1 - Tıbbi Farmakoloji Reçete Yazma Reçete Yazma Reçete Yazma • • İyi klinik bilgi İyi klinik bilgi • • İyi farmakolojik bilgi İyi farmakolojik bilgi İlaç Seçimi İlaç Seçimi • • Tanının doğru konması Tanının doğru konması • • İlaç İlaç- -dışı tedavi seçenekleri dışı tedavi seçenekleri İlaç Seçimi İlaç Seçimi • • K K- -İlaç (kişisel ilaç) İlaç (kişisel ilaç) – – Bir hastalık ya da durum için ilk Bir hastalık ya da durum için ilk tercih edilecek ilaçlar tercih edilecek ilaçlar K K- -İlaç İlaç Otitis Media: Otitis Media: 1) Amoksisilin 1) Amoksisilin 2) Eritromisin 2) Eritromisin K K- -İlaç İlaç Angina Pektoris: Angina Pektoris: 1) 1) Propranolol Propranolol 2) 2) İzosorbid dinitrat İzosorbid dinitrat 3) 3) Diltiazem Diltiazem K K- -İlaç İlaç • • Düzenli kullanıldıkça ilaçların Düzenli kullanıldıkça ilaçların etkileri, yan etkileri, hastalardaki etkileri, yan etkileri, hastalardaki gözle görülür yararlar farkedilir. gözle görülür yararlar farkedilir. K K- -İlaç Seçimi İlaç Seçimi • • T Tı ıp Kitaplar p Kitapları ı • • İlaç Rehberleri/Formülerleri İlaç Rehberleri/Formülerleri • • Tedavi Rehberleri Tedavi Rehberleri • • Güvenilir Tıbbi Dergiler Güvenilir Tıbbi Dergiler • • Güvenilir Klinik Çalışmalar Güvenilir Klinik Çalışmalar Farmasötik Endüstri Farmasötik Endüstri • • Promosyon bütçeleri büyüktür Promosyon bütçeleri büyüktür • • Ürünlerin yalnızca olumlu yanları Ürünlerin yalnızca olumlu yanları vurgulanır vurgulanır • • Olumsuz yanlar üstünkörü geçiştirilir Olumsuz yanlar üstünkörü geçiştirilir K K- -İlaç Seçimi İlaç Seçimi • • İlacımız etkili olmalı İlacımız etkili olmalı (Etkinlik) (Etkinlik) (Tedavi amacımızı gerçekleştirmeli) (Tedavi amacımızı gerçekleştirmeli) Etkinlik Etkinlik • • TMP/SMX Akut Tonsillitte etkilidir TMP/SMX Akut Tonsillitte etkilidir ancak Akut Romatizmal Ateş ancak Akut Romatizmal Ateş proflaksisini sağlayamaz proflaksisini sağlayamaz En etkili ilaç her zaman En etkili ilaç her zaman K K- -İlacımız mı olmalıdır? İlacımız mı olmalıdır? Güvenlilik Güvenlilik • • İlacın yan etkileri de göz önüne İlacın yan etkileri de göz önüne alınmalı alınmalı Güvenlilik Güvenlilik • • NSAİ ilaçlar parasetamolden biraz NSAİ ilaçlar parasetamolden biraz daha etkili analjeziklerdir daha etkili analjeziklerdir – – NSAİİ ler gastrointestinal mukozayı NSAİİ ler gastrointestinal mukozayı tahriş edebilirler tahriş edebilirler – – NSAİİ ler duyarlı hastalarda böbrek NSAİİ ler duyarlı hastalarda böbrek fonksiyonlarını bozabilirler. fonksiyonlarını bozabilirler. Uygunluk Uygunluk • • Kontrendikasyonlar Kontrendikasyonlar • • Dozaj şekilleri Dozaj şekilleri • • Başka ilaçlarla ve yiyeceklerle Başka ilaçlarla ve yiyeceklerle etkileşimler etkileşimler Uygunluk Uygunluk • • Gebelik Gebelik • • Emzirme Emzirme • • Yaşlılık Yaşlılık • • Çeşitli hastalıklar Çeşitli hastalıklar Uygunluk Uygunluk • • Dozaj Dozaj ş şekli: ekli: – – İlacın günde birden fazla alınması İlacın günde birden fazla alınması hastanın tedaviye uyumunu bozar hastanın tedaviye uyumunu bozar Maliyet Maliyet • • İster devlet tarafından isterse İster devlet tarafından isterse hasta tarafından karşılansın dikkate hasta tarafından karşılansın dikkate alınması gereken bir kriterdir alınması gereken bir kriterdir • • Tedavinin toplam maliyeti hesaplan Tedavinin toplam maliyeti hesaplanı ır r K K- -İlacının Kullanımı İlacının Kullanımı • • K K- -İlacı, karşımıza gelen hastaya İlacı, karşımıza gelen hastaya verilebilir mi? verilebilir mi? K K- -İlacının Kullanımı İlacının Kullanımı • • K K- -İlacı hastalığa göre (genel İlacı hastalığa göre (genel popülasyona) göre seçilir. popülasyona) göre seçilir. • • Hastaya göre kullanımı Hastaya göre kullanımı değerlendirilir değerlendirilir K K- -İlacının Kullanımı İlacının Kullanımı Propranolol Propranolol----------------- -----------------astımlılarda astımlılarda Trimetoprim/Sulfametoksazol Trimetoprim/Sulfametoksazol--- ---gebelerde gebelerde Kloramfenikol Kloramfenikol-------------- --------------emzirenlerde emzirenlerde Aspirin Aspirin------------- -------------peptik ülserde peptik ülserde KONTRENDİKEDİR KONTRENDİKEDİR Yüksek risk faktörleri/grupları Yüksek risk faktörleri/grupları • • Hamilelik Hamilelik • • Laktasyon Laktasyon • • Çocuklar Çocuklar • • Yaşlılar Yaşlılar • • Böbrek yetmezliği Böbrek yetmezliği • • Karaciğer yetmezliği Karaciğer yetmezliği • • İlaç alerjisi İlaç alerjisi • • Diğer hastalıklar Diğer hastalıklar • • Diğer tedaviler Diğer tedaviler Reçete Reçete • • Hekimden eczacıya bir talimattır Hekimden eczacıya bir talimattır Tarih: Hasta adı Yaşı Kayseri 12 Nolu Sağlık Ocağı Yeni Cad. Melikgazi Kayseri Tel 3464646 TANI: Tarih: Hasta adı Yaşı Kayseri 12 Nolu Sağlık Ocağı Yeni Cad. Melikgazi Kayseri Tel 3464646 TANI: A.Sinüzit Rp. 1) Klamoks tb 625 mg. 1 kutu 15 lik Tarih: Hasta adı Yaşı Kayseri 12 Nolu Sağlık Ocağı Yeni Cad. Melikgazi Kayseri Tel 3464646 TANI: A.Sinüzit Rp. 1) Klamoks tb 625 mg. D: I B (Bir) Tarih: Hasta adı Yaşı Kayseri 12 Nolu Sağlık Ocağı Yeni Cad. Melikgazi Kayseri Tel 3464646 TANI: A.Sinüzit Rp. 1) Klamoks tb 625 mg. 2 (iki) kutu 15 lik Tarih: Hasta adı Yaşı Kayseri 12 Nolu Sağlık Ocağı Yeni Cad. Melikgazi Kayseri Tel 3464646 TANI: A.Sinüzit Rp. 1) Klamoks tb 625 mg. 2 (iki) kutu 15 lik S: 3X1 S: 3x1 S: 3x1 Sabah, Öğle, Akşam, Sabah, Öğle, Akşam, ---------- ----------Sabah Sabah 08:00 13:00 18:00 5 5 14 08:00 Tarih: Hasta adı Yaşı Kayseri 12 Nolu Sağlık Ocağı Yeni Cad. Melikgazi Kayseri Tel 3464646 TANI: A.Sinüzit Rp. 1) Klamoks tb 625 mg. 2 (iki) kutu 15 lik S: 8 saat ara ile bir tb Tarih: Hasta adı Yaşı Kayseri 12 Nolu Sağlık Ocağı Yeni Cad. Melikgazi Kayseri Tel 3464646 TANI: A.Sinüzit Rp. 1) Klamoks tb 625 mg. 2 (iki) kutu 15 lik S: 8 saat ara ile bir tb, 10 gün kullanılacak Tarih: Hasta adı Yaşı Kayseri 12 Nolu Sağlık Ocağı Yeni Cad. Melikgazi Kayseri Tel 3464646 TANI: A.Sinüzit Rp. 1) Klamoks tb 625 mg. 2 (iki) kutu 15 lik S: 8 saat ara ile bir tb, 10 gün kullanılacak, tok karna Tarih: Hasta adı Yaşı Kayseri 12 Nolu Sağlık Ocağı Yeni Cad. Melikgazi Kayseri Tel 3464646 TANI: Basit Başağrısı Rp. Parasetamol tb. 1 kutu S: Başağrısı olduğunda bir tb. Tarih: Hasta adı Yaşı Kayseri 12 Nolu Sağlık Ocağı Yeni Cad. Melikgazi Kayseri Tel 3464646 TANI: Basit Başağrısı Rp. Parasetamol tb. 1 kutu S: Başağrısı olduğunda bir tb. (Günde en fazla 6 kez) Tarih: Hasta adı Yaşı Kayseri 12 Nolu Sağlık Ocağı Yeni Cad. Melikgazi Kayseri Tel 3464646 TANI: Akut Tonsillit Rp. Pen-Os Süsp. 750 mg 1 kutu (80ml) S: 8 saat ara ile bir ölçek, 10 gün Tarih: Hasta adı Yaşı Kayseri 12 Nolu Sağlık Ocağı Yeni Cad. Melikgazi Kayseri Tel 3464646 TANI: Akut Tonsillit Rp. Pen-Os Süsp. 750 mg S: 8 saat ara ile bir ölçek, 10 gün İki (2) kutu (80ml) Tarih: Hasta adı Yaşı Kayseri 12 Nolu Sağlık Ocağı Yeni Cad. Melikgazi Kayseri Tel 3464646 TANI: Akut Tonsillit Rp. Pen-Os Süsp. 750 mg S: 8 saat ara ile bir ölçek, 10 gün İki (2) kutu (80ml) Dr. Ali Cin , 141008 İMZA Hastaya Zaman Ayırın Hastaya Zaman Ayırın Gereken bilgi, talimat ve Gereken bilgi, talimat ve uyarıları anlatın uyarıları anlatın 1 1- -İlacın etkileri: İlacın etkileri: * *ilaç niçin gerekli ilaç niçin gerekli *hangi semptomlar geçecek, *hangi semptomlar geçecek, *hangileri geçmiyecek *hangileri geçmiyecek *ilaç etkisi ne zaman başlıyacak *ilaç etkisi ne zaman başlıyacak 2 2- - Yan tesirler Yan tesirler * hangi yan tesirler oluşabilir * hangi yan tesirler oluşabilir * hasta nasıl fark edecek * hasta nasıl fark edecek * ne kadar sürecek * ne kadar sürecek * ne kadar ciddi olacak * ne kadar ciddi olacak * bunlar için ne yapılabilir * bunlar için ne yapılabilir 3 3- - Talimatlar Talimatlar * ilaç nasıl alınmalı * ilaç nasıl alınmalı * ne zaman alınmalı * ne zaman alınmalı * ne kadar süre alınmalı * ne kadar süre alınmalı * ilaç nasıl saklanmalı * ilaç nasıl saklanmalı * kalan ilaçları ne yapmalı * kalan ilaçları ne yapmalı 4 4- - Uyarılar Uyarılar * ilaç ne zaman * ilaç ne zaman alınmamalı alınmamalı * azami doz nedir * azami doz nedir * tedavinin tümü niçin gereklidir * tedavinin tümü niçin gereklidir 5 5- - Kontrol Kontrol * hasta ne zaman tekrar gelmeli * hasta ne zaman tekrar gelmeli (veya gelmemeli) (veya gelmemeli) * hangi durumda tekrar gelmeli * hangi durumda tekrar gelmeli * kontrolde hekim hangi bilgileri * kontrolde hekim hangi bilgileri isteyecek isteyecek 6 6- - Her şey açık mı? Her şey açık mı? * hastaya anlayıp anlamadığını sorun * hastaya anlayıp anlamadığını sorun * önemli bilgileri tekrar ettirin * önemli bilgileri tekrar ettirin * sorusu olup olmadığını sorun * sorusu olup olmadığını sorun Azaltılarak kesilmesi gereken Azaltılarak kesilmesi gereken ilaçlar ilaçlar • • Amfetaminler Amfetaminler • • Antiepileptikler Antiepileptikler • • Antidepresanlar Antidepresanlar • • Antipsikotikler Antipsikotikler • • Kardiyovasküler ilaçlar (beta Kardiyovasküler ilaçlar (beta blokerler, vazodilatörler) blokerler, vazodilatörler) • • Kortikosteroidler Kortikosteroidler • • Hipnotik/sedatifler (benzod., Hipnotik/sedatifler (benzod., barbit.) barbit.) • • Opiyatlar Opiyatlar Özel Reçeteler Özel Reçeteler • • Kırmızı Kırmızı • • Yeşil Yeşil • • Turuncu Turuncu • • Mor Mor Sağlık Müdürlüklerinden temin edilir Sağlık Müdürlüklerinden temin edilir Kırmızı Kırmızı- -Yeşil Reçeteler Yeşil Reçeteler • • Bağımlılık oluşturma riski olan Bağımlılık oluşturma riski olan ilaçlar ilaçlar • • Özel seri numaralı 1 i asıl 3 Özel seri numaralı 1 i asıl 3 nüsha nüsha Kırmızı Kırmızı- -Yeşil Reçeteler Yeşil Reçeteler • • Bir kopya doktorda kalır Bir kopya doktorda kalır • • Bir kopya eczanede Bir kopya eczanede • • Asıl reçete sağlık md. gönderilir Asıl reçete sağlık md. gönderilir Kırmızı Reçete Kırmızı Reçete • • Bağımlılık , kötüye kullanım riski Bağımlılık , kötüye kullanım riski daha yüksek ilaçlar daha yüksek ilaçlar – – Opioidler Opioidler – – Kokain Kokain • • Maksimum ilaç miktarı kısıtlı (5 gün) Maksimum ilaç miktarı kısıtlı (5 gün) • • Zaman aralığı kısıtlı (5 gün) Zaman aralığı kısıtlı (5 gün) Yeşil Reçete Yeşil Reçete • • Bağımlılık, kötüye kullanım riski Bağımlılık, kötüye kullanım riski daha az ilaçlar daha az ilaçlar – – Benzodiyazepinler gibi hipnosedatif ve Benzodiyazepinler gibi hipnosedatif ve anksiyolitik ilaçlar anksiyolitik ilaçlar – – Amfetaminler gibi uyarıcı ilaçlar Amfetaminler gibi uyarıcı ilaçlar Turuncu Reçete Turuncu Reçete • • Kan Ürünleri Kan Ürünleri – – Pıhtılaşma faktörleri Pıhtılaşma faktörleri – – İmmün globülinler İmmün globülinler – – İnsan albumini İnsan albumini + Hemofili hastalarına takip karnesi + Hemofili hastalarına takip karnesi Mor Reçete Mor Reçete • • Acil durumlarda kan ürünleri için Acil durumlarda kan ürünleri için bir defaya mahsus olarak bir defaya mahsus olarak Mutlaka Reçeteye Yazılması Mutlaka Reçeteye Yazılması Gereken İlaçlar Gereken İlaçlar • • K Kı ırm rmı ız zı ı ya ya da da ye yeş şil il receteye receteye yazilan yazilan ilaclardan ilaclardan daha daha az az k kötüye ötüye kullanım kullanım riski riski olan olan ilaçlar ilaçlar • • Eczanelerde kayıt altına alınması Eczanelerde kayıt altına alınması gerekir gerekir – – Zayıf Zayıf opioid opioid içeren içeren antitüsif antitüsif ilaçlar ilaçlar – – Bazı Bazı antidepresanlar antidepresanlar Majistral Reçete Majistral Reçete • • Etken madde ( Etken madde (ler ler) ve katkı ) ve katkı madde ( madde (ler ler) bir ) bir formülasyon formülasyon şeklinde reçeteye yazılır şeklinde reçeteye yazılır Majistral Reçete Majistral Reçete Rp Rp Mentol 0.5 g Mentol 0.5 g Gliserin 5.0 g Gliserin 5.0 g Alkol 250 g Alkol 250 g S: S: Cilt üzerine sürülecek Cilt üzerine sürülecek Doktor Yazısı Doktor Yazısı Am Amikasin ikasin 100mg 100mg yerine yerine yanlışlıkla yanlışlıkla Amikasin Amikasin 500mg 500mg verilen verilen bir bir 3y 3y cocuk cocuk hayat hayatı ın nı ı kaybetmi kaybetmiş ş BÖYLE REÇETE YAZMAYIN İLAÇ UYGULAMA İLAÇ UYGULAMA YOLLARI YOLLARI GÖZ DAMLASI GÖZ DAMLASI 1. 1. Ellerinizi yıkayın. Ellerinizi yıkayın. 2. Damlalığın ucuna dokunmayın. 2. Damlalığın ucuna dokunmayın. 3. Yukarı doğru bakın. 3. Yukarı doğru bakın. 4. Alt göz kapağını aşağı çekerek bir 4. Alt göz kapağını aşağı çekerek bir kese oluşturun. kese oluşturun. 5. Damlalığın ucunu bu keseye 5. Damlalığın ucunu bu keseye olabildiğince yaklaştırın, ancak keseye olabildiğince yaklaştırın, ancak keseye veya göze dokunmayın. veya göze dokunmayın. 6. Reçetede belirtilen miktarda keseye 6. Reçetede belirtilen miktarda keseye uygulayın. uygulayın. 7. 7. Gözünüzü birkaç dakika kapatın, ancak çok Gözünüzü birkaç dakika kapatın, ancak çok sıkı kapatmayın. sıkı kapatmayın. 8. Fazla sıvı bir kağıt 8. Fazla sıvı bir kağıt mendille mendille alınabilir. alınabilir. 9. Eğer birden fazla çeşit damla kullanılacaksa, 9. Eğer birden fazla çeşit damla kullanılacaksa, sonraki damlayı uygulamadan önce en az 5 sonraki damlayı uygulamadan önce en az 5 dakika bekleyin. dakika bekleyin. 10. Göz damlaları gözde yanma hissine neden 10. Göz damlaları gözde yanma hissine neden olabilir, ancak bu birkaç dakikadan uzun olabilir, ancak bu birkaç dakikadan uzun sürmemelidir. Daha uzun sürmemelidir. Daha uzun sürerse bir sürerse bir doktora doktora veya eczacıya başvurun. veya eczacıya başvurun. BURUN DAMLASI BURUN DAMLASI BURUN DAMLASI BURUN DAMLASI 1. 1. Burnunuzu temizleyin. Burnunuzu temizleyin. 2. Başınızı arkaya eğerek oturun vey 2. Başınızı arkaya eğerek oturun veya a omuzlarınızın altına bir yastık koyup omuzlarınızın altına bir yastık koyup uzanın, başınızı düz tutun. uzanın, başınızı düz tutun. 3. Damlalığı burun deliğinize 1 cm sokun. 3. Damlalığı burun deliğinize 1 cm sokun. 4. Reçetede belirtilen kadar ilacı damlatın. 4. Reçetede belirtilen kadar ilacı damlatın. 5. 5. Başınızı hemen öne, dizlerinizin Başınızı hemen öne, dizlerinizin arasına arasına kadar eğin. kadar eğin. 6. Birkaç saniye sonra doğrulun, damlalar 6. Birkaç saniye sonra doğrulun, damlalar farinkse kadar akacaktır. farinkse kadar akacaktır. 7. Eğer gerekiyorsa işlemi 7. Eğer gerekiyorsa işlemi diğer burun diğer burun deliği için tekrarlayın. deliği için tekrarlayın. 8. Damlalığı kaynamış suyla temizleyin 8. Damlalığı kaynamış suyla temizleyin. . BURUN SPREYİ BURUN SPREYİ 1. Burnunuzu temizleyin 1. Burnunuzu temizleyin 2. Başınız hafifçe öne eğik şekilde oturun 2. Başınız hafifçe öne eğik şekilde oturun 3. Spreyi çalkalayın 3. Spreyi çalkalayın 4. Ucunu bir burun deliğine sokun. 4. Ucunu bir burun deliğine sokun. 5. Diğer burun deliğini ve ağzınızı kapatın 5. Diğer burun deliğini ve ağzınızı kapatın 6. Şişeyi sıkıştırarak ilacı püskürtün ve 6. Şişeyi sıkıştırarak ilacı püskürtün ve hafifçe burnunuzu çekin. hafifçe burnunuzu çekin. 7. Spreyin ucunu burnunuzdan çıkartın ve 7. Spreyin ucunu burnunuzdan çıkartın ve başınızı hızla öne, dizlerinizin arasına gelecek başınızı hızla öne, dizlerinizin arasına gelecek kadar eğin. kadar eğin. 8. Birkaç saniye sonra doğrulun; 8. Birkaç saniye sonra doğrulun; ilaç farinkse ilaç farinkse akacaktır. akacaktır. 9. Ağ 9. Ağı ızdan nefes verin. zdan nefes verin. 10. Eğer gerekli 10. Eğer gerekliy yse işlemi diğer burun deliği se işlemi diğer burun deliği için tekrar edin. için tekrar edin. 11. Spreyin ucunu kaynamış suyla temizleyin 11. Spreyin ucunu kaynamış suyla temizleyin KULAK DAMLASI KULAK DAMLASI 1 1. . Kulak Kulak damlasını damlasını avucunuzda avucunuzda birkaç birkaç dakika dakika tutarak tutarak ısıtın ısıtın. . Sıcaklık Sıcaklık kontrolü kontrolü mümkün mümkün olmadığından olmadığından sıcak sıcak su su musluğunu musluğunu bu bu amaçla amaçla kullanmayın kullanmayın. . 2 2. . H Hastanın astanın başını başını yana yana eğin eğin veya veya kulak kulak yukarı yukarı gelecek gelecek şekilde şekilde yan yan yatırın yatırın. . 3 3. . Kulak Kulak kepçesini, kepçesini, kulak kulak yolunu yolunu açacak açacak şekilde şekilde nazikçe nazikçe çekin çekin. . 4 4. . Reçetede Reçetede belirtilen belirtilen miktarı miktarı uygulayın uygulayın 5 5. . Diğer Diğer kulağa kulağa geçmeden geçmeden önce önce birkaç birkaç dakika dakika bekleyin bekleyin. . 6 6. . Eğer Eğer üretici üretici kesinlikle kesinlikle öneriyorsa, öneriyorsa, damlayı damlayı uyguladıktan uyguladıktan sonra sonra kulak kulak yolunu yolunu bir bir parça parça pamukla pamukla tıkayın tıkayın. . 7 7. . Kulak Kulak damlaları damlaları birkaç birkaç dakikadan dakikadan daha daha uzun uzun süre süre yanma yanma vey veya a kaşıntıya kaşıntıya neden neden olmamalıdır olmamalıdır. . TRANSDERMAL FLASTER TRANSDERMAL FLASTER 1 1. . Flaster Flaster yapıştıracağınız yapıştıracağınız yeri yeri belirlemek belirlemek için için ilaç ilaç kutusunun kutusunun içindeki içindeki talimatlara talimatlara bakın bakın veya veya eczacınıza eczacınıza danışın danışın. . 2 2. . Berelenmiş, Berelenmiş, hasarlı hasarlı cilde cilde uygulamayın uygulamayın. . 3 3. .Deri Deri k kıvrımlarının ıvrımlarının üzerine üzerine veya veya sıkı sıkı giysilerin giysilerin altına altına uygulamayın uygulamayın ve ve uygulama uygulama bölgesini bölgesini düzenli düzenli olarak olarak değiştirin değiştirin. . 4 4. . Uygularken Uygularken ellerinizin ellerinizin temiz temiz ve ve kuru kuru olmasına olmasına dikkat dikkat edin edin. . 6 6. . Uygulayacağınız Uygulayacağınız bölgeyi bölgeyi tamamen tamamen temizleyin temizleyin ve ve kurulayın kurulayın. . 7 7. . Flasteri Flasteri paketinden paketinden çıkartın, çıkartın, cilde cilde yapışacak yapışacak ilaçlı ilaçlı tarafına tarafına elinizi elinizi değdirmeyin değdirmeyin. . 8 8. .Cildinizin Cildinizin üzerine üzerine yerleştirin yerleştirin ve ve sıkıca sıkıca bastırın bastırın. . Flasterin Flasterin kenarlarının kenarlarının üzerinden üzerinden geçin geçin. . 9 9. . Eskisini Eskisini kaldırıp kaldırıp yenisini yenisini yapıştırırken yapıştırırken tüm tüm talimatlara talimatlara uyun uyun. . AEROSOL AEROSOL 1 1. . Öksürerek Öksürerek olabildiğince olabildiğince balgam balgam çıkartın çıkartın. . 2 2. . Aerosolü Aerosolü kullanmadan kullanmadan önce önce çalkalayın çalkalayın. . 3 3. . Aerosolü Aerosolü üreticinin üreticinin talimatına talimatına uygun uygun şekilde şekilde (çoğu (çoğu kez kez baş baş aşağıdır) aşağıdır) tutun tutun. . 4 4. . Dudaklarınızı Dudaklarınızı ağız ağız parçasının parçasının etrafına etrafına sıkıca sıkıca yerleştirin yerleştirin. . 5 5. . Başınızı Başınızı hafifçe hafifçe arkaya arkaya yatırın yatırın. . 6 6. . Nefesinizi Nefesinizi yavaş yavaş yavaş yavaş verin verin ve ve ciğerlerinizdeki ciğerlerinizdeki havayı havayı olabildiğince olabildiğince boşaltın boşaltın. . 7 7. . Derin Derin bir bir nefes nefes alın alın ve ve aynı aynı anda anda aerosolü aerosolü püskürtün püskürtün. . Bu Bu sırada sırada dilinizi dilinizi aşağıda aşağıda tutun tutun. . 8 8. . Nefesinizi Nefesinizi 10 10- -15 15 saniye saniye tutun tutun. . 9. 9. Burnunuzdan Burnunuzdan nefes nefes verin verin. . 10. 10.Ağzınızı Ağzınızı ıl ılı ık k suyla suyla çalkalayın çalkalayın. . KAPSÜLLÜ İNHALER KAPSÜLLÜ İNHALER 1 1. . Öksürerek Öksürerek olabildiğince olabildiğince balgam balgam çıkartın çıkartın. . 2 2. . Üreticinin Üreticinin talimatlarına talimatlarına uygun uygun olarak olarak kapsülü kapsülü inhalerin inhalerin içine içine yerleştirin yerleştirin. . 3 3. . Nefesinizi Nefesinizi yavaş yavaş yavaş yavaş verin verin ve ve ciğerlerinizdeki ciğerlerinizdeki havayı havayı olabildiğince olabildiğince boşaltın boşaltın 4 4. . Dudaklarınızı Dudaklarınızı inhalerin inhalerin ağız ağız parçasının parçasının etrafına etrafına sıkıca sıkıca yerleştirin yerleştirin. . 5 5. . Başınızı Başınızı hafifçe hafifçe arkaya arkaya yatırın yatırın 6 6. . İnhalerden İnhalerden derin derin bir bir nefes nefes çekin çekin 7 7. . Nefesinizi Nefesinizi 10 10- -15 15 saniye saniye tutun tutun. . 9 9. . Burnunuzdan Burnunuzdan nefes nefes verin verin 10 10. . Ağzınızı Ağzınızı ıl ılı ık k suyla suyla çalkalayın çalkalayın