Görsel Tasarım Araçları Öğretimde Görsel-İşitsel Araçlar Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretimde Görsel-Dş itsel AraçlarDş itsel Araçlar Görsel- Dş itsel Araçlar-3- Dş itsel Araçlar Radyo Pikap ve plaklar Teyp, ses bantları ve CD'ler-4- Dş itsel Araçlar-2 Radyo Pikap ve plaklar Teyp, ses bantları ve CD'ler-5- Dş itsel Araçlar Radyo Pikap ve plaklar Teyp, ses bantları ve CD'ler-6- Radyo Yayıncılığı Radyo yayıncılığı. Öğrencilere basılı materyalleri posta yoluyla ileterek bir derece etkileşim sağlamak olasıdır. Öğrenciler yazılı çalışmalarını, düzeltmelerin yapılması veya değerlendirilmesi amacıyla öğretmenlerine yollayabilirler.-7- Görsel- Dş itsel Araçlar Film makinesi ve hareketli filmler Kapalı devre televizyon Video-8- Görsel- Dş itsel Araçlar-2 Kuklalar-9- Görsel- Dş itsel Araçlar-3 Tiyatro (temsil)-10- Görsel- Dş itsel Araçlar-4 Eğitsel geziler-11- Başvuru Kaynakları Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D. ve Smaldino, S. E. (1999). Instructional media and technologies for learning (Sixth Edition). New York: Macmillan Publishing Company. Seferoğlu, S. Sadi (2009). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.