Farmakoloji Serotornin ve 5 - Hidroksitriptamin Serotonin veya 5-hidroksitriptamin , GI sistem enterokromaffin (% 90), trombositler ve beyinde Diyette triptofandan sentezlenir Trombositlerde sentez edilmez (kandan Triptofan Triptofan hidrolaz Aromatik aminoasit dekarboksilaz 5-hidroksitriptofan 5-hidroksitriptamin N-asetil serotonin MAO Aldehit dehidrojenaz Melatonin (pineal bez de) 5-hidroksi indol asetik asit (5-HIAA) N C N C NH 2 COOH COOH NH 2 OH N C NH 2 OH H Triptofan 5-Hidroksitriptofan 5-Hidroksitriptamin N C COOH 5-OH indol Asetaldehit 5-Hidroksi indol Asetik asit Triptofan hidroksilaz 5-OH Triptofan dekarboksilaz ( ) Serotonin Resept 15 tip ve alt tip 5HT-1A: anksiyete / depresyon 5HT-1D: migren 5HT-2: -damar sistemi 5-HT3: Karsinoid sendrom Hipotansiyon Bronkospazm Diare Migren (5HT-1D) Kusma (5-HT3) Anksiyete (5HT-1A) Depresyon (5HT-1A) Obsesif kompulsif bozukluklar (5HT-2) GI bozukluklar (5-HT3) Normalde, trombositler damar endoteli ile endotel EDRF gibi antiagregan maddeler Endotelde hasar olursa platelet aktive edilir H1 Difenhidramin 5HT3 Ondansetron D2 Metaklopromid M Skopolamin : p-klorofenilalanin ( ) ronal re-uptake inhibisyonu: kokain, SSRA (fluoksetin), Rezerpin Metaboli MAO inhibit : p-kloroamfetamin Endo Melatonin GI kanal: motilitede : Trombositlerde: 5-HT2 resept agregasyon ve vazokonstriksiyon Serotonin; Farmakolojik etkileri Solunum sistemi: ; aortik ve karotid stimulasyonu ile solunumda artma GI kanal : Kusma (merkezi ve vagal afferentlerdeki 5-HT3 re ) Kalp-damar sistemi: 1. Direk vazokonstriksiyon ( ) ve indirek vazodilatasyon (NO ve PGI 2 ) 2. Kalp : direk inotropik ve kronotrop etki 3. ikardi ve hipotansiyon Serotonin Farmakolojik etki - 2 Serotonin Agonistleri Sumatriptan: 5-HT1D agonisti; akut migrende Buspiron : 5-HT1A agonist Cisaprit: 5-HT4 agonisti GI motilitede -E reflu azalma Ergot alkaloidleri: 5-HT1 ve 2 Fluoksetin: Selektif Serotinin Serotonin Antagonistleri Metiserjid ve Siproheptadin. 5HT2 antagonisti, karsinoid ve migrende Ketanserin: 5HT2 ve Alfa antagonisti antihipertansif olarak Ondansetron: 5-HT3 antagonisti Klozapin: 5HT2A/2C antagonisti: Angiotensinojen Angiotensin I (ADE) Angiyotensin II Vazokonstriksiyon Adrenler anjiyotensin madde Renin - Anjiyotensin - Aldosteron (RAS) Hormonal RAS Dokusal RAS Kalp-damar sistemi biridir. A. Damarlarda daralma arterlerde daha fazla 2. Ara etkiler AT II Na iyonu geri-emilimine neden olur AT II eferent arteriollerde daralma Kalp- daha zor pompalama yapar ve B. Parsiyel agonist, antihipertansif olarak Kaptopril Enalapril Bradikinin Kallidin Kininlerin sentezi 1. aktivasyonuna neden olur Plazma kallikreini - 1. Aminopeptidazlar 2. Karboksipeptidazlar Aminopeptidazlar Karboksipeptidazlar 2 formu var 1. Kininaz I des Arg9 Bradikinin 2. KininAZ II (ADE) Bradikinini inaktive eder Bradikininin etkileri 1. Kalp-damar sistemi des Arg9 Bradikinin antagonist: icatibant 2. Aprotinin (bovine pancreatic trypsin inhibitor, BPTI) 3.