Korozyon Organik Kaplamalar 1 ORGANİK KAPLAMALAR 2 ORGANİK KAPLAMALAR ? Organik kaplamaların en önemli temsilcisi boyalardır. ? Boyalar, pigment adı verilen çok ince parçacıklarla bunları askıda tutan uygun özellikteki taşıyıcıların karışımından oluşurlar. 3 ? Genellikle metal oksitler olan pigmentler boyanan metalin yüzeyi ile reaksiyona girerek sağlam tutunan ve zamanla herhangi bir değişikliğe uğramayan tabakalar oluştururlar. ORGANİK KAPLAMALAR 4 ORGANİK KAPLAMALAR ? Geliştirilmiş çok sayıda boya türleri arasından kullanım alanına en uygun olanı seçmek başarı sağlamanın ilk koşuludur ? Sıcaklığa sınırlı ölçüde dayançlı olmaları organik kaplamaların kullanımında dikkate alınmalıdır 5 ORGANİK KAPLAMALAR ? Atmosfere doğrudan bırakılan dış kaplamalar genellikle iki kat halinde uygulanır. ? Bunlardan birincil (astar) olanın işlevi, kimyasal reaksiyonlarla metal yüzeyini korozyona karşı korumaktır. 6 ORGANİK KAPLAMALAR ? İkincil (örtü) olanın işlevi ise su ve oksijenin geçisini engellemektir. ? Ancak organik kaplamalarla iyi sonuç alabilmenin en önde gelen koşulu yüzey hazırlamadır. 7 ORGANİK KAPLAMALAR ? Yüzey hazırlama işleminin boya ömrü: Boyanan yüzey sıcak haddelemeden arta kalan oksit tabakaları ile kaplı ise boya ömrü (uygulamadan ilk paslanmaya kadar geçen süre) yaklaşık 5 yıl, 8 ORGANİK KAPLAMALAR ? yüzeyde mevcut pas tabakaları fırça kullanarak elle temizlenmişse 6 yıl, ? yüzey kimyasal yolla temizlenmişse 8 yıl ? yüzey kum püskürtme tekniği ile temizlenip kabalaştırılmışsa 11 yıl kabul edilir. 9 ? Temizlenen yüzeylerin astarlanmasında çinko kaplamadan da yararlanılır. ? Genellikle daldırma yöntemi ile elde edilen çinko kaplamanın yararı, onarımlarda pastan kurtarma işlemini kolaylaştırması, hatta gereksiz kılmasıdır. ORGANİK KAPLAMALAR 10 ORGANİK KAPLAMALAR ? Örtü boyanın sağlam tutunması için çinko ile kaplanmış parçalar altı ay süre ile hava koşullarına terk edilirler. ? Bu süre içinde yüzeyde oluşan çinko karbonat film örtü boyanın tutunma dayancını önemli ölçüde arttırır. 11 ? Uygulama kolaylığı ve taşınım sırasında engel olunamayan çizilme ve dökülmelerin onarımı yönünden, özellikle çok büyük ve yerinde onarımı gereken çelik yapıların astarlanmasında çinko toz boyası çok elverişlidir. ORGANİK KAPLAMALAR 12 ? Çinko astar özellikle taşınım koşullarında hayli dayançlı bulunmuştur. ? Ayrıca onarımları da kolaydır. ORGANİK KAPLAMALAR 13 ? Ayrıca örtü boyanın sağlam tutunmasını sağlamak için daldırma çinkoda zorunlu görülen önlemler bu defa gereksizdir. ? Çinko astar üzerine çoğunlukla havada kuruyan yağ veya alki reçineler uygulanır. ORGANİK KAPLAMALAR 14 ? Boyaların boşluksuz ve sürekli bir tabaka oluşturmaları için en az 125 ?m kalınlığında olmaları gerekir. ORGANİK KAPLAMALAR 15 ? Değişen hava koşullarına bırakılmış çelik yapılarda ikisi astar ve ikisi örtü olmak üzere toplam kalınlığı 160-200 ?m‘e ulaşan dört kat kaplama uygulanır ORGANİK KAPLAMALAR 16 ORGANİK KAPLAMALAR ? Keskin köşelerle ağır hava koşullarına doğrudan terkedilen yerlerin boyanması özel itina gerektirir. 17 ORGANİK KAPLAMALAR ? Zorunlu hallerde köşeler bant kullanarak örtülür. ? Boyalar fırça ile veya soğuk ve sıcak püskürtme yöntemleri ile uygulanır 18 Sıcak püskürtme yöntemi; ? özellikle nemli havalarda yüzeylerin kurumasını sağlama bakımından öncelikle kullanılır. ORGANİK KAPLAMALAR 19 ORGANİK KAPLAMALAR Şek i l 89. Gemi g ö v des i ni n koruyucu boya ile bo y a nm a s ı