C Ile Programlamaya Giriş scanf Scanf Nasıl Kullanılır? Bu komut ile bilgisayar dışarıdan değer alır. #include<stdio.h> #include<conio.h> int main(void) { char character;//Bir tane karakter gösterir. float a;//(%f)tek duyarlı gerçel sayı için (6 basamak hassasiyet) double b;//(%lf)çift duyarlı gerçel sayı için (12 basamak hassasiyet) int c;//tamsayı tipindeki sayılar için printf("Bir tam sayi giriniz.\n"); scanf("%d",&c); printf("Tam sayi: %d\n",c); printf("Ondalikli sayi giriniz.\n"); scanf("%f",&a); printf("Float: %f\n",a); printf("Ondalikli sayi giriniz.\n"); scanf("%lf",&c); printf("Double: %lf\n",c); printf("Bir karakter giriniz.\n"); /* "\n"i karakter olarak algıladığı için bir boşluk bırakıyoruz. */ scanf(" %c",&character); printf("Karakter: %c",character); getch(); return (0); }