2 - Tıbbi Parazitoloji Örnek sorular ÖRNEK SORULAR: 1 ve 2. soruları aşağıdaki şekle göre cevaplandırınız 1- Yukarıdaki şekil hangi parazite aittir? 2- Yukarıdaki şekil parazitin hangi formudur? SORU ÇÖZÜMLEMESİ: Yukarıda şekli görülen parazit Giardia intestinalis parazitine aittir. 2. sorudaki form, parazitin kist formudur. G. intestinalis’in kist ve trofozoit dönemleri bulunmaktadır. Kist ? Oval, bazen yuvarlak ve çift çeperlidir. ? Olgun (enfektif) kistler 4 çekirdeklidir. ? 8-12µm uzunluğunda, 7-10 µm enindedir Trofozoit ? Ortadan ikiye bölünmüş armut şeklinde ? 4 çift kamçı ve bir aksonem vardır. ? 2 çekirdeklidir. ? 10-20µm uzunluğunda ÖRNEK SORULAR: 3 ve 4. soruları aşağıdaki şekle göre cevaplandırınız 35 yaşında üşeme ve tireme şikâyeti olan bayan bir hastanın ince yayma kan preparat örneği yukarıdaki gibidir. Buna göre; 3-Tanı hangi parazittir? 4-Yukarıdaki şekil parazitin hangi formudur? SORU ÇÖZÜMLEMESİ: 3. sorudaki parazit Plasmodium falciparum’dur. 4. soruda istenen form ise parazitin gametosit formudur. Plasmodium falciparum ? Giemsa boyası ile çekirdek koyu kırmızı, sitoplazma açık mavi boyanır. ? Perifer kanda sadece genç trofozoit ve gametositler görülebilir. ? Genç trofozoit eritrositlerin 1/5-1/6 sını kaplar. ? Bir eritrosit içinde birden fazla bulunabilir. ? Gametositler iki ucu künt muza benzer. Boyları eritrositin 1,5 katıdır. Çekirdek ortadadır ve pigment taneleri vardır. ? Alyuvar zarında Maurer tanecikleri vardır.