Ortopedi Nöroloji - 1 Nörolojik muayene Kafa bölgesi Spinal kord Perifer Baş pozisyonu ve koordinasyonu Kranial sinirler -Göz -Yüz ve burun -Kulaklar ve denge -Ağ z ve salya Farenks ve larenks - Boyun kaslar - Yürüyüş ve duruş Parazis Ataksi Spastisite Dismetri Testler -Sarsma -Ön bacak z platma -Cidagoya bas nc -Tokat -Deri (terleme ve duyarl l k) -Servikal (kulak arkas ) -Pannikulus -Torakolumbal -Kuyruk çekme -Kuyruk ve perineal Patellar refleks Kranial Tibial ref. Biseps ref. Triseps ref. Arka bacak fleksör ref Ön bacak fleksör refKafa bölgesi Davran ş ve huy Mental durum Baş pozisyonu ve koordinasyonu Kranial sinirler -Göz -Yüz ve burun -Kulaklar ve denge -Ağ z ve salya Farenks ve larenks - Boyun kaslar - Öne eğme, esneme, dolaşma, dönme,yalama, Asabiyet, depresyon, titreme, körlük BEYİN Hipokalsemi, hiperkalemi, ağ r metal zehilenmeleri, kafatas k r klar , proto-bak-viral enfeksiyonlar ÇEVRESEL UYARIMLAR (Dokunma, ses, koku, yem, ağr , görsel testler) Azalma: BEYİN SAPI, BEYİN KORTEKSİ(±) Artma: BEYİN Çevirme (± boyun ve dönme) = BEYİN Sallama (+ nistagmus) = Vestibular Sistem Bükme Ağr l K r klar, enjeksiyon, botilusmus, EPMKranial sinirler Göz II,III,IV,VI (2,3,4,6) • Yüz ve burun I,V,VII (1,5,7) • Kulaklar ve denge VIII (8) • Ağ z ve salya V,VII,IX,XII (5,7,9,12) • Farenks ve larenks IX,X,XI (9,10,11) • Boyun kaslar XI (11) •Kranial sinir anormallikleri I. N. Olfaktorius KOKU II. N. Optikus GÖRME III. N.Okulomotorius PUPİLLA IV. N.Troharis Dorsal kas (D-M strabismus) V. N.Trigeminus Mandibular, maksillar, oftalmik VI. N.Abdusens Lateral kas (M strabismus ve ekzolftalmus) VII. N. Fasialis Yüz, göz yaş ve tükrük, kulak, burun, dudak VIII. N.Vestibulokohlaris Duyma ve denge (Nistagmus, Vestibular sendrom) IX. N. Glossofaringeus yutma ve parasempatik X. N. Vagus (egzersiz intolerans , disfaji, taşikardi, ileus, larenks paralizi, inhalasyon pnömonsi, burun ak nt s , kuduz, botilusmus, kurşun zeh.) XI. N. Assesorious Boyun ve skapula XII. Hipoglossus Dil kaslar (dil lezyonlar , sistemik hast, hava kesesi)Spinal kord Yürüyüş ve duruş Parazis Ataksi Spastisite Dismetri Testler -Sarsma -Ön bacak z platma -Cidagoya bas nc -Tokat -Deri (terleme ve duyarl l k) -Servikal (kulak arkas ) -Pannikulus -Torakolumbal -Kuyruk çekme -Kuyruk ve perineal İleri, yan, geri, döndürme,engelli, eğimli, baş yukar , ayaklar poz. Periferal, spinal, beyin sap (+). Beyicik, vest (-). Beyicik, vestibular sis., spinal kord, beyin sap (+) Servikal spinal kord, beyin sap , vestibular Sis. (+) Serebellum (+) C1-C5, C6-T2, T3-L3, L4-S2, S3-S5, CY1-CY5 Ayağa kalkamayan hastalar Yar koma, depresif, bilinç kayb ,körlük ç rp nma Bilinçli Beyin beyin sap Spinal kord, periferal nöropati sedunder sinir sis. bozukluğuBaş (-), + ağr ve bacaklarda • hiperfleksi Baş (+) boyun (-), ön ve arka • bacak ref normal/ artm ş Baş ve boyun (+), sternal poz (-) ön • bacak ref azalma, arka normal / artm ş Sternal / köpek oturuşu (+), ön • normal, arka normal / artm ş köpek oturuşu (+), ön normal, arka • paraliz / azalm ş C1-C3 C3-C5 C6-T2 T3-L3 L4-S2Perifer Patellar refleks Kranial Tibial ref. Biseps ref. Triseps ref. n.Femoralis ve L4-L5 ani ekstensiyon n.Peronous ve L6-S1 fleksiyon Arka bacak fleksör ref Ön bacak fleksör ref n.Muskulokuteneus ve C7-C8 fleksiyon n.Radialis ve C7-T1 ani ekstensiyon L5-S3 C6-T2 Geri geçme Geri geçme