Paleontoloji Porifera ( süngerler ) ( sü n g er l er) Kambriyen - Güncel Alemler Prokaryotlar Ökaryotlar Tek hücreli Tek hücreli Çok hücreli Alan Bacteria Alan Archaea Alan Eukarya Alem Monera Alem Protoctista (=Protista) Alem Animalia (hayvanlar) Alem Plantae (bitkiler) Alem Fungi (mantarlar) Son yapılan çalışmalarda alemler 3 alan altında toplanmıştır Filum Porifera *Süngerler çok hücreli organizmaların en basit gurubunu oluştururlar. *Sadece birkaç tip hücreleri vardır, bu hücreler doku oluşturacak şekilde düzenlenmemiştir. *Sinir sistemleri yoktur. *%80’si denizlerde, geri kalanı tatlı sularda yaşar *Bentik, epifaunal, sesil yaşarlar. *Sudaki besinleri filitre ederek beslenirler. GÖVDE ORGANİZASYONU Süngerlerde 3 tip gövde organizasyonu vardır Askon tip torba şeklinde tek bir odadan oluşur. Sikon tip merkezi bir açıklık ve bunu çevreleyen askonlardan oluşur Lökon tip merkezi bir açıklık ve bunu çevreleyen sikonlardan oluşur GÖVDE YAPILARI •Tipik bir sünger torba şeklinde bir gövdeye sahiptir. •Gövdenin ortasında merkezi bir boşluk bulunur. Bu boşluk üstten dışarıya açılır. •Süngerin dış yüzeyinde sayısız küçük delikler vardır, bunlar kanallar vasıtasıyla kamçılı odalara açılırlar. •Odaların yüzeyi kanosit adı verilen yakalı- kamçılı hücrelerle kaplıdır. GÖVDE MALZEMESİ Süngerin gövdesi iki tip malzemeden oluşur: 1. spongin: boynuzsu bir malzemedir 2. spiküller: karbonatlı veya silisli küçük iskeletsel elementlerdir. SPİKÜLLER Sünger spikülleri tek eksenli, üç eksenli, dört eksenli, altı eksenli veya düzensiz şekilli olabilir. Bazı tip süngerlerde ölüm sonrası gövde çürür, gövde maddesi içindeki spiküller dağılarak yaygılar oluşturur. Eğer bir kayaç spiküllerin üst üste yığılmasıyla oluşmuşsa buna spikülit denir.. altı eksenli SPİKÜLLER İnce kesitte sünger spikülleri SPİKÜLLER Elektron mikroskobunda sünger spiküllerinin görünümü BESLENME •Süngerler su içindeki asılı maddelerle beslenirler •Kamçılı hücreler devamlı hareket ederek deliklerden içeri su çeker, kamçılar içindeki asılı maddeleri yakalar, kullanılmış su merkezi boşluğa oradan da üstteki boşluktan dışarı atılır. •Bir süngerin gövdesinden dakikada yaklaşık kendi hacmi kadar su geçer. •Kuru ağırlığı 200 gr olan canlı bir sünger 24 saatte 1000 kg deniz suyunu devir daim edebilir ÜREME Süngerler eşeyli ve eşeysiz ürerler. •Eşeyli üreme sırasında döllenmiş yumurtadan serbest hareket edebilen kamçılı larvalar oluşur. Bu larvalar ana gövdeden ayrıldıktan sonra belirli bir süre sonunda tabana bağlanırlar ve burada yeni bir sünger olarak büyürler. •Eşeysiz üreme tomurcuklanma ve dallanma şeklinde olur. SÜNGER ŞEKİLLERİ Süngerler, şekilsiz (amorf) sarıcı, küresel silindirik gibi değişik şekillerde olabilir SÜNGERLERİN STRATİGRAFİK YAYILIMLARI •Süngerlerin stratigrafik değerleri çok azdır. •Jeolojik önemleri biyolojik silis kaynağı olmaları ve önemli olmasa da resif yapıcı elementler arasında bulunmalarıdır. SINIFLAMA Süngerlerin üç sınıfı vardır 1. Sınıf Calcarea: (Kambriyen-Güncel) karbonatlı spiküllerden oluşan iskeletleri vardır. Akson, sikon veya lökon tipte olabilirler. 2. Sınıf Hexactinellida: (Kambriyen-Güncel) spikülleri silislidir, spiküller altı eksenlidir. Genellikle lökon tipte olurlar. Günümüzde batiyal ve abisal zonlarda yaşarlar 3. Sınıf Demospongea: (Kambriyen-Güncel) iskeletleri sadece spongin liflerinden, sadece silisli spiküllerden veya hem spongin hemde silisli spiküllerden oluşabilir SÜNGERLER SÜNGERLER SÜNGERLER SÜNGERLER SÜNGERLER SÜNGERLER SÜNGERLER SÜNGERLER SÜNGERLER SÜNGERLER – Laboratuvar örnekleri SÜNGERLER – Laboratuvar örnekleri SÜNGERLER – Laboratuvar örnekleri SÜNGERLER – Laboratuvar örnekleri