3 - Göz Hastalıkları Optik Sinir Hastalıkları Optik Sinir Hastalıkları Dr. Hakkı Doğan ¦ I.Nöron ……Fotoreseptör ¦ II.Nöron…...Bipoler hüc. ¦ III.Nöron….Ganglion hüc. ¦IV. Nöron ….KGL ? magnoselüler hücreler ? parvoselüler hücreler Özellikleri Motion steropsis Magnoselüler hücreler Statik stereopsis Parvoselüler hücreler Latans 130 ms 250 ms Disparite 40’’ 20’ – 240’ Retinal yerleşim Parafoveal Foveal Uzaysal frekans Çok geniş Yüksek frekanslara doğru > 3 duyarlılık artar Temporal frekans Hareketli objelere duyarlı Stasyoner objelere duyarlı Renklere karşı duyarlılık Çok az Renklere karşı duyarlıdır. Normal optik sinir Optiknöropati • Anterior optiknöropati • Posterior optiknöropati Optik sinir patolojileri • 1. Wallerien tipte dejenerasyon – akson ve myelin dejenerasyonu (BKG , iskemik nedenler ve Tm ). • 2. Demyelinizasyon – Myelin tabakasında lipid ve protein fraksiyonlarına ayrılma ( MS ). Optiknöropati nedenleri • Viral enfeksiyonlar ve aşılar • Demyelinizan hastalıklar • Retina distrofileri • Juxtapapiller choroiditis • Paranasal sinüs enfeksiyonlar • Diş enfeksiyonları • Tbc ve kanser ilaçları • Aspirin , nikotin ve metil alkol Anterior optiknöropati • Akut / subakut başlar • Kırk yaşın altındaki genç erişkinler • % 65 göz dibi normal , % 35 ödemli • Lezyon tarafında afferent pupil defekti • Anizokori • Renkli görmede bozukluk • Ön ve arka segment üveitis olabilir Anterior optiknöropati • Ani görme kaybı ve santral skotom. • Göz hareketleri ile frontal bölgede ağrı • Karanlık adaptasyonu bozulur • Kontrast duyarlılık azalır • Mikropsia , makropsia ve metamorfopsia • Işık çakmaları, patlayan siyah lekeler Anterior optiknöropatinin Fundus Bulguları • Optik sinirin nazal kenarında silinme • Fizyolojik çukurlukta dolgunluk • Santral retinal vende dolgunluk • Santral retinal arterde kıvrım artması • Retinanın sinir lifi tabakasında striasyon • Mikro kanamalar • Optik sinir başı vitreusa doğru kabarır. ERİŞKİN VE ÇOCUK OPTİK NÖROPATİLERİ ARASINDAKİ FARKLAR ERİŞKİN ONP ÇOCUK ONP Tek taraflı İki taraflı Retrobulber nevrit Papillit Göz hareketleri sırasında ağrı Baş ağrısı Çoğunlukla neden bilinmez Enfeksiyon ve aşılama Tekrarlama olasılığı yüksek ve MS Tekrarlama olasılığı az Anteriror optiknöropatinin ayırıcı tanısı • Retina kanaması • SRVO tıkanıklığı • SRAO tıkanıklığı • Kortikal korlük • Dar açılı glokom krizi • Santral seröz retinopati • Retina dekolmanı • AIONP Optiknöropatinin Seyri ve komplikasyonları On yıl içinde • Görme kaybı • Kontrast duyarlıkta azalma • Renkli görmede azalma • Görme alanı defekti • Streopsiste azalma • Afferent pupil defekti • Fotopsi • VEP anomalisi • MS de nüks ihitmal iki misli Optiknöropati tedavisi a. Methylprednisolone üç gün günde İ.V. 1 gr. 4x1 b. Oral prednisone (1mg/kg /gün 11 gün sonra c. Interferonß-1a (Avonex 30µg / hafta İM ) d. Interferonß-1a (Rebif 22µg/hafta sübkütan ) e. Betaseron (250µg/ günaşırı/ sübkütan ) • Posterior optiknöropati / Retrobulber nevrit • Başlangıçta göz dibi normaldir • Daha sonra sekonder optik atrofi meydana gelir. • Semptomlar anterior optik nöropatilerde olduğu gibidir. • Temaruz veya kortikal korlükle karışır İnflamatuar İskemik KİBAS İnflitratif Endüstrial Enfeksiyon Herediter Travma Yalancı papil ödemi PAPİLÖDEMİNİN NEDENLERİ Dar açılı glokom Orbita basıncını artıran nedenler Pseudotümör serebri Hipertansiyon Sarkoidoz Polisitemi Papil ödeminin semptomları • Baş ağrısı • Bulantı ve kusma • Amarozis fugax • Diplopia • Yutma güçlüğü • Görme etkilenmez Papil ödeminin bulguları • Ödem fazla ise anizokori • İki taraflı Optik sinir kenarında silinme • Fizyolojik çukurlukta dolgunluk • Santral retinal vende dolgunluk • Santral retinal arterde kıvrım artması • Retinanın sinir lifi tabakasında striasyon • Mikro kanamalar • Optik sinir başı vitreusa doğru kabarır. • SRV de pulsasyon kaybı • Stazın derecesi + 3 .0 dioptrinin üzerindedir PATON ÇİZGİSİ • Papil ödeminde dikkat edilmesi gereken durumlar • Lomber ponksiyon • Midriatik ve miyotik kullanımı yasak PAPİL STAZI İLE PAPİLLİT ARASINDAKİ FARK BULGU VE BELİRTİLER PAPİLLİT PAPİLÖDEMİ Görme kaybı Ani ve çok ağır Korunur Santral skotom + - / + Ağrılı göz hareketleri + - Renkli görme bozukluğu + - Staz derecesi ve lokalizasyon •Tek taraflı • 3.0 Dp nin altında ? İki taraflı ? Asimetrik ? 3.0 Dp nin üzerinde Optik atrofi • Sekonder tip – Papil stazı ve papillit yapan hastalıklar • Tek taraflı – Optik sinir • İki taraflı – iki taraflı optik sinir rahatsızlığı – Kiazma ve üzerindeki lezyonları Optik atrofinin nedenleri • Glokom • Retina distrofileri • Vasküler bozukluk • Optik sinir tm • Hipofiz tm . • Anevrizmaların basısı , • Basal araknoid • Suprasellar menenjiom Optik atrofi • Görme azlığı • Işık reaksiyonunda azalma • Optik diskte solukluk • Görme alanı defekti • Retinal damarlarda incelme • Renkli görmede ve karanlık adaptasyonunda azalma Optik sinir Tm • Gençlerde gliom erişkinlerde menenjiom • Ekzoftalmi • Koroidea ve retinada kırışıklık • Parsiyel veya total optik atrofi • Patolojik hipermetropi • Görme kaybı • Görme alanında kadran anopsia Optik sinir Tm Düğme belirtisi Tramvay yolu Işık refleksi Görme derecesinin ölçülmesi • Snellen eşeli • El hareketi • Persepsiyon • Projeksiyon Renkli görme muayenesi • Yün yumakları • Franswort – 100 Hue testi • Ishıhara nın renk görme kitabı Pulfrich belirtisi Kontrast duyarlılık Oftalmoskopik muayene 9 3 Görme alanının değerlendirilmesi • Konfrontasyon • Statik ve knetik görme alanı • Amsler grid • Kampimetre Amsler Grid / Kareli kağıt testi