Saha Raporu Ofiyolitli Melanjın oluşum ve Yerleşim yaşı Ofiyolitli Melanjın oluşum ve Yerleşim yaşı? Kıta kabuğunun açılmasıyla birlikte okyanussal kabuk oluşmaktadır. Bu okyanussal kabuğu, dalma batma hareketleri sayesinde magma yavaş yavaş keserek yüzeye çıkmaktadır. Ve aynı anda sedimantasyonda okyanusun altında aynı anda devam etmektedir. Bu süreçler sona erdiğinde oluşan birim ofiyolitli melanjdır. Bu melanja oluşum yaşını verirken oluşmaya başladığı yaş ile oluşumunu tamamladığı aralığı veririz. Bu melanjın oluşum yaşı Triyas-Alt Kretase’dir Yani bir başak değişle ofiyolitin içindeki en yaşlı birim ile en genç birim arasındaki yaş aralığıdır. Yerleşim yaşını verirken de melanjın üstündeki diğer birim ile melanjın içindeki en genç birime bakılarak verilir. Bu melanjın yerleşim yaşı ise Üst Kretase’dir. Ters Fay? Eğim açısı 35º den fazla ise ter faydır. Bindirme? Eğim açısı 35º-10º arasında ise bindirmedir. Nap? Eğim açısı 10º den az ise nap.