DNA Kromatin - Kromozom nükleozomun kristal yapısı+ 146 baz ç iftli DNA ile ba ğl bir n ü kleozomun kristal yap s ( Ü stten (b) ve yandan (c) )