Doğum Oviduct Hastalıkları Yavru atma, retentio, septik metritis, Streptococcus, staphylococcus, E. Coli, C. Pyogenes, Mycoplazma Eksudat Rektal muayene Ovulasyon iplikler 20 ml %1 lik PSP 30. dakika ve bunu izleyen 30 ar dakika ara ile Genital anomaliler -1 cm Rektal muayene fluktuasyon Perimetritis Pavillionitis Rektal palpasyon Tedavi Ovariumdaki kistlerin rektal yolla, elle tubaovarian abseler meydana gelebilir. edilebilir. Bir veya her iki ovariumda yer alan, 10 - kistler her iki ovariumda da bulunabilir. Ovarium kistleri veya LUTEAL olabilirler. Her iki kist de ANOVULATOR meydana gelebilir. -45 SEBEPLER gelebilir. Kesif Besleme SEMPTOMLAR Genellikle 4- edilmemesi gelmesi TANI - Rektal Muayenede; >2,5 cm) - Ultrason Muayenesinde; kontras verir). HCG 3000-5000 i.u IV (Pregnyl amp.) uyararak etkisiz kalabilir. HCG + Progesteron ile kombine 5000 i.U IM 100 mg IM (Corluton, Proluton) GnRH Receptal (Buserelin) 5 ml IM Fertagyl (Gonadorelin) 5 ml IM Cystorelin (Gonadorelin) 5 ml IM PROGESTERON PRID -200 mg IM PGF2 Luteal kistlerde endikedir. GnRH veya LH ile Estrumate 2 ml IM Dinolytic 5 ml IM Cortikosteroidler Betamethasone 10-40 mg IM Dexamethasone 10-20 mg IM PROGESTERON UYGULAMALARI KISRAKLARDA NYMPHOMANIA - - sonra 1- verilir. HCG 5000-10000 i.u IM Estrumate 1 ml IM Equimate 1 ml IM Ovariectomie Dexamethasone 5-10 mg IM ovariectomy operasyonu ile (ORS Ovarium Remnant Syndrome). degenerasyonu, pyometra, hernia inguinalis SEMPTOMLAR RENKTE SULU, KOYU KIRMIZI kopulasyona izin vermez. TANI GnRH 10 GnRH 10- - Kedi Kedi MAP (Medroxiprogesteronacetat) MAP (Medroxiprogesteronacetat) 2 2- -3 mg oral 5 3 mg oral 5- - Ovulasyon olur. FARKLARI tektir. HCG 2000-5000 i.u IM 5- Dinolytic 5 ml IM (Dinoprost) 5 ml IM (Dinoprost) Estrumate 2 ml IM (Cloprostenol) Lutealyse 5 ml IM (Tiaprost) OVULASYONUN OLMASINI ve CORPUS SALGILANMAMASIDIR. HCG 2000-5000 i.u IM 1. 2. yap (trabeculum). Kavite, verir. Trabeculum genelde siklus izlenir ve konnektif dokusunun compact CL KALICI CORPUS LUTEUM Hayvanlarda 1) Uterusun anatomo- 3) Uterusun patolojik durumu ve gebelikle 1 Pyometra Yavrunun maserasyonu Yavrunun mumifikasyonu Mucometra 2 -16. siklus etkilenmez 90- farkedilmezse hayvan ovaryumundaki Trichomoniasis, Vibriosis, erken gebelikte 3 (LTH, aktivitesini devam ettirerek bu duruma Pyometra, mucometra, yavrunun mumifikasyonu veya maserasyonu gibi PGF2 - Uterusun patolojik durumu ve embriyonik PGF2 corpus luteum olabilir. hipertrofisimi yoksa corpus luteum kistimi Angio sarkoma, carcinoma, fibroma, konur. -12 -5 cm olup, yuvarlak veya oval -