Histoloji Örtü Sistemi - 2 Apokrine Ter Bezleri( koku bezleri ) Korpus glandula yumaklanma yerine k vr mlar • gösterir. Ekrin bezlere göre daha geniş çapa sahiptirler. • Kanallar k l folliküllerinin üst k s mlar na aç l r. • Daha koyu ve yağdan zengindir. • Hayvanlarda seksüel haberleşmeyi sağlar. • Hayvanlar çoğunlukla bu bezlere sahiptir. • İnsanlarda koltukalt ndaki ve d ş genital organlar • çevresindeki ter bezleride apokrin tiptedir. Ter bezlerinin uyar m Apokrin ter bezleri adrenerjik sempatik • sinirlerle uyar l r. Ekrin bezler sempatik kolinerjik sinirlerle • uyar l r.Derinin his reseptörleri Meissner korpukülleri dermal papillada • bulunur. Pasini korpuskülleri dermisin alt k sm nda ve • hipodermiste yerleşir. Serbest sinir sonlanmalar dermis ve k l • follikülleri çevresinde yerleşir.(Temas, ac , s cakl k )Boynuzsu Oluşumlar T rnaklar( İnsanda:ungues, Tek par:ungula, • Çift t r.: ungule, Kar.:unguikule ) Kapsula ungulae – Paries unglea • Solea ungulea • Kuneus unglea • torus •Süt bezleri Birleşik tubuloalveoler yap da bezlerdir. • Parenşim ( alveoller, İntralobuler ductus • lactiferi, İnterlobuler ductus lactiferi ve interlober ductus laktiferiden oluşur. Stroma (İnterstitium ): Bağ doku •Memeler İnfantil Meme • Ergin Meme • Dinlenme – Gebelik – Laktasyon – Senil meme •