8 - Ortopedi Ve Travmatoloji Örnek Sorular 5. DÖNEM ÖRNEK ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR DOÇ. DR. MİTHAT ÖNER SORU 1: Hangisi Legg Calve Perthes için tanımlanan riskli çocuk grubuna girmez? A- Kız çocuk B- Travma geçirmiş çocuk C- Kemik gelişimi geri olan çocuk D- Hiperaktif çocuk E- 5-8 yaş grubundaki çocuk SORU 2: Kalça USG sonucu olarak alfa açısı 56 derece, beta açısı 74 derece olarak gelen iki aylık bebekte yaklaşım ne olmalıdır? A- Normal kalça değerlendirmesidir, tedavi gerektirmez. B- Fizyolojik immatür kalçadır, takip ve 3 hafta sonra kalça USG tekrarı gerekir. C- Patolojik immatür kalçadır, pavlik bandajı uygulaması ile 6 hafta takibi gerekir. D- Tip D kalçadır, Tubingen cihazı ile 6 hafta takibi gerekir. E- Tip 4 kalçadır, kapalı redüksiyon pelvipedal alçılama gerekir. SORU 3: Pes ekino varus konservatif tedavisinde Ponseti yöntemi uygulanırken ilk alçılama için hangisi doğrudur? A- Kavusu düzeltmek için supinasyon B- Kavusu düzeltmek için pronasyon C- Ekini düzeltmek için dorsifleksiyon D- Ekini düzeltmek için plantar fleksiyon E- Varusu düzeltmek için abduksiyon YANIT 1: A YANIT 2: B YANIT 3: A ÖRNEK TEORİK YAZILI SORU: DOÇ. DR. MİTHAT ÖNER SORU 1: Legg Calve Perthes Hastalığının etyolojik teorilerini sıralayınız. Yanıt 1: LCP etyolojisi artık multifaktoryel olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte bazı etyolojik teoriler mevcuttur. Bu teoriler: 1- Arteriyel tıkanma ( oklüzyon) teorisi 2- Venöz basınç artması ( konjesyon) teorisi 3- Protein C ve S eksikliği teorisi 4- Trombofili – Hipofibrinoliz teorisi 5- Travma teorisi 6- Travma ile beraber perthese yatkın çocuk teorisi....... ÖRNEK SORU 2: PES EKİNOVARUSUN KLİNİK GÖRÜNÜMÜNÜ TANIMLAYINIZ VE BERABERİNDE GÖRÜLEBİLECEK ANOMALİLERİ SIRALAYINIZ. ÖRNEK SORU 3: PES EKİNOVARUSUN RADYOLOJİK BULGULARINI YAZINIZ.