Saha Raporu Saha Jeolojisi Dersi _2_ JEO359 Saha Jeolojisi Dersi 3. Raporu A.Yavuz Özdemiroğlu 20023395 Kasım, 2005 Ankara’nın 30 km güney batısında bulunan Kargabedir tepesi;Neotetis okyanusunun kapanması sırasında oluşan kıta kıta çarpışması sırasında yerin derinlerinden gelen mağmanın,oluşan çatlaklardan yüzeye çıkması sonuçu kireçtaşlarını kesilmesi ile volkanik bir baca olarak oluşmuştur. Arazide karşılaşılan kireçtaşları,içinde çört bulundurmaktadır.Çörtlerin bulunması volkanik bacanın oluşamsından önce bu alanın derin denizel bir ortam olduğunu göstermektedir.Kireçtaşlarının içinde inoseramitlerden amonit fosilerinin olmasıda , kireçtaşının üst kratese yaşlı oldugu bilgisini verir. Çatlaktan çıkan mağmanın sıcaklığı cok yüksek olduğundan yüzeye cıkarken cevresindeki yapıları pişirir biz buna pişirme zonu diyoruz. Arzidede doğal olarak üst kratese yaşlı kireçtaşı ile alt miosen yaşlı trake andezit arasındada pişme zonu var.Bu sebeplerden dolayıda bu iki yapı arasında nanconformity vardır. Volkanik kayaçlarda tabakalanma olmaz fakat tabakaya cok benziyen yapılarla karşılaşılabilir örneğin Kargabedir tepede volkanik malzemin akması yönünde dizilmesi ile foliasyon düzlemleri oluşmuştur ve bu düzlemler zamanla aşınarak uzaktan bakıldığında tabaka görüntüsü oluşturmaktadırlar. Mağmatik bir kayacın asidik yada bazik olamsı içerdiği silis miktarına bağlıdır. mağma derinlerde yüzeye doğru hareket ederken kirlenir ve asidik özelliği artar.En fazla silis içeren magmatik kayaçta Riyolittir. AMONİT FOSİLİ: Kireçtaşlrının içinde amonit fosilleri ile karşılaşıldı. ÇÖRT: %90 yada daha az Radyolarya kavkılarından oluşur. Eğer Radyolarya kavkıları % 90 dan falaysa kayaca Radyolarit denir.Çört kayacının görüldüğü ortamın silisce zengin bir ortam olduğu söylene bilir çünkü radyolaryalar genellikle silisce zengin olan yerlerde yaşarlar ve bu nedenlede kavkıları da silisce zengindir.