Genel Preaopratif Değerlendirme - 2 Beslenme desteği Kataterle ilişkili komp Metabolik komp( s v yükleme vs) Enteral beslenmeDiabetes mellitus Post operatif 1. gün kan glukoz seviyesi morbidite aç s ndan önemli İnsulin – glukoz – potasyum solüsyonu myokardial fonsiyonu stabilize eder.Diabetik ketoasidoz Gebelik AMI Travma Akut psikiatrik hast Major cerrahi Tirotoksikoz feokromasitoma Dehidretasyon Kusma Taşipne Ciddi kar n ağr stan Glukoz 700 mg/dl üstü Serum osmolarite 340mosm/lt üstü Arteriel pH 7.30 alt Pa CO2 40 mmHg alt Ketonemi ketonuriAteşli hastaya yaklaş m ilk 24 saat Postoperatif erken dönem ateş Atelektazi (%27-58) Yüksek ateş hipotansiyon mental durum bozukluğunda ciddi yara komp 3. gün sonras nda nazokomial enfeksiyon olas l ğ artarAteş post op. 24-48 saat Solunum komp Kateter ilişkili problemler Yara iyi gözlenmeliAteş post op. 48-72 saat Tromboflebit En s k yara enfeksiyonu Uriner enfeksiyonlar Nozokomial enfeksiyonlar Total parenteral beslemede kandidiasisGeç oluşan ateş İlaç allerjisi değilse Anastomos kaçağ Abse formasyonu Derin yara enfeksiyonlarYara enfeksiyonu Ameliyat odas mikrob say s düşürülmeli Cilt haz rl ğ Barsak haz rl ğ A.b profilaksi İyi teknik Uygun drenajYara hematomu Yetersiz hemostaz Antikoagulasyon Fibrinolisis Yetersiz p ht laşma faktörleri seromaYara ayr lmas Fasyan n ayr lmas Eviserasyon Malnutrisyon Hipoproteinemi Morbid obesite Malignensi Uremi diabet Kronik öksürük Sar l k ? Asites Lokal faktörler (enfeksiyon, hematom, kötü teknik vs) Kemoterapi radyasyonÜriner komplikasyonlar Üriner retansiyon Akut renal yetmezlikAkut renal yetmezlik nedenleri Prerenal Efektif plazma hacminde azalma Kardiak out putta azalma Renal vaskuler t kan kl k Post renal Renal Akut tubuler nekroz Uzam ş pre-post renal durum Nefrotoksik ajanlar n kullan m Hemoglobin-myoglobin Kontrast madde kulllan mFENa Una*V / P Na* U Cr*V/ P Cr *100% 1 den büyükse renal hasar Uriner sodyum seviyesi 10m Eq/lt ise prerenalRenal yetmezliğe yaklaş m Over hidrasyondan kaç n Mümkünse dializden kaç n Hiperkalemi gibi ionik toksisiteden kaç n nutrisyonel destek yapSolunum komplikasyonlar