C Ile Programlamaya Giriş printf Printf Nasıl Kullanılır? Bu komut ile ekrana yazı yazabiliriz. /* Standart kütüphanemiz. */ #include<stdio.h> /* Eğer windows işletim sistemindeyseniz console ekranının hemen kaybolmaması * için “conio.h” kütüphanesini ve “return (0);” komutundan önce “getch();” * ifadesini kullanmalıyız.*/ #include<conio.h> /* Ana fonksiyonumuz. */ int main (void) { /* Ekrana yazdırdığımız komutumuz. */ /* “\n” bir satır alta atlamamızı sağlar. */ printf(“HELLO WORLD.\nHello World.”); /* Program buraya geldiğinde sonlanır. */ getch(); return (0); }