Suni Tohumlama Sığırlarda Çevresel Faktörler ve Beslenmenin Reprodüksiyona Etkisi YATKINDIR, YATKINDIR, - -27 27 FANLAR, FANLAR, C C DAYANIKLIDIRLAR, DAYANIKLIDIRLAR, 16:8 (AYDINLIK/KARANLIK) 16:8 (AYDINLIK/KARANLIK) ORTALAMA 5 AYLIK (16 ORTALAMA 5 AYLIK (16- -20 20 1 1- - 2 2- - BESLENME, BESLENME, 3 3- - 4 4- - UYGULAMALARININ FAYDALARI UYGULAMALARININ FAYDALARI 1 1- -POSTPARTUM 16:8 POSTPARTUM 16:8 2 2- - UYGULANMASI FAYDALI UYGULANMASI FAYDALI OLACAKTIR, OLACAKTIR, UYGULAMALARININ FAYDALARI UYGULAMALARININ FAYDALARI 3 3- - 4 4- - 5 5- - HAYVAN TRANSPORTLARI, HAYVAN TRANSPORTLARI, HAYVANLARA TOHUMLAMA HAYVANLARA TOHUMLAMA UYGULAMALAR, UYGULAMALAR, - - ERKEN LAKTASYONDA ERKEN LAKTASYONDA - - OLMASI OLARAK TANIMLANIR, OLMASI OLARAK TANIMLANIR, 1 1- - 2 2- - HAZIRLIK YAPMAK OLARAK HAZIRLIK YAPMAK OLARAK 1 1- - 2 2- - TOHUMLAMA SAYILARI ARTAR TOHUMLAMA SAYILARI ARTAR 3 3- - 4 4- -LH SALINIMINI ZAYIFLATIR VE LH SALINIMINI ZAYIFLATIR VE OVARYUMUN LH SALINIMINA CEVABINI OVARYUMUN LH SALINIMINA CEVABINI AZALTIR, AZALTIR, SINIRLANDIRAN DURUMLAR SINIRLANDIRAN DURUMLAR AZALMASI, AZALMASI, PERYODUNUN UZAMASI, PERYODUNUN UZAMASI, ABORT, ABORT, AYAK, BACAK VE EKLEM AYAK, BACAK VE EKLEM - - 2 AY 2 AY - -