Viroloji Reoviridae Familyası 1 28.03.08 R e o v i r i dae Re eri 60- RNA tabaka 70 o yebilirler. infeksiyonlara neden olan en ; Tablo 1: Cins Virus Aquareovirus golden shiner virus Coltivirus Colorada tick fever virus Insekler; memeliler Cypovirus Bombyx mori cypovirus 1 Insekler Fijivirus Fiji disease virus Insekler, bitkiler Orbivirus bluetongue virus 1 Insekler; ruminant African horse sickness At Equine encephalosis virus At Orthoreovirus reovirus 3 memeliler, Oryzavirus rice ragged stunt virus bitkiler Phytoreovirus wound tumour virus bitkiler Rotavirus simian rotavirus SA11 memeliler Resim 1 Vir Virionlar Sitoplazmada primer ve sekonder transkripsiyon ile protein protein sentezi Diyagram: Reoviruslarda replikasyon 2 ishale b Grafik: m 3 -structural protein, NSP1-NSP5) toplam 11 segment (Tablo . Resim ve diyagram: SDS- rotavirus inf Grup A B C D Tavuk E Domuz F Tavuk G Tavuk -P20) serotipleridir (Tablo 3). -G14) serotipleridir (Tablo 3). G tiplerinden infeksiyonun ve nde olm bildirilmektedir. 4 Tablo 3: Etiyoloji Epizootiyoloji hava Bu 1- ishali (neonatal calf diarhea) nfeksiyon coronavirus, olguda coronavirus ile rotav sero- Patogenesis: durumda ince b G serotip P serotip 1 + 1 2 + 2 Maymun 3 + Maymun, k 3 + 4 + Domuz 4 + 5 + Domuz, at 5 6 + 6 + 7 7 Domuz 8 + 8 + Domuz 9 + 9 + Kedi 10 + 10 + 11 Domuz 11 + 12 + 12 At 13 At 13 + 14 At 14 + Domuz 15 Koyun 16 Fare 17 18 At 19 Domuz 20 Fare 5 Klinik bulgular: - halsizlik ve Coronavirus ve E . c ol i ve tedavini gecikmesi durumunda da -PAGE, IF, HA, RT-PCR ile direk Viruslar p a MA-104, MK-2, BSC-1, Vero ve . Koruma ve Kontrol: G anlara inaktif Bovilis Lactovac Rota-Corona-E coli Rota-Corona-E coli Rotavec TM Corona Rota-Corona-E coli Elitvet Scour Bos 4 Rota-Corona Egevet Scour Bos 9 Rota-Corona-E coli Egevet Scour Guard 4K Rota-Corona-E coli Pfizer Scour Guard 3(K)/C Rota-Corona-E coli ve Clostridium Pfizer Scour Guard TM Rota-Corona-E coli Pfizer Seuroneumo enteritis PI 3 Rota-Corona-PI3,BVD,Pasteurella, E.coli Trivacton 6 Rota-Corona-E coli RTA 6 Hayvanlarda orbivir Mavi Dil (Blue Mavi Dil (Blue tongue), Etiyoloji: Etken Blue tongue virustur ve bunlar . Virusun 24 serotipi var . Epizootiyoloji: Virus C u l i c oi de s cinsi sokucu sineklerle . . . yaz de . Patogenesis . . . -uterin infeksiyon sonucu abortus Klinik bulgular: . o C - 42 o C Akut olgularda dudak ve dil Hafif olgularda abortus Subakut Resim: Mavi dil virusu ile infekte koyunlarda semptomlar. A: t . Klinik . spesifik testler IFA, ELISA, AGP, ve (RT- Koruma ve Kontrol: lkbah . al (African Horse Sickness; Pestis Equorum) 7 Etiyoloji: Etken African horse sickness virustur ve . Virusun 9 serotipi var. -21, Vero, BHK- deney . saptan Epizootiyoloji: Virus A e de s, A n oph e l e s ve C u l i c oi de s cinsi sokucu sineklerden izole . nfeksiyon . Virus . Zebralar, virusu ler. Patogenesis sonra k . Kapillar ve . Klinik bulgular: - Perakut (pulmonal) form - - - - Abortif form - Resim - Klinik . virus izolasyonu gerekir. Laboratuarda k y . Koruma ve Kontrol: gerekir. hemen