Petrografi Piroklastik Kayaçlar 1a Piroklastik kayaçların sınıflandırılması. a. Malzemenin cinsine göre (Pettijohn (1975) Sedimentary Rocks, Harper & Row, and Schmid (1981) Geology, 9, 40-43). b. Malzemenin boyutlarına göre (Fisher (1966) Earth Sci. Rev., 1, 287-298.) Piroklastik kayaçlar Piroklastik kayaçlarOluşum şekillerine göre piroklastik kayaçların Oluşum şekillerine göre piroklastik kayaçların sınıflandırılması sınıflandırılması 1) 1) İgnimbirit İgnimbirit 2) 2) Geri Geri- -düşme ürünleri düşme ürünleri 3) 3) Blok ve kül akıntıları Blok ve kül akıntıları 4) 4) Freatomagmatik / Freatik (maar) ürünleri Freatomagmatik / Freatik (maar) ürünleria. Bir stratovolkan’ın basitleştirilmiş kesidi. Macdonald (1972), Volcanoes. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N. J., 1-150. b. Mt. Rainier © John Winter and Prentice Hall.Ağrı Dağı Ağrı DağıErciyes ErciyesSemeru (Endonezya) Semeru (Endonezya)İgnimbiritler İgnimbiritler Bir piroklastik akıntı ürünü olan ignimbiritler volkan bacasından püsküren malzemenin yamaçlardan aşağı akması ve depolanmasıyla oluşurlar. Akışkan özellikteki malzeme vadilere kanalize olarak vadiler boyunca uzun mesafeler katedebilir. Şekil: Piroklastik akıntı tipleri ve çökelleri (MacDonald, 1972, Volcanoes; Fisher and Schminke, 1984, Pyroclastic Rocks). a. Bir patlama kolonunun çökmesi sonucu oluşan akıntılar b. St. Helen volkanında 1980 yılında olduğu gibi yanal patlamalar c. Yüksek gaz içeriğine sahip magmanın volkan bacasından “kaynayarak taşması” Erciyes ErciyesTipik ignimbirit kesidi (Sparks et al. (1973) Geology, 1, 115-118. Geol. Soc. America)Geri Geri- -düşme ürünleri düşme ürünleri