Malzeme Teknolojisi - I Seramik Polimer Kompozit Prof.Dr.İrfan AY Prof.Dr.İrfan AY Öğr. Gör. Fahrettin Kapusuz Öğr. Gör. Fahrettin Kapusuz MAKİNE PROGRAMI MAKİNE PROGRAMI MALZEME MALZEME TEKNOLOJİSİ TEKNOLOJİSİ- -I I- - (DERS NOTLARI) (DERS NOTLARI) Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1 2008 2008- -2009 2009 BALIKESİR BALIKESİRSeramikler Seramikler Polimerler Polimerler Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 2 Kompozitler KompozitlerSERAMİKLER SERAMİKLER Seramik nedir? Seramik nedir? Metal ve ametal’llerin meydana getirdikleri bileşikler Metal ve ametal’llerin meydana getirdikleri bileşikler seramik seramik adı veriyoruz.Örnek ; Al + O adı veriyoruz.Örnek ; Al + O 2 2 ???????? Al Al 2 2 O O 3 3 İki sınıfta incelenirler. İki sınıfta incelenirler. 1. Geleneksel seramikler 1. Geleneksel seramikler ; ; Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 3 a) a)- - Kil Kil b) b)- - Saf kum Saf kum c) c)- - Tuğla,Fayans, porselen,çanak Tuğla,Fayans, porselen,çanak- -çömlek,kiremit çömlek,kiremit2. 2. Mühendislikteki seramik malzemeleri Mühendislikteki seramik malzemeleri , , Bunlar ; Bunlar ; Oksit olanlar Oksit olanlar a) a)- - Aliminyum oksit Aliminyum oksit – – Al Al 2 2 O O 3 3 (Alumina) (Alumina) b) b)- - Zirkonya Zirkonya – –ZrO ZrO 2 2 c) c)- - Magnezya Magnezya- - MgO MgO d) d)- - Titanoksit Titanoksit- - TiO TiO 2 2 e) e)- - Silisyum dioksit SiO Silisyum dioksit SiO 2 2 (Cam) (Cam) Karbür olanlar Karbür olanlar Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 4 Karbür olanlar Karbür olanlar f) f)- - Silisyum karbür Silisyum karbür- - SiC SiC g) g)- - Titan karbür Titan karbür – – TiC TiC h) h)- - Bor karbür Bor karbür – – B B 4 4 C C Nitrür olanlar i) i)- -Silisyum nitrür Silisyum nitrür – – Si Si 3 3 N N 4 4GELENEKSEL SERAMİKLER 1.Kil Kuruyunca sıkışan,ıslanınca şişen,sıkıştırıldığında bünyesindeki suyu dışarı veren ince bir toprak / çamur maddesidir.Dünyanın ana maddesidir. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 5 Pişmiş kil Toz kil İşlenmiş kilProf. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 6 Yol döşemesi Toprak tencere2. Saf kum ; Silisyum dioksit (SiO 2 ) Doğada saf olarak bulunan maddelerdendir. Bağ layıcılarla birlikte pek çok yerde kullanılır Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 7Kum kalıbı hazırlamada Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 8 Harç yapımında Kirli suları temizlemede Filtre olarak3. 3. Tuğla,Fayans, porselen,çanak Tuğla,Fayans, porselen,çanak- -çömlek,kiremit çömlek,kiremit Su ile hamur haline getirilen değişik killer fırında Su ile hamur haline getirilen değişik killer fırında pişirilerek bu ürünler elde edilir pişirilerek bu ürünler elde edilir Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 9MÜHENDİSLİK SERAMİK MALZEMELERİ MÜHENDİSLİK SERAMİK MALZEMELERİ OKSİTLER OKSİTLER Metal ve ametal’llerin meydana getirdikleri bileşiklere Metal ve ametal’llerin meydana getirdikleri bileşiklere seramik seramik adı veriyoruz. Örnek aluminyum ile oksijen adı veriyoruz. Örnek aluminyum ile oksijen birleşerek Al + O birleşerek Al + O 2 2 ???????? Al Al 2 2 O O 3 3 ( (ALUMİNA ALUMİNA) ) adlı seramik adlı seramik malzemesi oluşur. malzemesi oluşur. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 10 Aşındırıcı seramik malzeme(makine ve oto endüstrisinde)* Sertliği, aşınmaya dayanım ve yüksek sıcaklık ta kullanımı ile meşhurdur. 1. Alumina Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 11 Toz hali Alumina ile üretilmiş diğer ürünler meşhurdur.2. Zirkonya 2. Zirkonya – –ZrO ZrO 2 2 ( (Sertlik,aşınma ile meşhur Sertlik,aşınma ile meşhur) ) Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 12 Çene köprüsü Doğal diş kadar estetik diş yapımı Bez zımparalar3. Mağnezya – MgO (Kaplama malzemesi, fırın larda kablo yalıtıcısı,yüksek sıcaklık yalıtıcısı olması ile meşhurdur.) Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 13 Tuğla olarak Kaplama malzemesi olarak Seramik filtre olarakTitan di oksit Titan di oksit- - TiO TiO 2 2 * Dünyada en çok kullanılan En parlak beyaz renk boya maddesinden bir tanesidir. Sadece Mağnezyum oksit ondan daha beyazdır. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 14 Boya maddesi ondan daha beyazdır. * Ultroviyole ışığı absorbe etmesi ile meşhurdur. Silisyum di oksit SiO Silisyum di oksit SiO 2 2 (Cam) (Cam) Normal cam % 72 Si Kristal cam % 48 Si Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 15 Buzlu camKARBÜR OLANLAR 1. Silisyum Karbür, Aşındırıcı maddedir,yüksek sıcaklığa dayanıklıdır. Si + C ???? SiC Fiber disk zımparaları (Aşındırıcı olarak) Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 16 Al,Cu ve çinko alaşımlarının dökülme potaları da silisyum karbürden yapılır 1600 0 C kadar ısıya dayanıklıdır.Titan karbür Titan karbür – – TiC ; TiC ; Kaplama özelliği ve sert olması Kaplama özelliği ve sert olması ile meşhurdur. ile meşhurdur. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 17 İnce film sert kaplamaBor karbür Bor karbür – – B4C ; B4C ; Aşınma direnci,kaplaması meşhur Aşınma direnci,kaplaması meşhur dur. dur. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 18 Elmas kadar sert ve aşındırıcı malzeme Nozul kaplamasındaNİTRÜRLER Silisyum Nitrür ; Aşırı yüksek sertlik,ani ısı farklı lıklarına üstün direnç gereken Fırınlarda tüp yapmak için silisyum ile azot bileşeni olan nitrür birleşerek silisyumnitrür seramik malzemesini oluşturur. Si + N???? Si 3 N 4 Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 19Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 20 Refrakter malzeme olarakSeramiklerin Genel Özellikleri 1.Çok sert malzemelerdir.Elmas’tan sonraki sertlik seramiklerdedir. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 21 2.Aşınmaya karşı yüksek dayanım3.Elektriğe karşı yalıtım özelliği Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 22 4.Ergime sıcaklıkları çok yüksek5.Metallere göre % 40 hafiftirler 7.Yüksek basma dayanımları vardır. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 23 6.Kırılgan malzemelerdir.POLİMERLER ( PLASTİKLER ) Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 24 ( PLASTİKLER )Plastik nedir? Karbon ile hidrojen bileşiği plastiği oluşturur. Petrolden elde edilir. Monomer adı verilen binlerce küçük molekülün ısı ve basınç altında birleşerek kocaman bir molekül oluşturmasına plastik denir. Isı Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 25 Monomer C 2 H 4 Etilen n Plastik (makromolekül) polietilen Isı basınçPlastiklerin kimi yün kadar Plastiklerin kimi yün kadar yumuşak yumuşak, kimi de kemik , kimi de kemik kadar kadar serttir. serttir.Kimi de ikisi arasında Kimi de ikisi arasında elastik elastik özelliktedir. özelliktedir. Üç tip genel plastik vardır Üç tip genel plastik vardır 1. 1. Termoplastikler Termoplastikler ( Yumuşak olanlar) ( Yumuşak olanlar) Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 26 2. 2. Termosetler Termosetler (Sert olanlar) (Sert olanlar) 3. 3. Elastomerler Elastomerler (Elastik olanlar) (Elastik olanlar)TERMOPLASTİKLER Istılınca kolayca şekil verilebilinirler.Soğuyunca mukavim olurlar. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 27 Tekrar tekrar ısıtılıp şekil verilebilirler, kaynak yapılabilirler.Termoplastiklerin makro zincirleri, yumak şeklinde ve sadece atomlar kendi aralarında kimyasal bağ ile bağlanmışlar, zincirler arasında kimyasal bağ yok. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 28 Lineer zincir (Amorf yapı) Daha yumuşak kristalinli zincir Daha mukavimÖnemli termoplastikler 1. Polyethylene ; Mükemmel kimyasal ve darbe diren ci, mükemmel yalıtkanlık ve çok amaçlı kullanım yeri Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 29 Düşük yoğunluklu Yüksek yoğunluklu Polietilen köpük Polietilen boruPE-Dişli Yüksek yoğ.PE çanta Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 30 PE-film Düşük yoğunluklu PEÇapraz bağlı PE Çuval PE-Muşamba Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 31 Çapraz bağlı PE Çuval PE-Muşamba PE- İş şapkası Yüksek yoğ.PE-İplik2. Polystren ; Ucuzdur, sert plastiktir,köpük maddesidir. Köpük maddesi PS-Kab’lar Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 32 Köpük maddesi PS-Kab’lar Sandwich saçlar3. Polycarbonate ;Gerçekte kırılmaz, camdan 250 kat akrilikten 30 kat daha darbeye dayanıklı,ağırlıkta çok hafif, yüksek yalıtkanlık özelliği var. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 33 tüp Çok cidarlı saç Film Ofis girişleriProf. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 34 Su bidonu Kaşıklar Hafif Bavullar4. Nylon ;Düşük sürtünme özelliği var.Aşınma direnci yüksek yüklere dayanıklı,işlenmesi iyi Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 35 İplik olarak Naylon kumaş Naylon eldiven Dişli Makara Ayakkabı5 Acrylic Yüksek ışık geçirgenliğine sahip , darbeye karşı camdan 6 kat daha dayanıklıdır.Diğer adı plexiglass’dır. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 36 Kalem kutusu Anahtarlık PlexiglasProf. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 37 Akrilik kumaş Kalemler6. Acetal –POM-Polyoxymethylene Burç, yatak ve dişli malzemesi olarak kullanılırlar. Çek me mukavemeti yüksek, sağlam ve mükemmmel kayma özelliği verir,aşınmaya karşı dirençlidir.Su altında kullanıma elverişli, çok az nem emer. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 38 Diş-implipant malzemesi Burç,yatak,dişliProf. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 39 Burç İçi dolu parçalar7. PVC – (Polyvinilchloride) Mükemmel korozyon direncine sahip, yüksek mukavemet/ağırlık oranı yüksek, işlenmesi kolay,kimyasal sıvı depo kabları için uygun Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 40 PVC-Pencere Boru FilmProf. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 41 PVC-Kapı Saydam PVC film Yalıtım bantı PVC –Yer karolarıTERMOSETLER Bir kez reaksiyona girip şekil aldıktan sonra ,o şeklini bir daha sonsuza kadar sürdürürler.Tıpkı yumurta piştikten sonra bir daha sıvı hale geri dönmemesi gibi Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 42 Zincirler çapraz şekilde çeşitli noktalardan birbirine sık şekilde bağlanmıştır.Bunun için reaksiyon olurken bir müddet beklemek gerekir.Duy Telefon Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 43 Tencere sapı Telefon Melamin tabakÖnemli termosetler 1. Bakalit ; fenol ve formaldehitin ısı ve basınç altında reaksiyona girmesiyle oluşur.Elektrik ürünlerinin üretiminde çok kullanılır. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 44 Lamba tutucu Düğme SoketProf. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 452. Melamin ; Mutfak kabları olarak çok uygulama alanı bulmuştur.İnşaat sektöründe laminat ve formika olarak kullanılır. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 46 Melamin tabakkontraplak Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 47 Formika malzemeler kontraplak Melamin köpük Melamin Kapı3. Polyester + Elyaf = Plastik Saç’ tan şekillendirilmiş ürünler Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 48 Müzik kutusu Kamera4. Polyimide ;Kimyasal direnci iyi,mekanik özelliği mükemmel,portakal sarısı rengi var,grafit ve cam elyafı ile birleştirildiğinde elastiklik modülü çok yükselir. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 49 Vakum tüpü olarak Fiber ip olarakProf. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 50 Band olarak İnce film olarak5 . Vulkanize olmuş lastik ; Şayet lastik kükürt ile kimyasal reaksiyona girerse, bu lastiği daha sert, kimyasallara daha dirençli yapar. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 51ELASTOMERLER Ne termoplastikler kadar yumuşak nede termoset ler kadar sert olmayan plastiklerdendir.iç yapı larında da zincirler arası kimyasal bağ’lar (Crosslink) daha seyrek bağlanmıştır. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 52Elastomer plastik örnekleri Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 53 Bisiklet sele malzemesi Borular Lastik cam contaları Lastik yayPlastiklerin Genel Özellikleri 1. Termoplastikler sünektir, termosetler gevrektir. Yüksek sıcaklıklara dayanamazlar ~ 150-250 0 C Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 54 Sünek Gevrek2. Sabit yük altında oda sıcaklığında zamanla uzama gösterirler Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 55 3. Plastiklerin elastisite modülleri düşüktür. Metal lerin 1/100 ‘ü kadar.Yük taşımaya uygun değildirler4. Elektriği iletmezler,dolayısıyla yalıtkandırlar. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 56 5.Kimyasal maddelere karşı dayanıklıdırlar.6. Her türlü cihaz-aletin dış cephesini kapatmak için estetik madde olarak kullanılırlar. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 57KOMPOZİT MALZEMELER Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 58Kompozit Malzeme ne demektir? En az çelik kadar sağlam, olabildiğince hafif, yüksek sıcaklıklarda kullanılabilen, aynı zamanda ekonomik olan malzemeye kompozit malzeme diyoruz. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 59 Kompozit malzeme nelerden oluşur? Lif (Elyaf)+ Matrix(Polyester) = Kompozit malzemeKompozit malzeme kullanım alanları 1. Denizcilik Sanayii Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 602. Spor araçları sanayii Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 613. Müzik aletleri Sanayii Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 62Kompozit malzeme çeşitleri 1. Elyaflı kompozitler 2. Parçacıklı kompozitler 3. Tabakalı kompozitler Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 63ELYAFLI KOMPOZİTLER Elyaf + Reçine = Elyaflı kompozit Elyaflar ; 1. Cam elyafı 2. Karbon Kevlar 3. Bor lifleri Reçineler ; 1.Epoksi reçineleri 2. Polyester reçineleri 3. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 64 1.Epoksi reçineleri 2. Polyester reçineleri 3. Polyamid (Naylon) ler Cam elyafıMatris içinde elyafların yerleşimi mukavemeti etkiler. Uzun elyaflar paralel yerleştirilir,boyca mukavemet artar,boya dik mukavemet düşer. Elyafla matris arasındaki yapışma çok önemlidir. Elyafın nemli olmaması çok önemlidir. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 65 Elyafın nemli olmaması çok önemlidir.Cam fiber takviyeli Cam fiber kanat 1. Cam elyaflı kompozitler Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 66 Cam fiber takviyeli örgü Cam fiber kanat Cam fiber raket2. Karbon-kevlar kompozitler Karbon-kevlar plakalar Oturak kaplaması Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 67 Karbon-kevlar plakalar Kask Eldiven3. Bor fiber kompozitleri Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 68PARÇACIKLI KOMPOZİTLER Takviye parçacık + Bağlayıcı = Kompozit malzeme Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 69 Takviye parçacıklar * Bor – 150-200 mikron * Karbon _ 7 mikron * SiC _ 100-150 mikron * Alumina _ 20 mikronMatris içinde başka malzeme parçacıkları bulunur. Mukavemet, parçacıkların sert olup olmamasına bağlıdır. Metal parçacıkları en önemlileridir.Isıl ve elektrik iletkenlik bunlarla sağlanır. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 70 Metal parçacıkla beraber seramik parçacıklar da varsa, sertlik ve yüksek sıcaklığa dayanım bunlarla sağlanır.Bor tanecikli kompozitler Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 71 Olta malzemesi Bor kaplı ceketKarbon takviyeli kompozitler Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 72 Uçak kanatları Tekerlek cantları Akü kabıSiC tanecikli kompozitler Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 73 Aşınmaya süper dayanıklı parçalar Yalıtkan gömleklerAlumina kompozitler Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 74 Elektrik yalıtım uygulamalarında Ateşe dayanıklı levhalarTABAKALI KOMPOZİTLER Tabaka + Bağlayıcı = Kompozit malzeme Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 75 Tabaka olarak elyaftan üretilmiş tabakalar kullanılır.Isı ve nem’e dayanıklı tabakalardır.Metallere göre çok hafif ve aynı zamanda mukavimdirlerSandwich yapılar da tabaka olarak kullanılır. Yük taşımazlar sadece izolasyon özellikleri yüksek oldu ğundan kaplama olarak kullanılırlar. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 76 Sandwich panelProf. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 77 Sandwich panel kabinKompozit Malzemelerin Genel Özellikleri 1. Hafif olmaları tercih sebepleridir. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 78 1. Genleşmeleri düşük dolayısıyla boyutları kararlı oluyor.3. Mekanik özellikleri yüksektir. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 79 4. Kimyasallara karşı dirençleri yüksektir.5. Plastiklerle karşılaştırıldıkla rında yüksek ısıya dayanırlar Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 80 6. Elektriksel özellikleri ayarlanabilir.Konu ile ilgili Sorular. 1. Seramik nedir? a)-metal+metal bileşiği b)-metal +ametal bileşiği c)-ametal+ametal bileşiği d)-metal+gaz bileşiği 2. Aşağıdakilerden hangisi seramik değildir? a) Tuğla b)-Fayans c)- yay d)-kiremit 3. Aşağıdakilerden hangisi Mühendislikte kullanılan seramiklerden değildir? Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 81 kullanılan seramiklerden değildir? a)-metal+oksitler b)-metal +gazlar c)- metal+karbürler d) metal+nitrürler • Aşağıdakilerden hangi seramik dünyanın en beyaz boya maddelerinden birisidir? a)-zirkonya b)-saf kum c)-cam d)-titanyum di oksit5. Seramikler aşağıdaki hangi malzemeden sonra en sert malzemedir? a)- Quartz b)-Elmas c)-tebeşir d)-Feldispat 6)- Seramiklere aşağıdakilerden hangi özellik uygun düşer? a)-Kırılgandırlar b)-sünektirler c)-elektrik iletirler d)- çekme dayanımları yüksektir 7)- Plastik, aşağıdakilerden hangilerinden oluşmuştur? Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 82 7)- Plastik, aşağıdakilerden hangilerinden oluşmuştur? a)- Oksijen+hidrojen b)-Karbon+hidrojen c)- Demir+oksijen d)- aluminyum +halojen 8)-Plastiklerin sert olanı aşağıdakilerden hangisidir? a)-elastomer b)-termoplastik c)-Termoset d)-Monomer 9)-Su bidonu,çatal-kaşık ve bavul hangi plastikten yapılır? a)-Polykarbonat b)-PE c)-Polystiren d)-Naylon10)- Plastik Yemek kabları ve çay bardakları hangi plastikten yapılır? a)-PE b)-Polystiren c)-PC d)-Naylon 11)-Pencere , kapı, sulama boruları,yalıtım bandı ve yer karoları hangi plastik malzemeden yapılır? a)-PC b)-PE c)-PVC d)-Naylon 12)-Lamba duy’u,soket ,tencere sapı ve düğme hangi plastikten yapılır? Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 83 plastikten yapılır? a)-Bakalit b)-Lastik c)-Polyamid d)-melamin 13)- Aşağıdakilerden hangisi plastiklerin özelliği olamaz? a)-Yalıtkandırlar b)-yük taşıyamazlar c)-yüksek sıcaklıklara dayanırlar d)-hafiftirler14)- Kompozitler iç yapılarına göre kaç çeşittir? a)-3 b)- 4 c)-2 d)-1 15)- Olta sopası hangi kompozitten yapılır? a)-Tabakalı kompozit b)- SicTanecikli kompozit c)- Sandwich kompozit d)-Bor elyaflı –bor tanecikli kompozit Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 84