Mikropalentoloji Quinqueloculina - Triloculina - Pyrgo (biloculina) - İdalina - Miliola - Lacazina Füsun Alkaya Füsun Alkaya Alem PROTOCTISTA PROTOCTISTA Filum SARCODINA SARCODINA Sınıf RHIZOPODA RHIZOPODA Ordo FORAMINIFERIDA FORAMINIFERIDA (foraminiferler) (foraminiferler) Cinsler Quinqueloculina Jura-Güncel Triloculina Jura-Güncel Pyrgo (=Biloculina) Jura-Güncel Idalina Üst Kretase Miliola Eosen Lacazina Üst Kretase-Paleosen Sığ şelf üzerinde Bentik Küçük bentik foraminiferler Güncel foraminiferler miliolid Bir miliolidin genel şekli Miliola loca ağız Dış görünüm Quinqueloculina Jura Jura- -Güncel Güncel Resimler internetten • Test ilk evrede 1.5 tur uzunlukta ve birbirinden 72 derecelik açı ile ayrılmış 5 sarılma düzlemi üzerinde ardalanmış localardan oluşur. Daha sonra gelişen localar birbirleriyle 144 derecelik açı oluştururlar. • Dıştan bir tarafta 3 loca diğer tarafta 4 loca gözlenir. • Test duvarı CaCo3, porselenimsi, deliksiz ve iç kesimde yalancı kitin tabakalıdır • Ağız yuvarlak, basit veya bifit dişli olup uçtadır Dış görünümler Quinqueloculina Jura Jura- -Güncel Güncel 72 derece 144 derece Quinqueloculina tipi sarılım (kenkölokulin tip) enine kesit kesit yeri animasyon slayt gösterisi modunda,tıklayınca 3 1 2 4 5 1 2 3 4 5 dış görünüm Enine kesitler Quinqueloculina Jura Jura- -Güncel Güncel Dış görünüm Triloculina Jura Jura- -Güncel Güncel Dış görünümler • Mikrosfeik tiplerde ilk localar kenkölokulin sıralanma gösterir. Daha sonra birbirlerini izleyen localar 120 derecelik açı ile eklenir • Dıştan sadece 3 loca görülür • Test duvarı CaCo3, porselenimsi, deliksiz. • Ağız uçta ve tipik olarak bifit dişlidir Triloculina Jura Jura- -Güncel Güncel Cins Triloculina Jura-Güncel Enine kesitler Dış görünüm Pyrgo (=Biloculina) Jura Jura- -Güncel Güncel • Test şişkin, disk şeklinde veya ovaldir. İlk loca 1.5 tur uzunlukta olan localar tarafından izlenir. Mikrosferik tiplerde önce kenkölokulin sonra trilokulin ve en son olarak bilokulin sarılma görülür • Test duvarı CaCo3, deliksiz, porselenimsi • Ağız uçta, son iki locanın birleştiği yerde olup bifid dişli, yuvarlak veya uzun şekilli Dış görünüm (model) Enine kesit Pyrgo (=Biloculina) Jura Jura- -Güncel Güncel Enine kesit Enine kesitler Pyrgo (=Biloculina) Jura Jura- -Güncel Güncel • Test oval şekilli, ilk evrelerde kenkölokulin daha sonra sırası ile trilokulin ve bilokulin sarılımlıdır.En son loca diğer locaları tamamen sarar.Bazı örneklerde ilk evreler görülmeyebilir. • Test duvarı CacO3, porselenimsi • Ağız kenkölokulin evrede basit dişli, trilokuin evrede bifit dişli, bilokulin evrede ise tırtıklıdır. Idalina Üst Kretase Üst Kretase • Test kenkölokulin sarılımlıdır • Test duvarı CaCo3, porselenimsi • Ağız kalbur şeklindedir, bu özelliğiyle büyük benzerlik gösterdiği Quinqueloculina’dan ayrılır. Enine kesit Miliola Eosen Eosen Enine kesitler Enine kesitler Miliola Eosen Eosen • Test diskoidaldir, localar bilokulin olup ardışıklı gelişirler. Localar uzunlamasına ve çok sayıda pliyeler ile bölünmüştür • Test uvarı CaCo3, porselenimsi • Ağız son locanın tüm kenarı boyunca yüzük şeklinde, dairesel ve geniştir Lacazina Üst Kretase Üst Kretase- -Paleosen Paleosen Lacazina Üst Kretase Üst Kretase- -Paleosen Paleosen Alveolina Alveolina Alveolina ?Lacazina ?Alveolina Alveolina (Gl.) primaeva Not: küçük globuler alveolin kesitleri ile miliolid Lacazina k a rıştırıl a b il ir miliolid kesitleri miliolid kesitleri Alveolina miliolid Orbitolites Nummulites miliolid Orbitolites + Nummulites + miliolid Füsun Alkaya Lacazina Miliola Idalina Pyrgo (=Biloculina) Triloculina Quinqueloculina Holosen (Güncel) Ple. Pli. Mi. Olig. Eos. Pal. Kret. Jura Cinsler Cinslerin stratigrafik menzilleri YAŞAM ORTAMLARI