Korozyon Sıcak Püskürtme 1 ? Sıcak metalin tanecikler halinde metale püskürtülerek yüzeye mekanik olarak bağlanması yönteminin prensibini oluşturur. ? Başta çinko ve alüminyum olmak üzere kurşun, kalay, bakır, paslanmaz çelik bu yöntemle kaplanır. SICAK PÜSKÜRTME YÖNTEMİ 2 ? . 3 ? . SICAK PÜSKÜRTME YÖNTEMİ 4 TERMAL PÜSKÜRTME thermal spray plasma 5 TERMAL PÜSKÜRTME 6 TERMAL PÜSKÜRTME 7 Metal kaplamadan önce özellikle büyük konstruksiyonların kum temizlenmesi; ? çelik yüzeylerinde basma gerilimi oluşturarak gerilimli korozyonu ? veya korozyonlu yorulma tehlikesini ortadan kaldırır. SICAK PÜSKÜRTME YÖNTEMİ 8 ? Bu tür kaplamalar genelde gözenekli olmakla birlikte özellikle çinko ve alüminyumun korozyon ürünleri bu boşlukları doldurarak korozif ortam ile alt metalin ilişkisini keserler. ? Metal toz veya tel halinde tabancaya beslenebilir. SICAK PÜSKÜRTME YÖNTEMİ 9 ? Uygun bir çözeltide yüzeyi metal kaplanacak parça katot yapılırsa buraya erişen metal iyonları elektron alarak indirgenirler ve metal haline geçerek parçanın yüzeyini örterler. Kaplamanın ? düzgün, ? parlak, ? her yerde kabul edilebilir kalınlıkta olması: kaplama çözeltisinin bileşimine ve kaplama koşullarına bağlıdır. ELEKTROLİTİK METAL KAPLAMA 10 ? Genel olarak katyonlardan metal iyonlarının katotda indirgenerek metal haline dönüşmesi istenir. ? Suyun ayrışarak oksijen gazı çıkışı olabilir. ELEKTROLİTİK METAL KAPLAMA 11 ? Çözeltiye katılan inorganik veya organik esaslı katkı maddeleri çözeltinin iletkenliğini arttırırlar, ? katot yüzeyinde oyuk oluşumunu engellerler, ? parlak kaplama elde edilmesini sağlarlar ? veya birden fazla metal iyonunun indirgenmesi sağlanarak alaşım tabakaları da elde edilir. ELEKTROLİTİK METAL KAPLAMA 12 ? Çözelti bileşimi veya çözeltiye katılan katkı maddeleri kaplama metalinin korozyon direncini etkiler. ? Krom kaplama banyolarına katılan selenyum bileşikleri korozyon şiddetini azaltırlar ve nikel-krom kaplı parçanın korozyon ömrünü uzatırlar. ELEKTROLİTİK METAL KAPLAMA 13 Nikel çözeltisinde metal bünyesine kükürt; ? Kaplama yüzeylerini çok parlak kaplama imkanı vermekle beraber, ? nikel kaplamanın çok düşük korozyon direncine sahip olmasının da nedenidirler. ELEKTROLİTİK METAL KAPLAMA 14 ? Metalik kaplamaların korozyondan koruma özellikleri alt metali her yerde ve düzgün kalınlıkta kaplamaları ile ilgilidir. ? Metal kaplamalarda iç gerilimler, gözenekler, inklüzyonlar korozyon direncini azaltan diğer faktörlerdendir. ELEKTROLİTİK METAL KAPLAMA