1 - ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Pnömoni Görsel Şekil 1A. Normal akci ğer grafisi, Şekil 1B. S.pneumoniae pnömonisi olan bir hastada yamalı infiltrasyonŞekil 2A. S.pneumoniae pnömonisi olan bir hastada sol alt lobta homojen infiltrasyon Şekil 2B. S.pneumoniae pnömonisi olan bir hastada yan grafide alt lobta homojen infiltrasyonŞekil 3. Pnömokok pnömonisi olan bir olgunun balgam Gram boyamasında gram pozitif diplokoklarŞekil 4. Staphylococcus aureus pnömonisi olan bir olgunun balgamında gram pozitif diplokoklarŞekil 5. Staphylococcus aureus pnömonisi olan bir olguda pnömotosel olu şumuŞekil 6. Klebsiella pneumoniae pnömonisi olan bir olguda sa ğ alt lobta plevral effüzyonŞekil 7. Klebsiella pneumoniae pnömonisi olan bir olgunun balgam Gram boyamasında gram negatif çomaklarŞekil 8. Viral pnömoni olgusunda bilateral interstisyel ve alveoler tutulum