DNA Kromatin - Kromozom NÜKLEOZOM PROTEİN ÇEKİRDEĞİ N Ü KLEOZOM PROTE İ N Ç EK İ RDE Ğİ Farkl histonlar farkl renklerde g ö steren n ü kleozom protein ç ekirde ğin üç boyutlu modeli.