Ölçme ölçme Tekniği ve Değerlendirme Çalışma Notları -. - __ o ./ . -...,---< ..--.- -,.' .. _--. --- .. :... -.GkÇQ~~~~.:l" K\~ .. i~ .. ·'\\f)J\L ..~:U.~:n~~~~.~t';j'~.~ ._.~~~~'Ö~~- •.~'~_ôt~' k*;~~~~: _ ._._0 c---. _., ,__...,. ._'., __'__ ~. ",.~ ~,.~.,.-., ---_ -. ~_ .- .. _: _.. :.. - _:.. _." _' __ ._.--._~, .. _.- -,-O ... " . ' .. , _G.~.?r:,-~SP.'§12,_LC>Jc::>~\Ç'.':.",,-<.i.._~4-: . _'{J.~. d.;t!~~",,, _:\~j~_ ~ .o..\~> ... ~.~i'~:;::~i~~· .. _Gull~ ~~,~. ('o~~~~~~:~ol~ '.;~~.~J' __ ~~~~~\?i-: ' .•. '"-"_-;;-' ••••• _ •. __ •__ •. __ , __• __ - .~ o ._: '_,, __ ~ -_o .. \Ç,~.~.çt\"S::...~:Jc~~ .~~_.,,=<~r _ ~~ .J:J....J<~'V-F-.':'!~ .~·~·_U\..t~.e5~9.~ '.. ' _~~i_ .~~,d:·\~,-=Q:t~\~Ç\9.._.0~:~=·.6.\~·Q.~.±I~~,~ ... ~.~.~~\~" _ .. 00-'-'.-- •• : _•. ~.~._. • _.' . O~. _ ....•... _ ~ _ - _ .. __ ~ _ ._. __._._, , __ 'o _ ••••.•• '.+ ,~. _ •••••.• __ • .~.~~.~ __ ~\~~:. __ ~\~,~~ ~~~~\~o...k~~~.~~.~ .~ ~ -b\~~.~ .._.~~~t--~;:·f~~· :~d~. • _. '~~'. ,~ : _. __ • • _0'.__ . .- • _' -\"o.l~>{ "_.' __ ~_. __ • __ 0. __' .~ * '0' __ ' ._ •• _._: •.•• • __ ~ ~ __ • . .'o r-_\!-Q~ _-> b~\~,-b. ~'C.A.rJV'cL._.l-::>-~~ ... o .'U "". t".·~::~~=.d~~,c:q~l'~~.~~.~~~~~~· .·r~c. __ )~~· ·%;l~~J·,: .:pG-~\~~JG;;~ ~ • O , ~\~:;i.=;~o_hlJ~=~~-.~ Çi-:.~·~~:I~-f.·~S~IZJ~c.-. .'. _~~l6\~;o~_o:.GubA. _c~~r,_~i .~.'Qe\..~ ~~\..:~: ~~1'~. ~o ~~~L c.:G>··. q\\~.r] \ ? ~~~~ . 6\c~': .~~\'~~'"'~ '.' _k ~~{.~;.~~~~~~~ci~~6 r~~\~ 110 ~~ '~.' -. -,; •..... ,-' .-- ··;':.r--I· .... ' ..-- ~.... ,,--'--- '-' OlG.~0_1~W~)f.\i{j._Jita'0~(it(L._ .. , o". !St\~.~c,~ ..'.. .6LCi\JF .. ~: .P C.Y2.'tj ;(0;.~~/.:\ ..GiJ····· ... .. --_~-t;5Q:::~JQ.{' ;-- .. ... 4lJ.{;__.). .\. ._.i.he d.9~ .. Ete·t.t, -. o~~~~-~')~100'- t~c\.~.~ RaQ:)~~J·~~f.G\i : u6~(~~~I~~"._3er·Cfi~: -. -.- ... "-".. ---. -,,~ :~=~ ::u~-:~ ~.~·_.:u'~~:~='.= ..... ::_ =:_-. -u,':,' --~~ --.-~.~. ~=-~-: .::: :'-~:"' .. :~:: =~L'- -'=~.~~:':=' ::-.... ---= '=. == :~~ -=11., L_,,"'_UM~ _u_~.-_.'\S.E":.. -~~~!'9'~--'c.ie.i'-"'~'l~ ._r d~:.jc;~ ,\ÇL\_ ..~~~ __\~\ t..':)Q:'9!~j:L~!:? _Ju_ '... _ .~ .• ' ~ :·~~.~~Y~~~r- • H - •• _. :'--~ ••• :- ~:=::.~=: =:-'~.~~ .. _._.:~_~_~=- :~ .-_~:'=_ u' __ ':~': .. ' =-- ..:~=_:-:- .' ... -- .. ~-~ :=::.' ---::- =: .~ •_Ii .. , .. . ~ .... '_h_~'~._.' .. "__ '-'d·_._'_~._~_ . ~ _ ..__. ' __~_~ - ,-- ~==-..._.t=.===J "- _ _--.-- ..~ ---- _. -'.. " •... -""'-'­ ~Q-'I-'.--'-- _..... -- ---'. - - ._ .. __ ~_~u __ ~\_ •• __ '-~ ' __ •• '. \.:J.'(,.~ ..__.._ .._i •.. u ••••• "_" • __ •••• _._ •••• __ •••••••••••••••• __ .p'_t~_:.~~~~~ __ ~-~~;~~~-:~ ;:~~S:;t""~_;ti~~:-i ~:_t)~b..r;t/.::--(~~~~_0J~;~-:~= ~ .. ~-_ .. • ;~~~Ju-r- .. M~-~5~±-: ..~~ ..;;S;";·;~\:r9_i~j~~(~+:V~ .. S~~:.~f~-::'l7~i·i; '_.~:.=-==~. ~\_·~= .• ~·-S~-·~~'~~~·'· __ '.'_'!r ..~--h,~~i:.~~-.· ~~.~L;.~.:·: -~~~~·~ .. ~I~~·.~·\A~~;;:r .• ~~:;;~~-~---.::::·=.":·~·.: ._- ~_. i ~ ~ Q • ·;:.~~~~~_~~~:_~~;~v:,;~·~ -~J5:;:fr;'l ~ .. :~j~?"(C; '2q-.Q~i·: .. ~-~:~~ ~~= ~='.~-"~: ,--"._.:_= ==:-~ ~~,:~.,~;J~~~:~_::~~:-ç;~2'~::~ ...•... ~- ~~=.~ •... _.~1.~=-~: .- - -- __ ._ _u .. ·__ ._ __ . __ -- --'" ,-- .. - - -"-.-- - - -t - '--- ~ "'" . Dd.o,-'~ ~_~_~_.,Çr~::L~d.~ ..-6.!"':)~·s·"'~·_~'!i.'>.~ ~... \.1Qc~L~l].ec.~~L __ ~~ ~ '. Lu. \'er-.';,,--' : j .-:- ---- ~ .._._-._- -- ....- ....--..---.---.-. i ~ '" 'SCf'C"'Q, ..ÖQiei -_0\ Ç>r0k ....... "--" -"'- --- --...". .. - ... -. - -. -. .. O re;rt..." .:)_d.e'cj€r.: iCio .... C'IC.\()rv--Q ____ _ __ ~_.~~ __ . _.. _._•._.-.-._,. ... ."n'~""" __ ~. _ .~. ,u -:~:~t~·~= ;S~~~~=~~~ c~;~~~~~o~~~=:=~:~~,;~.~S~=~·~.=-~.jr. :;:\..\- . ~'pj~~'0-~~'-i..~- --~-- ~d~\ec, __.. S-or..v,cio.-: \-, ..J(:f,,-uP'1-~Q M-i-:::-.': __..Y.cM:.;~ ~_u .. .__. ... . . __ ~ .. c___~. __ ... ~_._ w __ • •• _ •• __ .~., -._ •• .• -_o ._-,-._ ,._, '~_ •.__ •• __ , ' •••••. ' •. .••• , .. •__ •• __ ~ ._ ••. ~_. _ •• _ ••• u_" •••••• " •.••• P_ •••••• 'U \1 .. - ..~~.er:-\~' r:\~~Or:t'_~~ ~c:.. -~V:-: . ~r~~~::eO:e...u ... ~i~~~~~~.:~~~_~-=-~~~ .. '\s.~~~i~~.~~~ .. :Q;\~~;_~\~g. " .. -s;j~~-dGC=~\~~.· ... --.=C-.·= .. -=:'--, " i • '\ ...h _ ._.9IJ>~hh' __ .-. .2_h O-+~lL .. _h' 0_ hhh ._ " h3.~ __ .,O.•.fi6'h_ . ~= "", .Oi_:i-i.. . I':L-_) .. _Oi_~~ , -, ~--,.,:.1f>~,'(b-iJ.. ..~~--r-t-~~ _h __ q,c. -b-i'~" C).,. 'O,fb_~._ ~ ''::>L,~k,-.,_ ..'i*_P.cn::..Co'C'0, __,-d~g:c.""O\'VP.01F'QcJi-tS,,,;, -~(}.~~bl~ -~~J~:&~~~--- -~~==<_~•• ~.- •... ~ ~~::=-~-==~._ .... s:~t~~;\~ T{--~: -~~-~o-~·G~ Lt _ i ;'"'~\: •••. , " 'o" ,.. .•.. ~ iC' ' L_.i.-h.V-,"''''A- 'Io-..i __ .:1- ~. - _.----p.-.-._ ..- ..•.. -- ._.~- ------~ -'.. ·~~=~o~··.: Ji -'---'_0-11 .. -.---., ..... --.-..... -/1 ····_:1 -i •• ---I ~'-'~"""c::i. ... --1.--'.- ----.-1 .... -_._-_ ..~..~ ....• ·--i--·=:,=~i -- __ --i __ ~~:~---~~ H ••••• ., • __ .'.~.--' ----I ~ ·1 •. -., ••.•• ,--._._.~ ••. !_.- .•.••• ~.-' --,-- -. "'-' ---. --",-,"- .--- ,.,--.- ...•.•..-.-~---' ..----.-----. -, _ ---.-.-,-'. '.'" .U\Cr.l.\..t~.r-..>-- ._.. _.o~ _.0_''' __ '" •.. H •••• _· _ ••• ~ .... °f-o . 6~1-3. ol.i.w_~o.,?t~~\0''''''' ,~",,,-,,,,,-,,,", .. ~~"...;. - O"· ".- --. "' --. o" - --'~-- -"-~- -'- - •••••• - •• ---'- •• • •• ·~'1.r·-,. ...." '" ". _.- •••••••• o ••••••• y, l~PAS.:rA. __ .. O~.ç!\~ No -'~ . .;-"l •.••.. _~~A'=_~~~~':::.=~~~::.~~a=S~~:i~=~~-~~'~~~~t::--- .• -: rf 1., I, - ---.". "-- •.... -•.-.--..,. - -..-.._-'~' • __ P __ " ''''_' il ii ... li ." . ~~_":"":'."I o -1 0_:..--- ..- - ,.0 . o .- •••••••• _._ •. o_ •••• _.~ •••• -." • ·.H "','" .. -- '0---.- H_ . ','" -".- --- .. - .:_H._ .. OO: __ o _O~O;_O_. o •.•• ' - r" .' .---:--- -;1 .-Y-t<::r .__ ._Q.,.~O_~~-- ..0_··· .•.•.. _:;;.C~ .... _~;).\..c.ca.t:f'-ck-~ .1Qei~t: pçc<:::-%c.._o\cOio..:..n"""1..e·t--_ .. _-· ,__ · _0_._0_-. .--_.-. '-'~--- -'" ------ii o_._L_. . __ • ~.~ .~=[.=,,~~-~O • .. ---'0- -_ -.- --I ._1/---.." _!.i.O<12. __. .- .. ----.-- ... --... - -·1 --------- -- .. --' --- - 1 i -'--- ---- -- -~---~-.~ -- ---. - --- --- --- ---- -- -- -- - ---------.... ----- ..ll .. i i i ri - ;-1 i