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 223- 224- 225- 226- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 227- 228- 229- ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)23 DİĞER ALACAKLAR ? Herhangi bir ticari nedene dayanmayan ve bir yıldan uzun sürede tahsil edilmesi düşünülen alacakları kapsar. Vadesi bir yılın altına düşen diğer alacaklar 13 DİĞER ALACAKLAR hesap grubuna aktarılır.230- 231- ORTAKLARDAN ALACAKLAR 232- İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 233- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 234- 235- PERSONELDEN ALACAKLAR 236- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 237- DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 238- 239- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)24 MALİ DURAN VARLIKLAR ? Bu hesap grubunda; uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan uzun vadeli menkul kıymetler veya paraya dönüşme niteliğini kaybetmiş olan uzun vadeli menkul kıymetler izlenir. 240- BAĞLI MENKUL KIYMETLER 241- BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 242- İŞTİRAKLER 243- İŞTİRAKLER SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) 244- İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 245- BAĞLI ORTAKLIKLAR 246- BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHÜTLERİ(-) 247- BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 248- DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR 249- DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)