Sayısal Yöntemler Sayısal Yöntemler Ders Notu (Ersun Yalçın) , . ' .. '. \ ~ " ., .'.. ,•..... :··'i:':-: >?' " .'-.• : . .i;.' ~~,., ,,,, Coi\ \.), ~ ord"C);'C:'P0<) bf€fr"\~ef\f\' Ci<3'Li\n""',~~-<;,\ C , c'.·. L\._, ,"'" "',.· .... \F:>-" . (_"J' '':'\C C,\.. \. ',\ ""_~ .1'\ ~~.• ';-.~ ~ '\ ,j'-" ~\ . --r-' . i'011 \."fV\. '. :'ifö-de ed eb\l\ r) '"-t- .• i ri.\ {' p!ob i. ~i t'\ ~ Ö 10""'':'. ; c. ; 1"\ 8~'~ '<:::.\; 0\, OJ\ SCv\tu :;O.::Ji d~n ry\ u' heAdi'sE~ f'mb\e---- ; i f(-ii'be\ (Y\..odeJ ~ ff\!L~~}-e\ L , l_',_~~ ; '""-"i",,, ,:-.. t:,:rL,,""',~, ,~, .h~ l--,~,.~ '-:J, h'-:;;.+_-= ! J Ü i ,IO\r'i\~htÇf~~"~, 1 '. /" •• i,,_ i ,~".1If' "i"", j .'q"er{ ~ 6/~"\')1ör \ J: - .. '-.- ,\-. ,,,=r 1. "; ,_" ~'~'. l ! i . i , i i _ 'iu '--fQf\ o.~a hoJ;a, L;;in i ' . i .. ' , Jry\~+-k~\chQ~c~AsiT d12-p' ~ ,-~- Z)( G<2-D-L +(x) =- O 0\ tV\. O..JL-( , '/..'?:- - X - L = O x.:::: )\3- ~ -..~ .. x= glx) \--v.----..; Slx) - (j 1.. L t1 ,-: 3 i ~ 1~1) > i t:ot~ S~,\Ck\~~or. i ' 2 == X-t-1 ~ i x.::::- x-+ " g'{x)-=: 3 x"L xC x'l-.J(J - 1 ~ [) t'. : i+-~~(A r; F', .•• - •••• ~ .• -"-""; t••...• ~ '! ~--' ~ .... -, .. ' ~-=2 ... - t . ,-,' 'ro, '.'~ .~' 1 \ 1.{ S·· .. ;, '. '. A., (;. ~ ;::-'( ~/ :.:) '( s.S'( Z...::"'tiJ '.'=:: '!!f,::i2 Lt S l.\ T~ . .....A' ·'1 " .... ' .. , .... . . ' . \ S'· .'. X Y .:: ( 1 i ~L(! S~ T g -t 1 j = 1 i 3 'll{ b 3 S b 'x S :::..41 31-Li'7-iig '., . - .. ".' Xb .:: {t '6i((i \b~';"'-: X· x-e _ \ ~ O '2 :::-o\o -'<.2:) o., '<..10 '< ~1jd::.j~ \oUJ.AAf\\...t 1: . : _X X::...L- '1.= ,e x '.' . eg (x) :::: e-'( )(~ =: 41 3'2L(+ AL~ '><'6::: ~ i ~'2.li+;\ 1-3 x,g::: ~/~L4'"+1+3, , .-i!*Gö<-~~ '13 IOL~t; . d~e~dir: \ . 7T'-'-, , ' , ;. ,. ,. : ''3 1et..ilde t6~ lo -i \rYÜ \~teJ.ryl )ces;\\", ~ .. ,.";. ): i .. _ 1. : •• _. i ,__ : LA) \ P ( 't< ) \ C Ei Sc:: (,:)') , : r··· . -r ' .. ' . , . ' .. . k4.;'~:·i"':,,'·'':..,':;.i .> i- lv" ,,,l. jLi.,:' <;- i; ; L. ~,; .. J . ·1';," ',' !' i ,'C""} .•• , Y'\;.'fil.iUt,,,,_,_, ..:/\,Y •. , .,,-f:.\~c.., "" -'. i - ,-(;; ~'-i :-i"--u.--·f f1." ~L....; 1 '. ' , -- , .... - - .' " - : . i :'1): .. ~ .. : ' .. .t.. -:, . .- ;. :, ,,: ;.\~ -:-: " : :s. '. , i?: ; T-I9frO'Y1a \;'f.Y\",/V'..\ö-'\cY'\.~ i:'< ;n::.:ro.5:::;A'\ :.qj-1.\1' /" i '::' "f" .. ,,: un, ~~ ...• ~-~.,--.--==--.~.~--'- . ./ I, . 'Q~ I\IY\ \'i is (:" ... ., i· .: , .. l --.- f. i, E 1d(j-' ~\ 'leritecele. \-\( , J!. v \.\!' A '" '. \ \~'" 8-,1 ~lx)= x-e - { ~t.5' '{O'1\UN..-V\6Ir lölc~",v ,,-;\ - , X--i = P . ......:} .. - Xg···.· .. ..:-.···"0 " .. Gyg" .' "i" '-1 . · -- ",. _. - . . , .. . - .. · ... · . ',"" . V .' O S·i': """,, 3 '~'l _ .. ro,''''' <. '-/10 - i "-'~V. ", -li "'" ?, •. - ~ , ~ •.•. ~\ __ .a 'c'.~"sa'-y"-O o. e·"'. \ ( x -Sex) /~(x) x ,. , , , ••.. ~~~ .. ,._,,_ ... ,--~-,;.=~. XoX U1.0. tJCq ~or5~lc.'· \10 ts-o-0Q 'i:JordX:t (Q6i.\J.fV'd:eA \.llOtl"\ i . 'x 1\ ==- . .t~",.. "-S 3.;17.. 1\ . l' () . 3 ' .. \~ ••. , . '\ \) i.ii;. 6w\ ~ + X=:. X - S~t:s, 'j o) U/\ \J..-':- \:> ,r- le..ö~(\ \..~ XIO =:: A . s·r.· '.' " . ~~000dQ E ~.AO~~ossLc5·'~.~ -\-le b,VJ'-\f\U=t .. . . . • AL. b \.r t\ ,. '. -'d' .~ .. 'y .. L-v ..... / . \ L E- ... i:-~\. en./Y\e ISjs\J{'ec.e.,r.'\~"~·H :-J<...l(... ... ,. tut\ Ç\.A\ \ Oc..a.L.- .. L t'ex) = 3x' ( 21 '3. '1,3'3 2, )~ - s ::: A S b -1 6-=t: g .... i 3 ·(1-13333..1)'L . ({ \ 6b\b+Ci ')1-5 _:::;\ 11-'Z.:z..-ao'C3 '3. ( { f 6 bL 101- S )1- 1. i X3,=Aig\:i~bi-g i i . !XL( = 1\ {-::t:~0 o s'31- I 'v' l-.' < ,--.0-~, ~ n~: .: j? ", . :. ':.:.; , . ;:'1: ,:.~ >/;.:: . ·;·:::~·c·::~"':.::C·:?~\b1·~·~::· •.,'.:o "_ ~'. \. .--. - -, . ./ ..... ?; ",."1 '.j\,. i( -\ .). -:-.\....1, C. --\ ) - "\ \!\ \L_ \.~ i\..· i) (V .\ _ () ( V ,) _ j . ,~ \/\ ( -{) .... D. \ 1','L ~\ ! '- ,-"j . 7'S .." j .. -' '-'.' .. , A '\ - - ..'""'r .. , .···i.·· ." ..... . '.. Xii =:: -.'2 I.OSOSS O . :;-, -O' ··s' 0'< b O -,ci,·- - , "Q !1... \'1 S)' - .' _ O f"V Q1 <::Q 0=1-.'<: (i '- . --' - ~.I'-JOu :-,_, ~ ..,) '._ .9 >,0 (C{ib) ( ~ô.-\OJ~.L . '1et ~ Cf'~ ~'X -.~ C= -1 b.:.-c , fCb) tE=6U LA - rl\LS \U) ( -~---~-_._------.-_.,--, .... ,"-'~"--'-"-'''''i I. bÇCa) _O.-Ç(b) \ ~ i c == .. ' ·1. \ -((o) - -Ç·lb)< \:.:' \ . i . \ ,.:o '_~"":""''''_'''''_''''''''''_-'''''''-~''''~'r-'''~_'·-''';'<'- __ '_'''''''-'''.'''' ~~"",",-",_,",~~~ __...., j G:0 -fCt\'.e . h e.:::, 00\ O'.,J'4\f\! "'f'. \ L = vI OOl{ ,~.~ 'J--\. ( .. ' " .... , :\ . ...;.. ,c:::.. 0_-_ t(o) = g +3,-2B -= .:.--40 -Ç(b) =- 2'S +1 S -'78 := 11 2· "t-eros,j O ' f(C3\ =-·OioOffiL r~~~~" 3,~"g ~~5~~_,' f(, ~'--t) =- O \ O O O S~ '51 g~53S ._y -\~a8~CY\' Q=. 31 9~~3(:> ... b= 5 Noo\\:3;fY\\r l~t.. i SA'f\SI\L: 1NTEGe-/\,Ç"-ioN ~ it- deA \(J ev, c;~13::-' IY\V. N:i e tu\\ o--\ lo.b'i\ \ (' ; U€A~e\ \/en\er~r"\ i/"\-tEj=>ro F/\\ a tlV'o..t-+odif . \\0+~rof."(\\1'\ edi ''\fY''OY~ -{,ot 01.0/\ ~eIie.r-de . -I i i i .J. i i i i i i i i .. <',I·· iqA, . -.=::J j. i /' './ / .i \! / i i 1/."- /,/iw, ~,i / "', •.••• .il.. ~.. " /1 :· j /"/"~r' ~---"---~~\'.,"- " ..~--··_···'~·-#-:-<7·.-:~· ·V I'Y'\ ";fA . I· ;~ ......, ··:"':L. i \ AX.o·AXi .-'- -----_.~-.~~.-:--_ ... x ..J.r-.J U .~\ X'.. r---..../ '0' A . . ' ": V ... 3= .1"- U;6;·-~Y.~+· \AA , Axx ~ . "-' ~'\. ..•. / \ i V /. VOl \.....1' /'\..-f'- J ~" T ~ L.: ()<'L -')(A\ 2- (\: or OJ 1t.. {o·Ô\.J ..•.. \e.. :SO~t5 \ i L- _ il ..-. tA', \ri te, .(rf' O$~(y\OIÖ.\!Y'~ O.f9-. \.\S~ •. '._ r " .. '- l' ' .. ' h ~- b~~P =- X {\-~ O, i .i } . J A j t vI /\:1. ,','" ri.:::: Li k:-.:' ..l.to ~ ~. ~)'O . ~--.j .j: /. '-..J '..i == ! ! "i. ~ , (U '0."'. " .. \. .. 'i _i i'. --.JO T -1'-(. i' t' i't i.: ''+' i. ','. '.~ . -:..i -:. 'n· '.\'-''-. ~ T ~Z.:T·.':::J. 1.' .:::1 ..":l,::i .-. ri . '.' . "'"' i . ~ . ~ .... . . . . , .. \ 0i rS{{ + Ot S1-Q/34U7bl\-+O!fr+Qi~q)\ . ! \" 2.-.'., -- ,: .' i.. ~ ' ... " ' ".'... " .... ..l == O.i-g ?-i-S<-t ), \ .' x i. Cc·x). ~' ..... -i __ -.,A_, '-,/~~~':-: .. 1'~' .-". XO~ () i ~.. _ .. '. _ -' .. --- 1 :.' ·--"--- .. 1---------··:-·---: ,... ,-_.:-- , ,_ ~,.-- ,/ 0'/'- ',r'\ (',"'l' i' 7-t"'::; ) i '-o :::,.1 Vi::i '-\~i tb ':-\ . - ..' \ -.: .' ~~o ~" ~!i O o ., 2-.7 i--~.i \0 -. -'--.-" ..j \.1 (> 'i \' i f"\ bi. "~~Uii....:> i 'Vi '''--1 .. _, , ,;~ ..-~_l· '. : -- ~- ~ -- . i 'X'q~}\ i O i ~ -~----- --------- o o n/y ~.rescte~~ 01i-QS3,,3et\ ......- -.lS -'-:'.1- .::::. 0, OO2bO lt Ob 'i,'-" ~~f ! .i:-r or " (~L + Lt~:h, +~v) (\jy -t ~ ~3 + Y b) "'~ j " r\ r (0,2-·.1. hv +>.) ci \/, i: \ -., ." ~, -....... f\ .. -",. .... _ ;. '- it..... , .. j ((-h') ~~o = ohL-bk+C' {(O) ::::: ~t\ -:=:-c {(h) = ~L :::Oh1-+t:h+C lA , , U· . J ..J f~ 'j' i ] ':::~:_-._>,..- ._----,_.~::-~-' .. ' .~. i j i i 1 i -----'----- ..•...•_-_ ...•.•._~ ..• -.__.-.._ ...••........•. ~--_ .......:._-_._~ •...~._--_._- -VI O i h 1 j X=:- h. il -'. 'l <'::::,QQ, o \0\.:\ DUt\G.Q . . . --..) '0 "" .' - ... " .: .. , ';,', ";;Q" " , ,':,,:< '~, t'.· '·1 1 \fe ~;J::).b, ,o,v~ ',_'-L- i...,· , I.CX~ . t"-t (\:::-ö S·-- i.. \ .•. ' . Ui~ L'_\' ~-. ep .'.11 \\....J t F, :- 1--:-/-(' ! - ~ ~ . i '-~~ " _-_; --- •..1 I" "o y:: '-. >- )( )" XL v, h.= AI+A ~ \\ -er\ ~\ U f;- ('Jr ie t c....J bi..{('i,) =- .ç(~-+h) -.fCx.) i\, '\ • ()iöl,,~ ~, \ e- ri \DS IL opera,,- rw ~ :.Gen .-fbj::IC :- '---\.' i....•. ·. O,n.r..-'\',.."r;t"'\ .•..... , . 3" ' T (~i\) __-") r '\I,.J; .D j , V\ \ \ ('\ , ...:i. 1U\_M h...•• :""-\ v" '-V'l ''j''"''\. \...'-"t f cM . t.or . ~ ~C.) . i Efe! e\i f'Y\; 2.de.t.i '. i i .t .1 '.' ....... ·:··1····.,· '~ ..,.' "~" :"':<:'~ ....,:.',.;' ' . ... '.'. '..' ~ .. '..,..~ " .., . .,....".". ,.' . . ;.-.:::-ilo.. ~Ü .,,{ (\ \i \ l.f,: \. '. t,~X) -= :~~-+tS +r~): -~a -t- .& flb).' = A·h +~,~ -\-;C;-·c o o\öCoJc:hr, - . ~~-. .; {o' +i~7(i ~_ .. i "'\j .ç"\ i. cl eA (i ci (lAiu) '" ~\ _ i -DJ "/~~ j~ ':': ~L""" , i iii ., L" (\\,lC\ <.v::.! CI i ,·-tCk=:._ r itl \0, ..•. ~ii<. ::=e '~r i...-:,.j.J'~.-, ,..-:.- ...---/ \ ! i"' ! !{} O i 1 -~~,' ,i I/', , "e} r".t.. A~, ,3) i .• O o i' / /li •. r- t. o ir"(b 1 ';::' '1 LD "~-i "',D o'- \ ![~ L ,tl l;..l::-,) ,'Oi~>b:+ .~i,..., .~~~l_~. (:~~~._, .,~L"".;;..',,:it~~~:t , r-, '2 r~? ... ' , 'O ri.. ' . (r' '7 ~_i~_ ~ __ U_! L- _~! "=- . -, J......1... ----~-...-...-...... Xi - 7\0' _ c~ ~\ - (~() -::2.. \: h v>, )(; - "i(,~ , ( Y-l -X-o ~ _ A) ~ \ '-'l --~.:~ LI"'" f\i-'l.o v\, -ti ~ - '1', ~ Xq ("'-:0_ ()( Yi -~O _ ~ h _.~"~ _ 3\ ~ _#....A __ ç- ~ 'x ~ - ('io 4:- Ird '~:t:. __ , .'.1\ ~ + 1=\x) =c f()T~ ~) AfoT(i)6.'-i'o-h wt (~ ) tcf:o t. ~ '1<\"7 ')( .0_ '. ,,(L" 'bir ~0Q~ idu) \-\ ' 'A; -Xo-h -~-,-'---- '" IF(x) :::: 'fo -\-~6..ç6 + ~CC-l) &fc:+ t:;(t:-'\IC\c-~.~fo +- ( t \ , A. \ ''L\ 3\", ~ , + Ltic~{)"__ '~' (\c -t\ +-A)' '~.'ir\, 0,'_' \\, ' . - ~-tD . (\\'- n v v '; .~. -f,!\ , .;...~ /"'0 ,\ i -\-IV,_,..k., '~h"'" , ',F·.... )' -- \D',-, i' ~ lv '~' ! (\ h'+o i~ 2.\ l o, i F(x) =: fO + \{, ,&.Ç:o+x C Y~;() b. '( Çe ,*'t< (';(~A)( X - ~L) z} ~ + i i. , Li ~i ö, i cl ô i \,L ", 't' . - i. i .~-" ,'.. """ ~(} '- -- ~ . " -~t",{y>"" O / A (f r -.,Ab ". ', o. ' i' '1 "" t" cl; i i 4~ 3i- -, ~~"-- Q ,'2.. ··1:.' j ~ ~g - t -L.~ i t& i -'~. i . ", i Sb i A g i 5 12S1-, , J L-~ .; ", 'l'o . i . i " i , .toblode 'l~'\er-. dc.~.~d.fr\ 6re39~ -Ne\JJ~ Er\~fO'O~ '~im~ \'61"\~ elde ed\l\ii-. , h Gd\(''(\ oro.tl{5\ eÜ+ M\ di '-te \oaJu_hr. , E \it otd. \f~re 1- (!or(y<~1 tGllO'\\b-b;\~r, FL}() = ~ =t j\. ~f<,'t X(~-A) R- ~ + x (X-i\) (x-1) ~3 fo 7.-\ '31 i,j "n OO\\.;.. ..l ,.' i 2J..i r ' t L~ \ fhEB~ -N.ewfO\ , - \\e~, k?crtJO-cdO". foHt"'\(YV'\U,f\ i(, d~ e ce de", c,'u::i-t.o.p\<'\ ' , Ol\lcn~ . ... ~~~x~l, t &~('l\) i &,f()(;, . ii ltD " i ~.b ~ -t::=- '::::, i~~". ~c,l J-;:..(.~ (l ( '\~~ i . i '\ ((i-E;.. ~ \ ,- .. :Xi.::::- 1"0 + 'iZ -'l..o i _ + \. 'f.. - 'x o) \)<.~'X/t) 7 , h~·0 ~P(t:) :::: . O + Ct-o) L~' T 'Ct -b) Ü: .. -'-:) ~i. '2' 7.''2'- :PLt) = ~t?- + ltt P(s) ~.~10r i \ " t· f 1 ~ '~2- , 1 , . f' r1 , / i ~. 1 ,-"; . 1'-. r j ! 'L i i ~ o O! ~ ' ; ~. J . ~ "'~' o r l .~ ! :r- (1');:: >< o +:"t:. hXo -r ~ (}::~ .. ~ 2~ i 6. 7..X.o . 2-\ .. D 'x - _ A -+ C. ' 1\ -+- 7:- ('-:ç- .() rJ _ -~~J L. .. :--z..; Fe 't) =:: \2v +'t. 6.+2:,+~Uc-!\.) 6.?~ -T :cct-,{) (-i:.-c) •. ~i .• · ~:L. ~ .. • o • ;.. _. ~ ' ." ,lo o o'~ o v\.. i 9 + 9:- Ci-,t) Ci:l. 'Z.)i( i~3.) '.i\.Yfo .. ,"'; : • , •• 000 o~ • ,: :: 1 ~ . 'j • ~ • '. , . f . i •... "-'\. .L .0' , ; o, o iFN) .,tl. - '1:t~~I:, ,.. i .. ~. '. (' .. '- .... " .. F -, t " ':L'" ::to i"';;:' X ± A \di y~ • :; •• )\) •• x 4;\ :1 1\ >. ·.li (X) .~i c., \=0 i li (x) : ~ 10.3(oP'f c (\ IT (')(-')(3) 1 ) ( )( . - x' '\ . \ . \) .\::o ......., - <1 1 '. j ~ ( • f, de~\~-(~r .~ " , i­ :- ··_· r·'·l~.- ~.. ~.: \; Xo- X"'- x-x~ ; X:~XO X -Ya '1.'1 -'l:A'-)(.3 ; ~. i' -. i' . x-iS. .--' :t-\S X -1<'0 , X-'/.. 4. i y.. -.)\ 3 'XL -)({j )(1. _X~ ~ - X3" = x- ~ .-2< 7"" ')- , x - Z. "L_ . ~S-3 IS_':l- iS-'Z..'l. { ( ".,\ (. A ...•• (v' "'i) 0B{ v ....,,..,\) == ~ X-~) .' \ -.1'--1 '- .'.A-L( ~'2 "-7;) " ... T / .. '.'~ : ..•.••... ~;i~'=~~=:- ~ .~_:~~~~, ~~:~=- Ai -K\X,<~XDX:~,~XA ~{ .~~. 'X'~ ,-=.......•.•• ~~--,;:i.~...,..~.:O' / (. ,. 20 ~'tsOJ\ .Wb :': .' /. ',';', _.".. ,i.\ ' ,{ {.\(;."i" ,~~.\":~ ?'~ ... ~..- •... } . ......,. , .. -'-- if /1 \r_~~o. ~ . )e { =- f ()Cj) -::J; H o. +a. t Q.Ç b~os\Qnoro.t.... c\ 'Üsi ru10\\ (\ LA 3J \.J tl \ u..p\J . "i ' .•.••.• ~ ", J-i3 L-r .'J . .. ·Yf'(x) #1 ,//1' ' 'Y- i •.. ~. t \ ( \ J '_\ '-'o 1. \ ç "X ·1) -~\. ~ ..~}- E::-.0\)j'-{v-c ~~: 1c.5\ki\ J -t- ri'" .( .... ~ .... '(x- 3) (x-i- )(x-2'2) \ '-c?]' L 072 / (f) = (Y\QX . I\Cicl\ Oc+o.,\t:::rNi .h.O- \-'Q .. <~ 'f i 'i "sA'\ (S"L '. '-l A-\L v...'?\ M' i (E~r~ .% dur ""o.) ., i \j ··L' '.: ; .. ' .. t:iri ::: r[ .... ~ ....• .< (X ~'1) (X -.I.S) (X - 22..\;\;'d :J- ...J-L1- /_. 1._ (x-~ )(i= \i)(x -"2.'2) )' •. - gL . 1!.6 J \ ..• 1 ~ i" Ll~l1. \ Cd3o . ' ,. 'qO ••••• 1..' J ..i i '\ -- \ r - 'J (\ .. '\ -=:::::- / \ \ 2 Li P(,{' j ~,\ 'L. -r '- .... --- i; , . \..' , 'J I::::A ~ ..•...• f· L· li· L\ \'. L' 'C • ,::; .•.. . i\ (J,.J.. C\.~ t.. co.:;eer l.\O t.l01\/\/\\c"'.· ~ .. ~ t5~ .\( o-" \J,fi, • sercL \i<=- ~e b- 'los'h. 'Co.-\-s- 0.(1'\o.rvuJ'\ bei, r\e,......fY'\~:;~ \ \'\~{"~ ·.tJQ~~1 ~d"[u~~~~ 'fCx) D. ,... \.~ i.n k.- p' . rv. "\) f". t.u q U 'L \.. CiDO~" FO."" L }iq - .. ::1 ,u i ....::J ,- ',. ~ .E1,( ç) , ;.", el\ t !~G bL O \~u.o S \ '\ci\A.J=rc ~ V C . ...:Je. -h:~.r Sec.'\€A.. b~, f '6( \i8\ \J~f'r\cs'; ,(\. Otte~·t-o;kJ6- '\(~erS~J\, i II \f\j O C~. ,} cr \" Cim . ;S.}f> .. ~ (,e.,j";. . 8\. u~~ .• ' -r (xc \ /) '0~' i i ' ... , . \ .'.' ... \.. \ 'rv.,......."., . 1.C) \.\'Udesi:j' e..h,y\" M.\{)'"\·.. ÇY\ life ~e. '.ofl'() 'i.ij'!v. 1&. - j f.ft.~! deA.\ r . ~f\ WC(1c tnr-eler d~(,~\J~' . ! ..,) .. dos:irusv . .I\u ~'\fY\'li deic.:: <:...JCj-( l.c~f\('C'\,; I"\.dCA.. -.:::A + ~ X;. b\\ ~~ 00\(.\'-03\ ~IG' k.o.N1, ~ fCx;) +tE5~ e; :=: f (X', ') _~; ~\ C-i ::.::'( ". ', ... - .... -.::. -,' .•. ~ deS i''''?\Cô''-\.ef'' (Yi; 7.:: L~ b~{ ".. o ) .l::;:i. / ... 1\ 'd c.:, 1\ :---_ -LO =::-.:: ("i ).' '<. i 'f1... .' .. ', ii - _ 2 (A,;,...iY<.\ .:....~;j~ .;....; i .Y\ n (\ i LA+ L ~)(\ -~~; ~O 'i~1\ \ =:-1\ \:::-A...•.:" . ., , i 30 I· ~1D == i{6b\O . \ . \ ",.,. - AA=:) bbi" ((~IL = 1\ \ O~gOS5~'3g fb L30 , " ;A= 436 4'1-0 :..­ vi' j . i t...: i b \ 30 . H+A== AA '"- 6.. ~ 'ri. ':U - 1"'\"1 ".1 ,= I::' >, ,"i;, j.-, \', ..,,e,;-. ',,-.'. "';;' 0- ~J""" ·.;:!i~_~.w!,-,~~, ,.~~-i,.. •. '."" ,'" ~ ...,. •. . r· .. J" .' .. ' ,,~ .tj, ..•.1'V '0", :i ç0=1- )< i"v . i i~....:i .. ~ .. POtobo\~t.\o'i\(n ~:~ .~rE .~ f\ > '2- (~1'&~; +Cy:" , 2)1&_0 \ =-.{ !\ ;:> '(_ C ~ +& ~ ~-t C~;(':2. ), Xi :::-0 ,:::e-A (\ Z. 'L(~+&)(;+C)(il)'X\"-'=:- O ;':::-A ,- -­ ....---..'-...•.•.•... .? '1-.;<- -- .\.,,1 "~id \:A_.r ('t'''I;.<:;1 ...•.. .\ 1) "0 ··ih 1 •• ~ ........ '-" ••.~\-....,;i ,Lo ii ~~~. \.. "'~'~J~"""""" -=....-...". .•..••.. ~ .• ...- ~-- .•.•• ~ -~~ ~- ·'V"-.)·~'--·\~--- ..... "-J V Lr.,.JJ ~ r : ~ , i f ! i ; , ' ; i . ! i i 5 20 t3>8, A _. A . ]24 ·/~3& .. -1-t- 2- + (- ~ ) i G, I' '2.'-1 )'3:,-3 i t i···· 8,f:1, \ . i bL\!~ \.~i.:i.o--- .. ~~L~ ,/ )'i(,y\ L-' ,i '.:j i '2 ):.;2:\ ~ '.~ :,t • 'L 'X\~, ) , i: ! !. ", . -YOlJNOM 5JT ==: !\4: B.X - A.' i~ -:: IP.. a -~,o ~e D=b ,8-, 4.J , o . ! X.. ./\O, ..," D X ~ , L-x·f\! , \ r ~Yi 11' . " bx " ~J\ \.\-= J A \ol... e -..."J " ,.of i .. bx i ~':\ = bo +LAe i ~\':::J:: L,~ o.-T bx' t'\e?- i ,U-:J = i t.__ ,<_,~~' ==' o, -{-b· s\,,: X " ~ x*" , , LI V~trc.d"_l~ U ~ "1.", o."," .. -~- L.~· a6X ,~,~\\{ O\U/\ bb\o,d.OicJ" ~ert\e_~ ,s:>~{-e... se~~t"f'ii~~l !J./ '-- f' 1-' , ~,', c' ~\ i ..:1~: . i -:\ =: ~3 ')(10\~\ ~ \ ~ O. ' j~ '-1 \, .. ',.. \' 1 •.• !; <2-~?I:~' 4'()~~O~DTgo~ i~ J ~i ~gbtg1t~ ~11.~OLtc.s ~~,l;iSt13·l [l ~•. fi(~,i~. b,lS\i ','' 6'~J4,~'\ 8 i '2.'\ .\inis\.tl {I;i , '5 IjC~S O' o ' , ; :j, , ,,-," :ht, "1 6('62.'10 :?:-.: \~:lt' ~~,\(' '4~~. i.! ~Lt i~ ~g ri -::=. ca-s 3iX , 'ct:. =:: co s;'LX .. . . ," 0,0 +0, i\ ,C~-+0 l' C1--t,b Ai &}\ t bzlS.-i ,.i r :0 '~14~4.IOt3&S . ~' \2- ~'i i X' ~ - Si (\ ';(; 1 )(:?If ~ ~ \ ~X' \ \ \ - ..••... \ . i - ~ .,2i5 i O i I. O i 3,5rzb iO \3~2. i Oi L lt Li ,4Q.g \ \OL /oL(6 i \°1 ~ig i S'los8 ',Oietb . )Oii-SO i. >.·l L o V' 1'\ .Zir . '-:--g. , '. i • ii ; . .3 ' . 4ff s: lf~ \ "'IV\;' 'R :. '.,' .. 11~~C i i -k. i , . i [ 1 .. . . ! 'i'~" 11Lf~ I i'.' . '/ ,,< ·f g '. 11"'--" .!f')$;i' [i& ..'. i ~ '. il i ~ --', 'c::i. '.' .' il):~.. ·· .. ·· 'IL'" .... " ! i . ÜC\t,IL ~ i i i i i ; rY\ 'Lxtl qo 7 \ L.':Ji i }- L Z'j:~ ...2.X(L J Q~ \ - 12-::JiVt .' L .. %i1(S\'~Q\\M\~~e Ci'~cif\\1:. :" ~ .; ) ~ H~ ~tiAfS\1\ \ _ Ca.~ 9!jCf \.ovo~~l LV\ U iYn:i- ! ( ~eQo ~ b.oo - & J r;::::; ~ S. -ti OO'L, :s.11\x ~ ..~. y. '} 1 .:'.~~ (' _ •••~~.) ~.; i Xilji '., "'p. r' -0\4-· - 0,3'7:,1... o IT ......,. 1\'2. ~.. i~ \3 ri ST i ottglo W, "IT- i Ö\b es ~., ~\o&'L -1'2..•• J .;.' i·· .'..-' 1' . J. ~\:ICOS~;J" ! . '- fQo \ •••.•.•••• '". 0'0 •• " ••• _. __ ,_ ,••• ;:..~ ••_ ••• ~,: ••• ,OC'"; .• ",=- __ .- •... ;- -. ..."._ .. ..,... ,.-'~' ••. ,,,-,,,··-:-,,-··:,,,,,-·~,·-,..,,·,..c •. lCoSl:;2SiIW\ .lOS1Q 'Lcdi; (lee' · . ..:s . J f \I'\\~ i i i .1 To6\odoJG 'Jes\\erde/\j==- Qo +Q,t ,S\ (\'1. +~ ,{..,QsX i i ! r i i i i i . i t\/?V :.~~~<"~;.~.;.. " i i-c:::....._,~, . 1.-0, lJI 'y ,.(1', ',. 'd" , ' .lA -. 1':,\rs.~O'\V\0) ~~.UCU~ .,-cr~er~öl'\~~'f\\~Cf.\..t'ir'\.t~1\Q,fe~'. H!\1t:· C~\je Ci tc.\ so~dan.f\ i ~SCLp \OU\j,\j'~, .. - i V ' ... P· {'i.,. V;" (' r,r.'\c V'> " ~\'~ --A if\- j +.''t' ~~r-:\ - ~\ H ; i i ! ~ == CA \)( + C'2-\ c.iOs.x i '~ = Ci' + Ci' ~~)(" ! v· X ~. Lr-i ~~. i '1* A & x~ i 'i i \\i~1" 10SLE~ • At.OS.wc(:; " . 'Dk '''~\t,t6r- U'lo.~~~ d\per b\,\J~r u~'d'v\a" dÖr\~~~.rn . S~t~~0 ~ccQr ~i . Li . ': .. :-,:': ,h : \ : : ) ~ ':.;' . ~ o LI O {'l. "\' i \ , \ • o. tl, (\ Oz..\ Qi:t ' \ ~ \.. ~ \" 0.1.J\ O(\~ Or\? __ ' i \ \ , , • , ,0.('\(\ L ~er cl -ep\1t\ r;rç e. lrO\SffJI.. es:' a\\JS . l\.e--6 \~1 E:- '"' ;:.{-e 66 (~,.c. 'j i'""'" r . , ... ?'\ ..... ,'~:.,:. j' --o .. '.J.' n '::, ," . " ..,~. ~\\'('0..oj\·!r- 1'\ Jer-ii N2., 'i::JO>..t ' li. ,,- \ i­ p... • f\ -::..~-1. i i ; i !: I, i i· i I. i ' i . i \ . ~ i . !.: ~,--- • ...i ••. 1 t ·1 t; \ j .. ~ i .. \\. r ~ nd ~ [,.r.4-' .-..-, '., .::.....+~- r _- i .... " i- ." . i .i~.==·· ..... '?.' rz . i\{ G ! LO 3 i - llÔsi.\,;:\e.t\ imi'i(\"() \'rl2-..:;>i rJ O irr\ s\ 0,::\ f\e, .':\CI1\~",i: ,~e0\Qf\cIo 1(; ',ne\->... i ".i '2.. 00 o"...,; - ra i J '--1 ' ,\ :', _i i iU 1 LO .-'i 'I' •...•.. i "..-:--< r~ i.~) o o 1 ' m L° ~ o v ('0.:' 1 f', i (~L O v ' \ -()\'2J °13b -bi'~.o ! i 102\)(1\ + On.tL +'021X3 -+ i! \ \ TA21\. '1..(\ = ,c..~ i' i i ! J i 0r.A '>\i. -+ 0(\'2)(1..-+0(\2, 'x ~ +,' \ \\ \ 1- Ol\.(\ YA ::: ~' i i i c\\ es- O"Se \'OY'OJ"tA elPJ\ HeM tov_lMA. LO \,~~ fortl\ 'ise h~e-'\ O\./yo.p,,\ l"iJ, ""',{Y\e~e.i\ \eAlY\i ~, X \\er ' (O~ sqJ,I.,r:n,'v\ \ ~ IQ\ \ \as-, , ,""' CJ.! \' ,,~ ....•. .,~;A,JrJ ,"'" ~) r ",} , "'I "-"An r i ;<./\,1 j \- i --' . /~\ ... 1;(')), 5C:i',J ,l(y('f't:,'::3\6 )~ '-) r f, "i \ r" ~ -~ . ; . () \CJ[}-\ ,/-"----'---------- --, 0J; \! /'--.1,,," ) (\y 0,. (\ \(,A."\,"~_,!:::~ -------~ ~ ~J \ ; i'c hÇ'l\j",\' f't\tr-,\,lj(ji~ ro'0\(\I-\ i .. ) .... , .. -I.. . '\....1 .•...•. ~ ... ~._ ...i..•••.• - i i'- ~o \r ',b,. rarpi"t'ö.- ' jo.p \\ci.'YUc', "J '------"'--=-_/::~".,--"~,~----, -.-- _ ... ~.~_ ... _ .... ~ .... ~-'.... ," -,i -, A \ C ,3, "l~3üJ\\Q,?*,-Ç-\\sY\\~ -'--\ott~e ''t6,f\..\eI\'\.\en (} - ):)00 U ++, e. \..\&~/'{\~ b_ 0ou:t ~Öf\~f'_\ i"'. C'h \ \... \J'l \'" \ '-- _' Die. S~ JO,'\ -·~./Y\\ 14 i Or Lo90f\€ \te"i:~rrre '4 ci f\-tem \er~ ~. e~J \~~~~i~~ .;~, b' , ,.. 'i .• --- / , ... ~ \ i \" ~, ii .---) ci\ CA~ t \ 'i G 1\ 1Ö"(\ ~eJ ~_.~-~'-':-"': ":.:.' .': "'"~"'," ',"'. "'''.''''''''.'''"--'' . "., . " .. :'--"--._".>, ..... _... ~- 1\ \ ' - - , " , .... ('" . i • \ ~ :~~~~:;', ,:L~ <-" •• c~ '~::JC:E:' ,i '~\ GO\.U~s. "SF\d~,L.,/ t. "_ .. .........• ~-:-~ ... - .... - .. -.- . l' .. ~ .3)-S. ait (,SUc.Ce5i\!eO\iÔ' iE.\OKOno'\ ) ~&,'\'\E/'Y\; '.. ' '0" " .. :\1 .., .... , "/ ~·i . \ ' , 1\ ) ip t\ 1" ''2OS'jW'\::::P'\ \{~;'-,(\, tei', \, \,wc. \."",? bOLl\~ 5,\ '{ •· .•. ~\)SS .:jö~:\;e·~\' , cl e·'\ LU e-'Y'\ i ! ""{ Q,~ ~~ ""~" l (~L O .-j o.2.~'" a'u., . ) Xi. \ . \ i i O ,O ~ i i i , cl 31i i ". i i i' lb'" ," ,' 1- J ~x" . J (C .. , ~,l,_. \ \. J Ci ) i i i ~Cn / r-Y.2- e. x ~+ 3 1- {iS. = S)S ;(A\. == il ~~ ,d9P rJ . . 3eT \ ne. tau /v .".) r(\l2_to:i. V~ ) XA ..t ,{ iS Xi + 0,2:,')(3 =- 515 "'Ki. -t X ~ =- S )<3 -= 3 ~t'(\' -1 r i \ !V\ 1 ! ,i" i .' i. \ .,:, i i \ , .. i \ . i [J~ '=-r ';; ri . ·1 =.J i i -'X" .. \ 1 ,? ( ("'I""] f ~ '."i ( ~ ) ,•.•..• l' , ~" ''L,r " . = 1. i\.j :::::~ Li... '. . ' i J i \ t i . '. .... 'f \ i i . (/'\..~ } L .-...- ' . ' , v·--.;i. /' 1 •.•. -t \ . ~. ~ ~.J ri \ i i L i[ I, i 3 j ..21 i ~ i .2.:t J ".3 5 5 .. ,~ '.;.,d ~L/'. a , ""iy , i 1~ ü' .c) .L'l == A;t . A r.- i.. / ••••.3 (j,i , ç., i ri '',I 04 i.- '>d r. t:::,,)( T Sv Li .:Lx, -t~ , ri -.:=' f4._"-'i: ~ . .A -~ .L- . ''';; { 'V::i (OIS \ SiS i . i O 2- 2- i ~O O Z q i A:!o: i A .~5 OS' \SS \ \ i i O A ~ i S O O ~ \ b ;t ~ {~ 01'5 I' SiS \~ O A. -{ i 5 'Q. O J\ 3· it) .' i ""'-' i 1 ·L i L\iil, ••••••• -----"""""'---~-- _ 4'"'"'; li 1 (~:.V\ A r(', _.~\ ~i''''- . i·.. · ' . QH\;'r ·L· --. ,..,., X' i <,J{\ i . . ..". - ... [ \ i -'-'-;J I''', ... , '" ... l'>==-" A-k j' j \ t •• ' ; i\ X (\ .. ~ C-ii .... .;'lli~~ LL .'-tb ~ "T~rt,LEe..· ." \ ( \\-ero1if '{C} (\+e,l\\er-) : o UXA +aA~'X2-+ ! i 1\ + Qt\ri)(t\ ::: CA. \ . i • ( 21 deAlC,Jefi"d&\ ,Yi. ·.jolJ\ 11- .bu~'oby\.\.f ~ 'i. 2- ~ - -L- ( 0'(.\"'~.-tQ2~ Xi 4: ! tt \, ~ Q2f\Xf\ ) -+ ~ .. ! 0Zl X i\ -t Q2i ~'L~ \ i \ i +OÜ\ X('\ := ,Ci i ' ! ' i' .' i n1\1\ Y.. A.. -t Ol\i. X1. t- \ \ \ \ -t 0,1\" '/., f\ ::::: LA i ! .. 1".1 i; deAtJemd eA. )(Jl ~o.\J\rl !'·b\.ro.ti \\.f : ./ :' { •. ' '.,.'. '.! :;', .... ' . ·1: . :XA .;:::" ~ .. ~ Gaii. ~'L +0 t~ X8.-t ~. \ L '- TO lf\'Xf\ ') -+ Ct\ .'! c\ \\. '. '" ' .. ~ \\ i i 1 i ! i i i i i .' ..... i (\, d.~t\~de~ y. f\ ~ati'\\ ~ DiIotilv: i , i ·1· 10.:= - A ( 0 .. 0.< YA -\- 0.,.,1.')(2 cl ' " , i- 0" H )( 1\-i) -t ÇQ i 0('\(\ o-'I'\f\ 1 i ( rY\ o:k:& . 0rM\A.,,-d-Q ~O'2-o.Q.(JV\." ") ", j . .~ :. , : . . "",,.~:~J.' . . - •....•. : .. ,.r. : ~. __ :: :'::~-r :__ ,":i . . .c.,•... " ,,'" o ".:";'.:_,,'; f:'~::??~·:b:j~.\: .. ~~ ~::,." :;~.' .' . '. -." .~., ,",' ,"" ,;-, i ,. i _~.X,k -I -I - i !- \ O'T -----"'-" .."." . ••• p •••••• - ••••• 'x ~ 2 - ---- -- ~. II 3 ~\5 ~S ~ {,8i:::i ~i--- 28 ~L J ~'!SbÖ 3,32S0 ;z ....• 'lSS\s 3 O.~.'2. ~.; Cl) (O) i X. =~)( .'"T C X{'?.) ~D iKi) + c'_ c\ x - ,~ * ~.: ~ ~i: ' Jgc.ab\-~~e.~~~\e 6Ô1-~Ö~' 0)\ -B~ +1: -:-'L\: - - X(O)={!J(O)~2 ' ~CO)=:3 -_0X ..L ~ -t S'l ~ \ c i- ' , . -L. \ L. ~" t-. , . .--_ .._~--'-----~ -'- '- - -- ~. (- (t:) .ct.) i -:i \ O - :j_t\TJ l\ . _ . ( ('Q (~ \ _ A --~ ,,-lI)(-l-Q.. ~i : 8, ; '2- '. - lt.}tt)., ~ (ie::. -\- 0X -u\ -. :1 - \ ,..j ''-.;:.;/ -- . .'r-. .. ' -- --'O -T i r1 ... tt i 7 .:/ \ ,..;;~,~ \ '/ ~ \5\ ...J Cb'\- ) \0 ....':t .. " ,.X o \3,'5.-il i~ 5\ '. i . l ii' i· ii \ ~151 1 '!....~ .. i i r-..' , '.: .i· , .. ; i' , ! Ö QIJ.S~ .~ '-~~® '--{CV\leFn'~ .: t " , . i , . t " :",:;"";.:,. '\ . \J' . V i .i.. d :~: .. ,~:,~.:'~,j +,l ==. 1- L&.X "- &~ +1: =~Qf\ \... ,-'~t51 :+51.= 1\5 i !)\=-J. (~-1+:t) i . L\' ' i~~- i (-li x-i - ZJ) r,=, J-. (2.X-~ + \ s) .s 2XA + 3X1- -t- X~ ::::n 2)(~ + 5 X~ -t 3'i(3~~A Q..x;\ +- 5';(L +·sX~= ~1- 'f.-A 'i''L ~ ~-- - -- 'x ~ ~ \\s'Xz -o,s X~+5,~ 5.5 2. ,.{IL .~- '. X'(::::. -0\ LA. Xf\ - 0\ 6><3+ 41i. ~\g L.-=t~ J{ig~ . X'3,:=: -Oil.,)<.~ - X '2.. -t S i ~ C\L{b z&b~ 2/3Si. .\ Olo~8 ~1-~ z. ) =.:. :'~-:-'-' '. . , .i'· . ...•.. -ÇIC\(' \ ". '.',\i'- [1. \;0 N\ i \ ('"" rl\ ~ ,.J i (' a.f X) ,\ . -",1 '.. t U C"e:\.J : n C r)C \ . J.:. XJ::;:- i '.-~" ". i i·· . i·· i' i. , ~r r:iÜ<-+h) := ((x)~h{'\('tC)+-h'C-ÇH(X)+l-':~ f\t\(x) + \ II i" .2"\' 0\ .. .. \ . -Ç(K+-k):= tlK)+h Dfex) +:k ~..ç()()+ !t.. ~~ f(X) + i! \ 2-\3\ ." J .• .' / '. , -Ç('K+h) : . (" + h 'b + Y\~D'7.:.. -\- ~ D~~ II \ ) ç (~) ....... !2.., .... &' "----_~ __ ~ .. ,~- ..:~~. ".'~~ ~.J h.~ ·e ) hti. \ f (X+h ::: e... f(?() f(;<~h) :::e.-\riD {?('K) . ? \\eD Fcrlc OpefQ~'C\ i\e, 1'- ....'n.:.. ). e .. ·A ... j ,~+"\ 1'" \;.. ~, i ii . ;:'t. il.' i .•. ···.' \ ~L\ . ! \, cTf-l;. 1 - -.~ . '. i,.DQ . / = .~ .. - \:_.(Y"\ef.te' \ .-t i = --o .~.\. t\-rl - 0,\:;+\ -\:- v. "\ ~T2... - t4 \\-\-::i -+ ~-\\+-14 i· ~ O _'t\-} i''(,,::, - . / {? \\ '\\ =- hesap ::00pYeA. i~e~bo tohtrvX}-=i:::. SQjec:iZ th{,f'C'''\f<5:~f. Sa.,'1 isa \ ~re'f2-. ~e~ \G\r-, tv .. \\,cr\\ hJ : " . y. E\\mi2d Q.b. SO,-\,l ~O\ "".1 E'~\ eFO\e./\ .t