1 - İç Hastalıkları Örnek Sorular Dr. Bülent Tokgöz – Soru Örnekleri 1. Akut böbrek hasarlı bir olguda aşağıdakilerden hangisi varsa diyaliz tedavisine gerek vardır? a. Palpabl purpura b. Ağır hipoglisemi c. Semptomatik akciğer ödemi d. Mononöritis multipleks e. Semptomatik hiperglisemi 2. Hiperkalemi tedavisinde kullanılan yöntemlerden hangisi potasyumu vücuttan uzaklaştırır? a. Kalsiyum glukonat b. Diyaliz c. İnsülin + glukoz infüzyonu d. Kalsiyum karbonat e. Salbutamol 3. 18 yaşında erkek hasta yüksek ateş, boğaz ağrısı şikayetlerinden 2 gün sonra kahverengi-kırmızı renkte idrar çıkarma şikayetleriyle hastaneye başvuruyor. Fizik muayenede kan-basıncı 150/92 mmHg, nabız 96/dk ritmik, ateş 37.6 ºC olarak tespit ediliyor. Laboratuar incelemede BUN: 35, serum kreatinin 0.9, idrarda protein/kreatinin oranı 0.4 ve idrar mikroskopisinde çoğu dismorfik görünümde bol eritrosit bulunuyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a. IgA nefropatisi b. Fokal segmental glomerüloskleroz c. Membranöz nefropati d. Amiloid nefropati e. Poststreptokoksik glomerülonefrit 4. Hangisi nefrotik sendromda beklenmez? a. Ödem b. Masif proteinüri c. Hipoalbüminemi d. Azotemi e. Tromboza eğilimin artması Doğru cevaplar: 1. C. Akciğer ödemi böbrek yetmezliği olan bir hastada gelişirse acil diyaliz uygulanması gerekir. Aşağıdaki tabloda tedaviye cevapsız hipervolemi maddesi akciğer ödemini de içine alır. Akut böbrek hasarlı olgularda diyaliz endikasyonları ? Tedaviye cevapsız hipervolemi ? Hiperkalemi (K>6.5 meq/L) ? Üremik belirtilerin aşikar olması (perikardit, nöropati veya bilinç değişiklikleri gibi) ? Metabolik asidoz (pH<7.1) ? Alkol ve belirli ilaçlarla zehirlenmeler 2. B. Kalsiyum glukonat hiperkaleminin yol açabileceği olumsuz etkilerden miyokardı korumak üzere uygulanır. İnsülin+glukos ve salbutamol tedavileri potasyumu intraselüler mesafeye kaydırır. Kalsiyum karbonat hiperkalemide kullanılan bir tedavi değildir. 3. A. Hastanın başvuru tablosu nefritik sendrom ile uyumlu. Şıklar içinde yer alan hastalıklardan fokal segmental glomerüloskleroz, membranöz nefropati ve amiloid nefropati daha çok nefrotik ile karşımıza çıkabilirler. Poststreptokoksik glomerülonefrit de benzer tabloya yol açabilir ancak latent döneminin daha uzun olması beklenir. 4. D. Azotemi nefritik sendrom tablosunun bir parçasıdır.