Döküm Kalıp SERAMIK - KALIBA- DOKUM SERAMİK KALIBA DÖKÜM YÖNTEMİ Seramik kalıba döküm yöntemi, investment döküm yönteminin geliştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Diğer hassas döküm yöntemleriyle üretilemeyecek kadar büyük boyutlu parçalarda veya parça sayısının çok az olduğu durumlarda tercih edilir. Seramik kalıplam, kalıp malzemeleri, dökülebilen metal ve alaşımlar, elde edilen döküm kalitesi v.b. özellikler açısından investment yöntemi gibidir. Başlıca farkı, geleneksel kum kalıplama yöntemlerinde olduğu gibi modellerin tekrar kullanılabilir çeşitte olmasıdır. Döküm parçalarında ayırma yüzeyi (mala yüzeyi) nin izi olacağından özellikle bu iz boyunca boyutsal hassasiyet, investment yöntemi ile elde edilenden daha düşüktür. SERAMİK KALIBA DÖKÜM YÖNTEMİ SERAMİK KALIBA DÖKÜM YÖNTEMİ SERAMİK KALIBA DÖKÜM YÖNTEMİ SERAMİK KALIBA DÖKÜM YÖNTEMİ SERAMİK KALIBA DÖKÜM YÖNTEMİ SERAMİK KALIBA DÖKÜM YÖNTEMİ SERAMİK KALIBA DÖKÜM YÖNTEMİ