Suni Tohumlama Reprodüktif Endokrinoloji - 3 15 Günlük Gebelikte Embriyo ve Yavru ZarlarGebeli in 56. Gününde Bir nek UterusuGebeli in 3. Ay nda Bir nek Uterusu4 Ayl k Fetus ve Yavru ZarlarReprodüksiyonun Hormonel Mekanizmas (ERKEKLERDE)D ve ç Uyar mlardan Merkezi Sinir Sisteminin Etkilenmesi D Etkiler D Etkiler ç EtkilerLH (ICSH) ICSH Leydig (İnterstisyal Hücreler) Neg. Feed. Back Testesteron Spermatogenesis Sekonder Sex Karakterleri Aksesör Sex BezleriFSH FSH Sertoli A.B.P. – İnhibin Neg. Feed. Back Testesteron Taş nmas Spermatogenesis