Paslanmaz Çelik Paslanmaz Çelik Nedir (Euro Inox) Diamant Building · Bd A. Reyers 80 · 1030 Brüksel · Belçika · Tel. +32 2 706 82-67 · Faks -69 · E-posta info@euro-inox.org · www.euro-inox.org Paslanmaz çelik nedir? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%PAslAnmAz çElik nEDiR? kendiliğinden yapılanan ve korozyon diren- ci sağlayan bir yüzey tabakası (pasif taba- ka) oluşumunu temin etmek üzere gereken miktarda ? % 10,5 krom ve ? % 1,2 karbon içeren demir alaşımı Başlıca gruplar Östenitik: Demir-krom-nikel, karbon < % 0,1 (çoğunlukla 18/8; 18/10 olarak anılan 1.4301/304 kalite dahil), satışa sunulduğu haliyle manyetik değil; dünya paslanmaz kullanımındaki payı > % 65 Ferritik: Demir-krom, karbon < % 0,1, manyetik Martensitik: Demir-krom, karbon > % 0,1, manyetik ve sertleştirilebilir Dupleks: Demir-krom-nikel, birleşik östenitik-ferritik yapı, manyetik Başlıca özellikleri korozyon direnci – estetik çekicilik – ısıl direnç – düşük toplam ömür maliyeti – tamamen geri dönüşebilirlik – biyolojik nötrallik – imalat ve temizlik kolaylığı – dayanç-ağırlık oranı Genellikle mevcut yüzey türleri ve proses rotaları 1) sıcak haddelenmiş, ısıl işlem görmüş, paklanmış soğuk haddelenmiş, ısıl işlem görmüş, paklanmış, ince paso haddelenmiş Pekleştirilmiş soğuk haddelenmiş, parlak tavlanmış, muhtemelen ince paso haddelenmiş 1) Ayrıca bakınız: Paslanmaz Çelik Yüzeyleri Kılavuzu (Bina serisi, Cilt 1), lüksemburg: Euro inox, 2005. En 10088-2, Paslanmaz çelikler. Genel amaçlar için korozyona dirençli çeliklerden yapılan sac/levha ve şeritlerin teknik teslim şartları, 2005 Paslanmaz çelik nedir? oksijen pasif tabaka paslanmaz çelik kitle 1D 2B 2R 2HPAslAnmAz çElik nEDiR? kaynaklanabilirlik korozyon Direnci mekanik Özellikler +Ti 1.4541 321 Düşük C 1.4307 304L* 1.4306 304L* +Ti 1.4571 316Ti 2% mo: 1.4404 316L* 2.5% mo: 1.4432 316L* 3% mo: 1.4438 317L ni alaşımları 2% mo: 1.4401 316* 2.5% mo: 1.4436 316* 3% mo: 317 Yüksek sıcaklıklarda direnci artırmak için Cr-ni ekleyin kaynaklanabilirlik, süneklik ve korozyon direncini artırmak için C yerine n kullanın Genleşmeli biçimlendirme kabili- yetini artırmak için ni oranını artırın (12%) 1.4315 304N 1.4311 304LN 1.4310 301 1.4318 301LN 1.4303 305 1.4828 1.4833 309(S) 1.4841 310/314 1.4845 310(S) Gösterimler En 10088 ve AISI’ye göredir. Lütfen AISI ve EN kaliteleri (*) arasında 1:1 ilişki bulunmadığına dikkat ediniz. kimyasal kompozisyon ve eşdeğerlik detayları için lütfen www.euro-inox.org/technical_tables web sayfasına başvurunuz mekanik özellikleri (pekleşme dahil) artırmak için C oranını artırın kaynaktan sonra taneler arası korozyondan kaçınmak için C oranını azaltın veya Ti ekleyin Dayancı, düşük sıcaklıklar dahil artırmak için n ekleyin Kaynaklanabilirlik Mekanik Özellikler Oksidasyon Direnci Korozyon Direnci 304 1.4301 Fe 18% Cr 8% ni korozyon direncini artırmak için mo ekleyin Östenitik kaliteler birbiriyle nasıl ilişkilendirilir? Universal eşya kalitesi 1.4301’den başlayarak, alaşım içeriği çelik karakteristiğini değiştirmek üzere uyarlanabilir: + + + + + + + + + + Üstün nitelikte korozyon direnci elde etmek için Cr, mo, n ekleyin 6% mo: 1.4547 1.4529 En populer kalite En 1.4016 (Aisi 430) dır. Düşük kromlu alaşımlar, ciddi olmayan ortamlar ve görünümün öncelik taşımadığı yerler için seçilebilir. krom ve molibden korozyon diren- cini artırır. Titanyum ve niyobyum kaynaklanabilirliği geliştirir. Ferritik seçenekler neler? Nispi korozyon direnci 1.4016 430 Fe 17% Cr 1.4000 410S 1.4003 1.4521 444 Geliştirilmiş korozyon direnci ve kaynaklanabilirlik +Cr +Cr, mo 1.4510 439 1.4520 430Ti* Geliştirilmiş kaynaklanabilirlik 1.4509 441* Geliştirilmiş kaynaklanabilirlik ve oksidasyon direnci 1.4113 434 Geliştirilmiş korozyon direnci +mo, Ti, nb +Ti +mo 1.4512 409 Geliştirilmiş kaynaklanabilirlik +Cr, nb +Ti Paslanmaz çelik nedir? + + + + + + + 1.4526 436 + +nb 1.4513 + +Ti Gösterimler En 10088 ve AISI’ye göredir. kimyasal kompozisyon ve eşdeğerlik detayları için lütfen www.euro-inox.org/technical_tables web sayfasına başvurunuz. * yaygın gösterim şekilleriFerritik seçenekler neler? PAslAnmAz çElik nEDiR? Dupleks paslanmaz çelikler tipik olarak, en yaygın ferritik ve östenitik kalitelere kıyasla daha yük- sek mekanik özellikler ve korozyon direnci gösterirler. Dupleks paslanmaz çelik kaliteleri – bunlar arasında en populer olan En 1.4462’dir – arasındaki nispi farklara bu bağlamda bakılmalıdır. Ve dupleks için ne dersiniz? 1.4462 2205* Fe 22% Cr 5% ni 3% mo 1.4362 2304* 1.4162 2101* 1.4410 2507* 1.4507 255* 1.4501 Dayancı artırmak için n ekleyin korozyon direncini artırmak için mo, W, n, Cu ekleyin Dayancı artırmak için n ekleyin korozyon direncini artırmak için mo, n ekleyin Dayancı artırmak için n ekleyin korozyon direncini artırmak için Cr ekleyin Nispi korozyon direnci + + + + + + Gösterimler En 10088 ve AISI’ye göredir. kimyasal kompozisyon ve eşdeğerlik detayları için lütfen www.euro-inox.org/technical_tables web sayfasına başvurunuz. * yaygın gösterim şekilleriDiamant Building · Bd A. Reyers 80 · 1030 Brüksel · Belçika · Tel. +32 2 706 82-67 · Faks -69 · E-posta info@euro-inox.org · www.euro-inox.org