Mukavemet Mukavemet 2 Ödevi YTÜMAKiNE * A305teyim.com MUKAVEMET II Ödev Teslim Tarihi: 16 Ekim, Çarşamba PROBLEM 1 Şekilde yükleme durumu verilen çubuk için kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramlarını çiziniz. Eğilmeden kaynaklanan maksimum normal gerilmeyi bulunuz. (Prob. 5.28) PROBLEM 2 Bir çubuk iki metrik haddelenmiş çelik U profil sırt sırta kaynaklanarak imal edilmiş ve şekildeki gibi yüklenmiştir. Kullanılan çeliğin emniyet normal gerilmesi 190 MPa olduğuna göre kullanılabilecek en ekonomik profili belirleyiniz. (Prob. 5.90) PROBLEM 3 (a) Şekilde yükleme durumu verilen çubuk için, tekillik fonksiyonlarını kullanarak, maksimum eğilme momentinin büyüklüğünü ve yerini hesaplayınız. (b) Eğilmeden kaynaklanan maksimum normal gerilmeyi hesaplayınız. (Prob. 5.124) PROBLEM 4 Değişken d yarıçaplı dönel simetrik bir katı biçimindeki dökme alüminyumdan mamul konsol bir makina elemanı şekildeki gibi bir w yatay yayılı yükünü taşımak üzere tasarlanacaktır. (a) Makina elemanının sabit mukavemette olması istendiğine göre, d’yi x, L ve d 0 ’a bağlı olarak ifade ediniz. (b) Eğer L = 300 mm, w = 20 kN/m, ve ? em = 72 MPa ise d 0 için müsaade edilebilecek en küçük değeri hesaplayınız. (Prob. 5.148)