Otomatik Kontrol Otomatik Kontrol Formülleri BLOK ŞEKİLLER İleri yönde transfer fonksiyonu = ) ( ) ( ) ( s G s E s C ? Açık çevrim transfer fonksiyonu = ( ) ( ) ( ) C s G s R s ? ( geribesleme olmadığı zamanda ) Kapalı çevrim transfer fonksiyonu : ? ? ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 ( ) ( ) C s G s E s E s R s B s E s R s H s C s C s G s R s H s C s C s G s R s G s H s ? ? ? ? ? ? ? ? ? Gürültü ilaveli kapalı sistem: ) ( ) ( ) ( 1 ) ( ) ( ) ( 2 1 2 s H s G s G s G s N s C N ? ? 1 2 1 2 ( ) ( ) ( ) ( ) 1 ( ) ( ) ( ) R C s G s G s R s G s G s H s ? ? ? ) ( ) ( ) ( 2 1 s H s G s G artarsa ? ) ( 1 ) ( ) ( s H s R s C R ? 1 ) ( ) ( 1 1 ?? s H s G ve 0 ) ( ) ( ? s N s G N ? Kapalı çevrimin avantajı 1 ) ( ) ( ) ( 1 1 2 ?? s H s G s G ? ? ? ? 2 1 0 0 ? ? C idt e R e e i i ? ? ? ? Laplace dönüşümü (1) ve (2) için ; R s E s E s I i ) ( ) ( ) ( 0 ? ? s C s I s E ) ( ) ( 0 ? Blok Diyagram İndirgenmesi ? İleri besleme yönündeki transfer fonksiyonları çarpımları aynı kalmalı ? Çevrimler etrafındaki transfer fonksiyonları çarpımları aynı kalmalı Örnek: ( A) (B) 1 2 1 2 1 1 H G G G G A ? ? 3 AxG B ? ? 1 2 1 3 2 1 1 H G G G G G B ? ? 1 2 1 2 1 3 2 1 1 1 G H x H G G G G G ? ? 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 H G G G H G G G ? ? 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 H G G G H G G G H G G G ? ? ? ? ? ? ? 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 H G G G H G G H G G G ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 H G G H G G H G G x H G G G G G ? ? ? ? ? ? ? ? 2 3 2 1 2 1 3 2 1 1 H G G H G G G G G ? ? ? ? ? 1 ) ( ) ( s R s C ( Her bir döngü etrafındaki transfer fonksiyonları çarpımı ) ? ? 3 2 1 2 3 2 1 2 1 1 ) ( ) ( G G G H G G H G G s R s C ? ? ? ? ) ( 1 ) ( ) ( ) ( s G s G s R s C ? ? Filename: kon_sis_tem_4.doc Directory: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\FUNDAMENTALS OF CONTROL SYSTEMS\kontrol_temelleri Template: C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm Title: Subject: Author: hp Keywords: Comments: Creation Date: 23.10.2009 15:40:00 Change Number: 19 Last Saved On: 08.07.2010 15:33:00 Last Saved By: PERFECT Total Editing Time: 403 Minutes Last Printed On: 08.07.2010 15:42:00 As of Last Complete Printing Number of Pages: 5 Number of Words: 189 (approx.) Number of Characters: 1.082 (approx.)