Kimya Teknolojisi Organik Kimyasal Teknikleri - 2 GIDA KATKI MADDELER GIDA KATKI MADDELER İ İ ? Bunlar gıdayı koruma, renk, tat, lezzet arttırma ve ürüne kararlılık verip raf ömrünü uzatma amacıyla gıdalara firmalar tarafından katılan çeşitli kimyasal maddelerdir.Kullan Kullan ı ı lan belli ba lan belli ba ş ş l l ı ı kimyasallar kimyasallar ? Propiyonik ve Benzoik Asit ? Sodyum sitrat ? Polisorbat ? Sakkarin ? Askorbik asit ? Agar ? Zencefil türü baharatlar ? Acıbadem ve Limon ? Proteinler ve aminoasitler ? Palmitik, oleik, linoeik ve stearikB B Ö Ö L L Ü Ü M 3 M 3 - - SIVI VE KATI YA SIVI VE KATI YA Ğ Ğ LAR LAR ? Sıvı ve Katı Yağlar: Sabunlar, Gresler, yağlı boyalar, vernikler, yağ asitleri, plastikleştiriciler ? Hindistan cevizi yağı: Yağ alkolleri, sabunlar ve deterjanlar ? Keten tohumu yağı: Yağlı boyalar, vernikler, yer döşeme örtüleri, kaydırıcılar ve gresler ? Soya fasülyesi yağı: “ “ “? Hint yağı: Koruyucu kaplamalar, Plastikler, plastikleştiriciler, kaydırıcılar, hidrolik sıvılar ? Tung Ağacı Yağı: Yağlı boyalar ve vernikler ? Talol( Tal yağı): Sabunlar, deri kösele, yağlı boya, emülsiyo edici, yapıştırıcı mürekkeplerBitkisel Ya Bitkisel Ya ğ ğ lar lar Ü Ü retim retim Y Y ö ö ntemleri ntemleri ? 2 ana yöntem vardır. 1)Presleme: Bastırarak çekirdekteki yağın uzaklaştırılması 2)Çözücü Ekstraksiyonu: Önce presleyip sonra ekstrakte etmeAd Ad ı ı mlar: mlar: 1) Tohum sıkılarak küspe ayrılır. 2) Rafineride tam yağın asitliği giderilip, arındırılır. 3) Sabun için yan ürün ayrılır, gliserin ekstrakte edilir. 4) Katı yağ üretimi için stok margarin ünitesine pompalanır. 5) Paketleme, tüketiciye ulaşımYa Ya ğ ğ Ü Ü retiminde Fiziksel Prosesler retiminde Fiziksel Prosesler 1) Depolama 2) Temizleme 3) Linter almak 4) Kırma 5) Ayırma 6) Ezme 7) Kavurma 8) Presleme 9) Süzme 10) Ekstraksiyon 11) Rafinasyon12) Degumming 13) Nötralizasyon 14) Ağartma 15) Koku Giderme 16) Berraklaştırma ve Vinterizasyon 17) Hidrojenleme 18) Margarin Üretimi