Mukavemet Mukavemet Ders Notu FULL (Volkan Ersoy)_Part2 Ger(jek Geril Me ve G er-(fQk: ~'~~'i ~lft{n'V\e.: /]' ~t ' . f G -- i~" 17 j i ·1 i· i Ii L 2.- Li - . -.,...- i (f\IYlQ bu 't01 d!Je ki II"'" i)""'0tM~r ) _L_L L L Ji iL o o~vJliU _,J i ~ 7W .~ Qrbflti i ~tS~kl ,.•..• ,,'~II"I. i ~ Jt ~3- \1 ~ IGfu ( 17 ~ l1' ~ 11,·,1 ..lL- i ri";.. ~ li p0-rt\d" ·l Iir !\Ml>ifllll\lciUn%1 iC!KOZA'* SM j::: SJretll \.AV ~Q \leM e.t .sil) iri -,-~ -~ i i ~ + i T i i li I ! i i! i i i i i , i ~ ~ .: .~)( ~ -. i - i ' ... ~ i \1 ~&" 'lif: -~ -t' , .\LE, .. 1- ~ - '~ifi' ,:::ii i , ",di •... frl~-1~ i : i 1(1- i [Ai:! T i --t- i ~i ~E .J -Pt.: ' ~~r~' ~rkl, ,ar'~i, i i i i G ' i ,~ " i " i '''~ rn i i t ( i .(iQO •.•Ati i , i i i i i i .~ li I i ""ijti , i i i i i ' i i • i, , i i , i \ ~ J ir o: ,Yti l\ D i. Lj>'--- , T i i I i i i i i OKOZA~ok.N \ 3()J ~ \--7 2f)o i:~ ($oE- ~ ~ PA P, =' '1~V - ~~ ~~ ~ .\ ! •••.. i ..il at iLI )2.. ~ !"""" '- -i. 2D )~ ~ Fj( ;: ) "If ',VV i~~ - " '11 - ) )0 f .U' )- O PB ' ~ - Oc N '\'" i f( .p ---- -t'>j ~ ld -"i if r;J P~A :200 t~ t\ ~ \)01 il' iv' (1 ( f " B 7rii u '"' IW J.. 'Yil :.lA D- Q ~r;,. (J 5C GIVf' .::::, , ~~ """ '" '-N i i fL '\ i pt i Ji ..i- i ;; ~ Ai: i " A iU~ i T \ ill::' \. ..,.. '. -7 r.n 'P, ,'" .. /' ·,·v, ..// P li OlJtN .,. ~. /l ../ f i' i " ,/ Pi -ii v' "- iV ./ C V V 1 10 K J /l 4: .,/ i CD !- _7 r- f', "\ ") •... t 1 ( li( O,( ~) 5)0 i( .. ) -\ QO ~Q ri } l]o ; O tl ) (idü 'i JrJ iI (i IQJ. lO "'" == .i i ~ _L ')' 9 li 00 tc -I? .'" )i 100 ' 10 '1_ ~ \ b( O· o 11 }\ 2 i) ii) ~~ I/iYi 1T tz 00' LO ~ i '1,0 ,~ N,i '~ - , ~ v' c;. i c • -:i <"\ "\ - - { ,e.: o ~ i . J ,"I '\ . F (ii rif lau :tl ~-J'li iti nd()l. )~ () •... M H o() > J ~ b '" r :: - ~ ri. LV ~I't. t (fii 0-1 rf WL x] f .; rJ - J i", f i(-i -:i ") t i \0 -'" P 't-M a .::. If 1 , V i i , t -' l' P, 'f (f. - ., \ ;:, i<- i vv ,..1 ili .' T [ ~ i ••• / r _r " / •.g ..ii f :: p ..•. (. q A '" ~ -1 i..,.. O -A.Y.. )( ""l. iQ ) - TL Yi (., -.J -r J J .( i-f ? '1 -\)\. J J d~~ch i 30 ---i i i~i i~ii i 7~~N i- OKOZA \ --cri ~ dokl H le -~-~- i ct ~ ::1 ~ vrGix ~I " - i + T 1 i T iClKOZA i i i i i i i i t i n -~l_l_ L -1-' i ~ ii~i , , , i t'-L ~ ,- t--t* i i i 1\1-- i i f4Je#1 ~ ___ h i ( 7 -f t i t i "\ p ~ lt .-;1- ./ I(J.~trl~~ t ICul:; (0 i ~ i ~:iiO G i : tl i + ittlo iim b -1fY1jl}1 bd Malt~ ri i L__ L j lllbovon, i ~ '- ~ i 1 i i i i Un-I i OKOlA ~" ii., i T ~_ i L\~ I~dr br i \CD ~er .etti O()U o '-i(hJta il J~k\e lineer il;~kije sohiptir. @ Verilen herhQoj' bi( ~vk~en k~nQ kkinol' def OrmQS~OIl ~0k\e.r~() u ulanmQ dvtum)qrlf)Q et~ ~ mql. j-k L' i i i ~ 1 -L iJ ~XJ i i:- i ~~ +Ji ~ t -K--x--i-~I- i i i i: i i dii,~.· fv1 T' -t-=-t-h iWi~~~ ,+-t-H ~'~ mL- 4-411 -Vi 1Ç' '--I------G-, i -~ .,~ ~- i - i OKOZA\ \ Öte) Wal : i i ~.~' W i i i ~ c:- I i -I I~~~tti r-~ i i ! i i i T -"i 'x -t- , I j... -i ..r ~ITS~ub\Il-n1.f'1;AD i c.~1i '"' i i '\ , i i i i----tiiit r ==EtI i'+-- i i iJ -{{ls. \ \ i lp Mc ih-~ \'l'Iil\ \ i"dcJK\s.d,\ p!Qs1sr~ ih\)H~lö LL "1 '~ JL Q'1\(Yiq -ri i i lv\ ndi 'illi i i i i i , "'- i i IV1~drlo\ Itc ti i:;{"I •.. :~ r a -4 k..., O - j ao '>( ~ ~i( , ! ;- i i i i ~ QpHk i: O 15-Q.30 i ,Kq~G\.\ ki{) li 1 , " LI i 0< U (, ..ii- , ~~ir F O )1 - ( )6 tiL J ~ C ~-T-f i ! ~h ,~ LT Lu v i i i OKOZAi , i i ii iri i -(i ~~~V i ~# l,nt~i~li i i i i l:pfk ~i g G. "1 ' i' . ! i i , i _[ i i i~ i-i-+ \ i i i. ~ i lG: . IXiu ri) ifCtVM ~ QllUIM ari i ~ (, f 2 i3Q GPi~ i i 1~ G -:~- ',:t' i ~: ., ~ i i 111 i ,. i i i i piri ;Mb\\~'e: i~j~G:B'\elresriiii(y)l~s 'ii~ . i i "1-' ~ l i -i- i i ~ i i , ffl11 (,~" 11;0 11-,1'0 i 7J501 ~k~3~1.,.11 ~ ~,. ~ 'i i i i i B 1:0 CD~ ~ '" 2QP ~~i' DI)~Q i ~a(irq~ F gs: r-lfa i i i i i i i i i Tj; ! ~c\~~~~ ' , , , i i i i i t­ t ! T hriuvi i V\ 8 o LU T -l­ i c..-.. = , f~ t-J' P i s=4-~) i~~ IILI~\ " + ,) .)~ •.•.. i i i i t i i i i i CKOZA~IWrl1 gr - 1(o + \50) NPq -3 &:t i) ~ ~ c'x - \J ( G~ t ~~} :: - .:: O 5 xtO _~Q"i 1/0 Gfeii ' 1- e ~ T PA 1 1 i i ~ 'I" ,I~" l\ , ,c~- 1)f( Gx~ .:il'; t - 3 \ 6 iN tJ ot ~ J J i rrif4 ip j i i i i i i 1 i \ f o (i~Q! ~ - , , , , , Tc1 J tir (.+ G i~ L' o - ~ &~i fi iLJI Po i i i i i i L_ i i i a+J 1 i i i t ~ 1 i 113111d<:7 '1 b (-) G Jr [i 1 ~ -~ i) - - 3" -G h A II' / r iLl-- ( f\ , / - ~ .. , v, i ' ro ,~- ~ " t -rx ~ 16'A ~ \ n ,- i- - i ID i i i i i i i i i , , , i i i ( 7 ~.., ~CP r rf t ~'L( 'JC02f14 ~}~wi ' •.. i· ---" o,~ i i I· i i ~ i i i III i (... - ~i (' _ Illci.~'J~ rJ LL o - -' . [i 1 1 ::::: - 'l~~ i~i ~M i i i i i i i i" i i i i i '1.1 [ i '1 !pk' li(J;:l~ (hi -~ 1-..) A ~\ mreJ.\Ji i_ J lftl (~31501M1(O }S"(IJ •• (lt i I\lol1iJ1 '2 D, ,InlJ - ~ \ - - ~~.nidtBH Ft ~ -+- - ,.J i CKOZA ~ i i 1----'MvlD ~J~d( Q[' ~~~~ d ~ d Jh;o h:r : (";1 (J(}H,~ ,i -- i i i L "i'J.,ln •.• i Li + i + i i i -- i i rI i a~-+ i ! lt i i (~+-~: i -+­ i i i i 1 cb -tt- W +, Qb% i e~r~: k. , I' Id \' U' iile, -\teiYiSi i e i e Hi 1 i i i ! CKOZADCi 10Yi.se\ ~(Y;\{'(le }toL ~()d~ r\ ç(1 \ Ger;! iVie i ~i'{\ G\'" 'Ziic :; Trii ~O .... J i , L G, ~\S " UP • \i\', (li ~Q . oJ ( " .~ \AL diL iq r i 'I~ /' ...•...•. '" ....:> \... V i---'-- 1\ ,7 ,v i. ;oc iCQ, " Iri. ii'; O ( -- L / i·.." J [1 L l->- ". tt c,. A /' .J i " ..•. II' 1\ i " - ;' \ Ii • \ 1"- f-L. ./ /1 ''''-. ...•...•. - ./ r. , r ~ "U bil ~" r 'ill ller h ~ç J'j \ \1e ~ ,lii .d -A "li Ge ,ll I)')@ IQ/' 11\ A\i Il '\. ~ h~ 'ri in hlo ci i Du rf, (yi i s.... . -1 ~ -;;;r i i... /' ........••• " t /' .....• ~ rVV ilC ~ / " .::; ~ r- i •....•..• t\ i.. "'0 1. i ..;1 n i V /' '~ II i~ .' "'" C \ ~ ~ G tl)< ,~ f\ i.> (ldl rQ. ~ ~ \- V \. W \ ....••... ;/ / (\l ,)" i b br! 1\' i l! "". INI ' ..... / f-::J (~ i - - ~i r--... .-- /' ~Ial Si ~\J "l\ i.. !'i' ~ Im, Ji r i) IClA lo r; ~ ~ (J~ -S(LJ fo In nlJ. .if ~ \DIe. L5 v u ri Otli lJ, ülr 1e, jl.i e 'id e ~ Idi tr. e i rti. G :>el \N eJ ~~ ~~~ IIJ.' t f L II'" - G ~L-= = (, rf' h ''1 Ii" vis d(:2 i /tl\ uiv\h D 11 PAl\. ~ ii--jl m~ hCl luir. () :5 l ,.Si" i ~ii' t 1fV1 V{J cl Q i LV ipr~ fYI ~Il Mi ~X. kI\ '_A. .ri O. .IT; rio in' 'liJ kin tE:. ... i) ( MII-'c4 u. Lv / v .J .~- ...- ~, .... .-- , '-;- ~ 1/ /' ' . ,l !t -- - v 1(" ) i') t" PP ~ ~ ''1 1- t ~~ iJ L ~~ '\ LL '" '1/ i 'v G '" 2 u i '\ f ~ l I .•• -. \ ~i \i -I ?\ - i .J ~li i L ~ \. T - iL IVI ~ ! .../ ~"1 c ----. 2.1 -f 11./ p~ i" . i •... i~ al. 1\!JC) T - "i - . 1 OKOZAJ 1 t i _\_~- ,Po i ~~ ~/i ) ~~ ;1--1 .7/ - i ~"Q, y Hi. V'i ok; iQ !li~. yli~ i, - i - i i i i i rl~~ i -. ~-- ~; ~)~112i. -=13MPei r a~oi-tlq =?2HP<.li ~ i II , i ibO ~'II IJ .~fh() i,;: C~.:; )1 MPG ~ i i i t r i - ~~~r i~ o. -i Ll-+ ~ _ i -ti=t:t1=tj + ~~ •.•.. i i 61 i --1/ '"", ir , r'o;-4r i~ l' tti i - ,- _.1 i i i tlti li~~ il ir i it \ d- i i + t i ~ T1iTI i Li + i i i i T i OKOZA---~ --IW51h~ l"1~IJ! o , ir ~ If1 -i i i i , , , " '~ L i pr c] .i-r-r~ i i .:;(j :.-i-- - i ----L"'L-i. ~~ r.1 ~ 11G')1 G r-tItIt~ ~n~(\bl' i ~- F= - -----1 fflf}" ri f i L i \ i ~ ~ ~\ i i : 21 _ ~ 2 r _~ tl,., ~ i i {i i ~~d~ iir- i~ ir~ -roi i - OKOZA11\i ,-~-~- i ; i ~ i i i ! i i i i i i i i ~ i . i i i , ,.- i i' i i i i~+--t­ .f'1O)< ~ ~-- I----+.. i r----i-- _i ~ t6t=-6i' --L-LLI* i i -Le 7 :A~ T i i -+ li~!~~Mr ~) , t i [(,,1" :~r,"-L'Ji-44-~, i- i ~i 'o io i i . i i':: tl fl tA rq i J 110, i 7 --t- ir ±=i , (;'.1..:: 111 ~ 1/ 7 'i'i~I~:-* ! 1(; 2 ~ tt+--t--i'c i i i i CKOZA-[-[- - W ~l:~~h~Mfq , H--t: i 1.::::> :--j----ti ----1---'1 , \' r i ~ I~Jr~ i ~ QJ( e --j~~ ~ cr~ r ö ~ i i :Di ~(;x i i J i :. -1 __ ixf 1- i i i .'. i '~y~~-iiiiii D .~ '. j t i i i ~iI> i fii\ i. .J i i , , fil\aA\ OJ i" + i -7 ~;fi n~ OKOZAA.lhhi ~ •• \ -~ T T i i -t -+ i ",-r) i i ! , i -i­ ~()rIG\opiJ .:. ff\ V iX .: J r'L dA (A qb{)rnlf) A T _.,.1 "'-_. -~ i-i 0, i i i i i i i i i i i i i i i ! i , \ ~ , i i ~ i ~ ~ i 1 i ~ i , i 1 ~ t-+ i ~ Lt< f ~ J~ i i ' i \ If i -----,--- i~ IJ ~ Q ~~i fT3f-t i i i i -+ L i i i i CiKOZAJ--. 'J ,,? c . ~ 1 .;? x • x 1:: ? -j . ~ i i i ii. ~ -[-[- dr- c1JA i i ----4 r, ! ." i D ~~ i --c i ! i i rxii -l ~ lxf ±hh i i " c . -/ -l- i i "c.-p .L: L ,iL h:i ./rl1) i OKOZA i i! \y i -~-~- ~ii~rit i iNal &\ i Ai~ ,/1 CI"'i'\ - li ~ (Y)Pir1~ i -l- i ,bl-- ~r 1/ - i - OL i { - i ._~ 'TlI'~ .. 'llL i"" 1_'1 i 1~-tJ i i i + i i : ! ) i i ,-~vtçtlr~ ,,~O"~ 'H'IIIII. i -&. i ii i i r--l--l i i i i, i i i ii i i i i '+~~."" . i ,i" ~ ~ OKOZA -~ / / 2 ~~ / ~ 1:;:~~ i =+++++ i i i i i i i i i i !_I_L_ If· io ii 1151.< E D~ 1. 'IYCIj'(\ i i ·1 ~ 3,}ili,3 i ..li- iA. i i 17 " br j, .• rtf L~ ~ i i i ,lC10 i 1'1 ~- ~.-. ~ ~. ii l i 1 i ~ . c('f 't- m 1/ i ii ii~i/ ( .. -tL; i T i i ~--riJ t ~li,,'14~\\V- ~i~ TTl1 .~ ; - i 1 ~ 121/' I.J T _i~ i OKOZAii-:: .- ~r 1fiJ\7ITh1 n ir+<--i~ -~-~- i ;t~d .~ + i l­ i i i i i i i i i i i ' i ' i i ,l;:\il ~Jetjlf~ i i ! ! :)11 -:Jt .~~ X :v~ ~~ibrr~i; :f~PJ i ,j)A1:x, i +-+-+ i i' i 1~ L+~ I,:' i i i i i i . i j : '1' tl;:t::t ~' i i i i i i II . . A ,QIl>!'H~trI: i i Mfl ~i 'cM if1~ Ki ~ . ~t11') yl i i i ! t44-t ~ i i ~ 1- i " i 7}-j- i i ! , i i i i i i i i i i T i ! i OKOZAJ _L_L_ 5iti ttcd) er '1 / ,.../ t~-LI) '~~ n~ t.. 17A1\cJRi~~~ .:; i 1\ 'r\.... i~ i 'iif'\~ OKOZA m Ffi i T ~ i i i i 1 i 111 i i T , i i i i .--.» t---J , h!±fti - i i i LIVi~ i T • i i , ~. T i \ i i 30lN 1 i i i i i i T i i i ~~ .... i it i i jl1 i i i i i i T i i i i i i i i r +i ! : t i L i L OKOZA[1la - N~ ~~,t::i.. i ( Vi~& i p ')(:.-'-~ ~-. !B-~W { .•.. i. ~...i ~ i i 53--'·1 i . ~' i w ~ loWu i idir ~ T- D~ S~ ~ c '~ ~. - , , ~ -[-[- i-i W" . 1 ±: / AT! il OKOZA Uasih'k e- ~. \.l\l~fK i cJ~8IEt , ii -\ i.~ -i 1 ! i i \ 1) 1~1e. /' i , i i i i i ~--~·-·~i-, _ ~ ~ _ - J:;J.,tti:{tt: 1 ~'--I--.-~---,----",-; ~_il--_lI :~ i Mil~I" i ~ ! 6-:ti ~M~C i i i 1- 1 II' i T i i +. ~ -i- i i --r T i 1 i---t i i t t ttttJ CKOZA ! ~~-i1E 1ft+W, 1: LLLlJllI ;i i ttd iimii ~~Go)(io) i 40(30) 40 ~oILP+ 'Jo·t,O tt, -i (h"Thl~oP.\. ~O\dO~*~O)tf~)'~ . 'li i i i ,. .v':RI .• ,k-Ç i~ 17V ~. LUln..!..J 1,,;.1.1- 1-'.~4 _ i tlJoYi el defrr9--~r.lri~ rl;I-~ t G-(l,' - - ~~tt c r­ i , i i i T li) kl\!! i x i i i \ 1/ i 4v i + ~ ,- CKOZA~ - - - - ---j - - - -- f---- i i 1 i i i '-J i rrr T i i-~i----- T i i , i i i i ~i_ i~: ~ i i -, i i- tL i i i , i i i i i ~Eil i - i-- i L ~111 ii . i i T 'i;'tl ~ ii i 11 i i i i i i i i i i T i T if~; \ T i 111 1 1 111 1 1 T i i . _1\ i.-- ~ \ '{ \ i i ii i i i i i i LT' ! i ~~ "{\ i i i TTi ' , , , , , - i ~ "" i. / ~ L- i i 1 i i i, i 1 {. i J\lH -: ! i , ---,I i i i i i i i i il i i i : OKOZA J i