4 - Göz Hastalıkları Oftalmik Aciller OFTALMİK ACİLLER Gözün Travmaları Subkonjunktival hemoraji; ? Nedenleri; valsalva öyküsü, HT, travma, göz ovalama, kanama diatezi, aspirin, kumadin kullanımı veya spontan olarak rüptüre olabilir ? Tedavi gerektirmez ? 2 hafta içinde rezorbe olur ? Sık tekrarlıyorsa koagulasyon bozuklukları araştırılmalı Gözün Travmaları Konjunktival abrazyon ? En çok penetran yaralanma sonucu ? Subkonjonktival hemoraji ile birlikte ? Skleral perforasyon ekarte edilmeli ? Kapak çevrilerek ybc varmı bakılmalıdır ? Antibiyotikli pomatla 2-3 günde iyileşir ? Tedavi:>1cm ise sütürasyon Gözün Travmaları Korneal abrazyon: ? Ağrı, fotofobi ve sulanma vardır ? Topikal anestezik ile hasta rahatlatılır ? Görme keskinliği değerlendirilir ? Floresein ile boyanır, kobalt mavisi ışığı altında incelenir ? Bio da perforasyon varmı bakılır ? Kapak altına bakılır Tedavide; ? Sikloplejikler ? Antibiyotikli damla, pomat ve kapama ? 1 gün sonra göz konsültasyonu Konjonktival yabancı cisimler ? Nemlendirilmiş pamuklu çubuk ile alınabilir ? Korneada floresein ile boyanan abrazyon varsa, üst kapak çevrilip bakılmalıdır Korneal yabancı cisimler ? Metalik cisimler hızla çarpar, perforasyon riski yüksektir ? Topikal anestezik sonrası görme keskinliği değerlendirilir ? Bio da ppd iğnesi ile çıkarılır ? Pas lekesi korneaya toksiktir ve temizlenmelidir ? Korneal abrazyon tedavi edilmelidir(topikal sikloplejik, antibiyotikli pomat ve kapama) Kapak Laserasyonları ? Öykü önemli ? Tetanoz aşısı ? Perforasyon var mı ? Diplopi veya pitoz var mı ? Yarada ybc varmı ? Tedavi ? Lokal anestezik ile cerrahi kapatma, iv ve topikal antibiyotikler ve soğuk kompres uygulanır Kapak Laserasyonları Künt Travma ? Kapaklarda ödem ve ekimoz olabilir ? Görme keskinliği değerlendirilir ? Glob intak ve görme iyi ise, göz hareketleri değerlendirilir ? Yukarı ve lateral bakış kısıtlılığında blow out fraktürü akla gelmelidir ? Orbital rim palpasyonu, waters grafisi gerekirse orbita tomografisi çekilir Künt Travma ? Bio da kornea epitel defekti olabilir ? Hifema olabilir ? Ön kamara sığ ise perforasyon olabilir ? Travmatik iritis sıktır, ön kamarada hücre ve flair vardır ? Sfinkter rüptürü ve pupil düzensizliği olabilir ? Ön kamara sığ değilse pupil dilate edilerek fundus muayene edilmelidir Hifema ? Ön kamarada seviye yapan kanamadır ? Travmatik veya spontan olabilir ? Spontan hifema sıklıkla orak hücreli anemi ile birliktedir ? Travmatik hifema iris kök damarlarının rüptürü sonucudur Hifema Tedavi ? Hastaya 45 derece yarı oturur pozisyon verilir ? Midriatikler ve kortizonlu damlalar verilir ? GİB yüksekse topikal beta blokör, brimonidin, KAİ(asetozolamid) ve gerekirse mannitol verilebilir Lens dislokasyonu ? Künt veya delici travma sonrası olabilir ? Görme azalır ? İrisde sfinkter yırtığı ? Vossius halkası ? Katarakt ? İridodonezis ve fakodonezis olabilir Tedavi ? operasyon Blowout Fraktürü ? Yumruk, tenis topu ? En sık inferior ve medial duvarda görülür ? Subkutanöz amfizem, perioküler ekimoz ve ödem, pitoz, enoftalmi, diplopi, yukarı bakışta kısıtlılık olabilir ? Alt kapak, yanak, burun kenarı, üst dudak ve üst dişlerde infraorbital sinir anestezisi olabilir ? Waters grafisi ve orbital CT istenmelidir ? Göz, KBB, Plastik cerrahi tarafından değerlendirilmelidir ? Retina dekolmanı ve yırtık açısından gözdibi muayenesi şarttır Travmatik retinal harabiyet ? Komosyo retina; genellikle periferik yerleşimli retinal beyazlık, görme alanında skotom ? Retina dekolmanı; kıvrımlara dönüşmüş beyazımsı retinal buruşukluk, görmede periferik gölge veya perde ( lökokori) ? Travmatik makula deliği; görmede ciddi azalma,makulada hole, santral skotom ? Retinal kanama; kayık şeklinde kanama, skotom Travmatik retinal harabiyet Penetran Travma/Glob Rüptürü ? Gençlerde daha sıktır ? Cismin büyüklüğü, çarpma hızı ve ne olduğu önemlidir ? Keskin objelerde perforasyon riski yüksektir Penetran Travma/Glob Rüptürü ? Görmenin azalması, ön kamaranın sığlaşması, hifema, irregüler pupil, perforasyonu ve io ybc cismi düşündürür ? Seidel testi korneal perforasyonu gösterebilir ? Ybc cisim şüphesi varsa waters ve orbital CT çekilir Tedavide ? tetanoz, iv sefalosporin, kapama, oral alımın kesilmesi ve göz kons. Göziçi yabancı cisim ? İşçi ve tamircilerde sıktır ? Ybc’ in içeriği önemlidir ( demir, ağaç, cam, odun vs ) ? Kapakta, konjunktivada veya korneada yırtık olabilir ? Subkonjunktival hemoraji, kornea ödemi ? Düzensiz pupilla, IOP da azalma, hifema ? Katarakt, vitreus hemorajisi ve retina dekolmanı gelişebilir Göziçi yabancı cisim ? Seidel testi yapmak gerekir ? Genişlemiş pupilladan fundus değerlendirilmelidir ? Baş ve orbitanın ön-arka ve yan grafileri gerekirse BT ile ybc gösterilmelidir Tedavi ? Göz kapatılır ? Vankomisin, seftazidim yapılır ? Acilen göz hekimine gönderilir Kimyasal Travma ? Acil tedavi gerektirir ? Alkali ile yanıklar daha sıktır ? En sık karşılaşılan alkaliler; sönmemiş kireç,amonyaklı deterjanlar,lavabo açıcıları,çamaşır suyu… ? Alkaliler likefaksiyon nekrozu yaparak hızla korneaya penetre olurlar, iris, lens gibi io yapılarda hasara yol açabilirler. ? En sık karşılaşılan asitler; sülfirik asit, hidroflorik, asetik, kromik ve hidroklorik asitlerdir (tuz ruhu) ? Asit yanıkları, proteinlerin koagülasyonuna yol açarak penetrasyonu sınırlar Kimyasal Travma Tedavide ? Topikal anestezi damlatılması ? İrrigasyon en az 1 veya 2 L saline ile gözyaşı PH sı 6-8 oluncaya kadar ? Korneada epitel defekti yoksa antb li pomat ? Defekt varsa pomat, sikloplejik damla ve kapama ? İlk 24 saat içinde göz kons Siyanoakrilat ? Özellikle çocuklar tarafından kolay erişilebilir yapıştırıcılardır ? Göze kaçması kapakların birbirine ve korneaya yapışmasına yolaçar ? Korneaya toksik değildir, mekanik aşındırıcı etkisi vardır Tedavide ? Antb li pomat ile yapıştırıcıyı yumuşatmak ? Alttaki dokuya zarar vermeden partikülleri temizlemek ? 5-6 defa/gün pomat göze ve kapaklara ? İlk 24 saatte göz kons Yanıklar ? Sıcak buhar,sıcak su,çakmak alevi,sıcak yağ,sıcak metal ? Kornea ve konjonktiva yanıkları oluşabilir. ? Tedavi:topikal anestezi sonrası yabancı cisimler ve nekrotik alanlar debride edilir.Ab’li pomadlar verilir. UV Keratiti ? Elektrik kaynağına bakanlarda, güneşli havada ve karda korunmasız dolaşanlarda 6-8 saat sonra ortaya çıkar ? Ağrı, sulanma, fotofobi ve ybc cisim hissi vardır ? Korneada punktiyel erozyonlar olur Tedavide ? Antb li pomat ve kapama ile 1-2 günde düzelir Akut kapak enfeksiyonları AKUT KONTAKT DERMATİT ? Kapak cildinde kaşıntı, yanma ve kızarıklık ? Kapaklarda hiperemi ve ödem ? Tedavide; kortizonlu merhem, etkenin ortadan kaldırılması Akut kapak enfeksiyonları OFTALMİK ZONA ? Yarı yüz cildi ve saçlı deride kızarıklık, veziküller, şiddetli ağrı ? Tedavide; asiklovir pomat ve tablet, oral aneljezik, B vit komplexi Akut dakriosistit ? İç kantal bölgede şişilik ve ağrı, eritem, mukopürülan salgı ? Tedavide; oral ve topikal antibiyotik, sıcak kompres, analjezik ve antienflamatuar ilaçlar Akut orbita hastalıkları PRESEPTAL SELLÜLİT ? Özellikle çocuklarda, gözkapağını böcek sokması, arpacık ve kesici yaralanma sonucu oluşabilir ? Kapaklarda şişlik, kızarıklık, ısı artışı, hafif kemozis ve propitozis vardır ? Görme ve göz hareketleri normaldir ? Tedavide oral ve topikal antibiyotik Akut orbita hastalıkları ORBİTAL SELLÜLİT ? Geçirilmiş sinüzit öyküsü ? Gözde şişme, ağrı, ateş, göz hareketlerinde kısıtlılık, çift veya bulanık görme ? Kapaklarda ileri derecede ödem ve kızarıklık, aşırı kemozis ve hiperemi, görmede azalma, göz ve baş ağrısı, aşırı propitozis vardır ? Tedavide, hospitalize edilmeli, iv seftriakson ve vankomisin başlanmalıdır AKUT GÖRME KAYIPLARI ? Ağrılı Görme Kayıpları ? Ağrısız Görme Kayıpları Ağrılı Görme Kayıpları AKUT AÇI KAPANMASI GLOKOMU ? Görmede bulanıklaşma, göz ve/veya başağrısı, IOP da artma, bulantı ve kusma olur ? Kadınlarda daha sıktır ? Bu hastalarda ön kamara açısı dardır ? Uzun süre karanlıkta kalma, sempatik aktivasyona yol açan durumlar ve midriatikler pupil dilatasyonuna yol açarlar ? Periferik irisin açıyı daraltması, aköz drenajını engeller ve hidrostatik P artar Ağrılı Görme Kayıpları AKUT AÇI KAPANMASI GLOKOMU ? Kornea ödemlidir ? Konjunktival hiperemi ve silyer enjeksiyon vardır ? Ön kamara sığdır, pupil middilate ve nonreaktiftir ? IOP>50 mmhg nın üzerine çıkabilir Tedavide ? Antiglokomatözler ? Mannitol ? IOP düşünce lazer iridotomi Ağrılı Görme Kayıpları OPTİK NÖRİT ? Sıklıkla ani ve ağrılı görme kaybı vardır(özellikle göz hareketleri ile) ? Renkli görme bozulmuştur ? Afferent pupil defekti vardır ? Optik sinirde kabarıklık ve ödem varsa anterior optik nöropati adını alır ? Optik sinir başı normalse retrobulber nörit adını alır Tedavide ? iv steroid Ağrısız Görme Kayıpları SRA OKLÜZYONU ? Ani, derin, tek taraflı görme kaybı vardır ? ICA ilk dalı oftalmik arterdir ve SRA i oda retinayı besler ? SRA tıkanıklığında retinada infarkt olur ? Retina soluk ve ödemlidir, makula kırmızıdır, Japon Bayrağı görünümü oluşur ? Etyolojide; emboliler, trombozis, temporal arterit, vaskülit, SCA ve travma ? Total oklüzyon sonrası ilk 90dk irreversıbl hasar oluşur Ağrısız Görme Kayıpları SRA OKLÜZYONU Tedavi ? Oküler masaj(kapaklar kapalıyken glob üzerine 15 sn digital masaj) ? Parasentez ? Topikal beta blokörler ? KAİ leri oral veya iv ? Hiperbarik oksijen tedavisi Ağrısız Görme Kayıpları SRV OKLÜZYONU ? Ani, ağrısız, tek taraflı ve değişken görme kaybı vardır ? Tipik olarak HT öyküsü vardır ? Ayrıca hiperkoagulasyon, vaskülitler ve glokomda da gelişebilir ? Retinada ödem, staz ve diffüz hemoraji bulunur ? İskemiye sekonder gelişecek neovaskülarizasyonlar için argon lazer fotokoagülasyon yapılabilir Ağrısız Görme Kayıpları TEMPORAL ARTERİT ? Sistemik bir vaskülittir ? Orta çaplı arterleri tutar ? En sık yüzeyel temporal, oftalmik, posterior silyer arterler ve vertebral arterleri tutar ? Hastalar sıklıkla 50 yaş üzeridir ? Baş ağrısı, çenede kladikasyon, miyalji, yorgunluk, ateş, iştahsızlık ve kafa cildinde hassasiyet vardır ? Ani ve derin görme kaybı gelişebilir ? Sedim ve CRP artmıştır, APD vardır ? Tanıda temporal arter biopsisi gerekir. Tedavi; iv steroid ve takiben oral steroid