DNA Kromatin - Kromozom Pürin - Primidin P İ R İ M İ D İ NLER P Ü R İ N LER P İ R İ M İ D İ N S İ TOZ İ N ( C ) (2-oksi-4-amino-pirimidin) URAS İ L ( U ) (2,4-dioksi-pirimidin) T İ M İ N ( T ) (2,4-dioksi-5-met il-pirimidin) P Ü R İ N ADEN İ N ( A ) (6-amino-p ü rin) GUAN İ N ( G ) ( 2-amino-6- oksi-p ü rin)