Viroloji Picornaviridae Familyası 1 09.05.2008 P i c or n a v i r i dae Picorna Picornaviridae, 6 cins ve 230 virusla irus 1897 de Food and Mouth Virus (FMDV Picornaviridae familya serotipleri Picornaviruslar z e sahiptir. Pozitif tek a picornaviruslarda RNA, . Virion (VP1 olan VPg (aphthoviruslarda 3 tane) kapsid protein Viral replikasyon stoplazmada aphthoviruslar pH 6-9, rhinoviruslar pH <5, entero, hepato ve cardioviruslar pH 2 Unclassified viruses 3 Equine rhinoviruses 2 SAT: South African Type 2 . lerin Virusun adsorbsiyonu ya endositosis vey tarz . kendi (non-neutralizing IgG) 3 n (Food and Mouth Disease=FMDV, Fever Aphteuse, dur. Etiyoloji: Aphtovirus cinsindeki Food and Mouth Virusudur (FMDV virusu). Picor Virusun 7 serotipi var (O, A, C, Asia 1, SAT 1, SAT2 ve SAT 3) k ki 4 ve ve Orta Ameridaki . var . . viruslar pH <6 ve pH >9 etkilenirler fkat pH 6- a 0 e 1 saat kadar ler. , %2 lik NaOH, %4 NaCO 3 nde, embriyolu ler. Epizootiyoloji: infeksiyonudur. , tir. Virus infekte hayvanlardan salya, . Direk (solunum) veya . . kalabilir. Bu nedenle karkas ve m . Laboratuvar ve hayvan ba a bildirilmektedir. AAAAAAAA L P1 P2 P3 VPg VP4 VP2 VP3 VP1 2A 2B 2C 3A 3B 3C 3D Poly Capsid Non-structural proteins IRE Intermediate, sporadic Endemic Free Free. Virus present in game parks Free with vaccination 5 Patogenesis: . . . kadar . Klinik bulgular: Etkene d yabani hayvanlar - eni alan hayvanlarda virusun inkubasyonundan sonra . Maternal antikorlar yavruyu 1 ay kadar koruyabilir. Resimler A B C D E F G 6 Kl kan, serum, zincirde veya -70 0 . Virus BHK-21 (b nde, nt fikzasyon, ile . lu Koruma ve kontrol: Hayvan ve hay tkili dezenfektanlarla (%22lik NaOH, %4 NaCO 3 , %10 formol) dezenfeksiyon a . : . . . - .