Sedimantoloji Sedimanter Ortam ve Fasiyesler - 2 Alt Ordovisiyen Üst DevoniyenGranit Dolomit Nonkonformite Nonkonformite Yaşlı magmatik ya da masif metamorfik kayaçlar ile sedimanter kayaçlar arasındaki uyumsuzluklar nonkonformite olarak adlandırılır.Nonkonformite dışındaki Uyumsuzluklar sedimanter kayaçlar arasında gelişir. Nonkonformite ise sedimanter kayaçlarla mağmatik yada metamorfik kayaçlar arasındaki gelişir. Uyumsuzluk düzlemlerinin varlığı sedimantolojik çalışmalarda oldukça önemlidir. Çoğu stratigrafik istifler uyumsuzluklarla sınırlandırılmışlardır. Bu da istiflerin sedimantasyon kayıtlarının eksik olduğunun bir işaretidir. Uyumsuzluklar sadece stratigrafik kayıtların bir kısmının kayıp olduğunu göstermezler. Aynı zamanda bu uyumsuzluk düzlemleri ile temsil edilen zaman periyodu boyunca önemli jeolojik olayların (yükselme- kıvrımlanma, erozyon) gerçekleştiğine işaret eder.Basit diskordans Açısal diskordansParaconformity Uyumsuz seriAlüvyal yelpazeler Lagün Bariyer adası Denizaltı kanyonu Abisal yelpaze Derin deniz tabanı Yamaç Denizel ortamlar Denizel ortamlar Kıyı çizgisi Kum kumulu Karasal ortamlar Karasal ortamlar Buzullar Resif Şelf Göl Delta Nehir kanalı Taşma düzlüğü Sedimanter Sedimanter ortamların sınıflaması ortamların sınıflamasıBirincil depolanma yerleşimi Ana ortam Alt ortam Karasal *Akarsu *Alüvyal yelpaze *Örgülü akarsu *Menderesli akarsu *Çöl *Göl *Buzul *Delta *Plaj/bariyer bar *Haliç/lagün Gel-git düzlüğü Neritik *Delta düzlüğü *Delta önü *Delta ilerisi Geçiş Denizel Okyanusal Şelf **Organik resif Yamaç Derin okyanus düzlüğü * Belirgin olarak silisiklastik tortulaşma ** Belirgin olarak karbonat tortulaşması