Sedimantoloji Sedimantoloji Ayrışma - 1 KONU 3 KONU 3- - AYRIŞMA AYRIŞMA Doç. Dr. Ziya KIRMACIAyrışma, Erozyon Erozyon and Taşınma ? Yer yüzeyindeki kayaçlar; ? su, ? hava, ? sıcaklık değişimleri ve ? diğer etkenlere bağlı olarak devamlı değişmektedir. ? Ayrışma Yer yüzeyinde veya Yer yüzeyinin yakın kısımlarında kayaçların fiziksel ve kimyasal özelliklerini değiştiren yıkıcı prosesler grubudur. ? Erozyon hava, su ve rüzgar tarafından kayaç partiküllerinin fiziksel olarak bir araya toplanmasıdır. ? Taşınma su, buz veya rüzgar gibi akışkanlar tarafından aşındırılan partiküllerin hareket ettirilmesidir.Kayaç Döngüsü Kayaç Döngüsü Ayrışma ve erozyon Mantodaki kayaç Kısmi ergime Metamorfizma Taşlaşma Katılaşma Ayrışma: Yavaş ve sürekli Erozyon: Daha dramatik olabilir? Ayrışma: ? Pozitif ve negatif olayların her ikisini de sonuçlar, ? pozitif: Toprak oluşur. ? negatif: Binaların vs. gibi yapıtların yok olmasına neden olur.sleyt mermer Şayet hatırlanmak isterseniz, hangisini tercih edersiniz?? Ayrışma iki kısma ayrılır: ? Mekaniksel (fiziksel) ayrışma, ? Kimyasal ayrışma. ? Mekaniksel (fiziksel) ayrışma: ? Kayaçlar küçük parçalar şeklinde kırılır, ? kimyasal yapıda bir değişiklik olmaz, ? Sadece fiziksel parçalanma söz konusudur.? Kimyasal ayrışma: ? Kayaçların/minerallerin kimyasal bileşimi değişir (atmosferik gazların etkisi altında). ? Yer yüzeyinde duraysız olan kayaçlar daha duraylı maddelere dönüşür (yeni kimyasal bileşikler, mineraller oluşur).“Fiziksel ve kimyasal ayrışma sürekli “Fiziksel ve kimyasal ayrışma sürekli ve ve genelde birlikte meydana genelde birlikte meydana gelir”. gelir”.Mekaniksel (Fiziksel) ayrışma Mekaniksel (Fiziksel) ayrışma Daha dirençli kumtaşı örtü kayacı Az dirençli şeylGrand KanyonMermer heykel. Ayrıntıların tamamen yok olduğuna dikkat ediniz.. Kimyasal Ayrışma Kimyasal Ayrışma