2 - Ortopedi ve Travmatoloji Sınav Soru Örnekleri 1 DÖNEM V SINAV SORU ÖRNEKLERİ (Prof.Dr.C.Yıldırım Türk) 1. Aşağıdaki tendonlardan hangisi IV. dorsal ekstansör kompartmandan geçer ? a) Ekstansör pollicis longus b) Ekstansör indicis proprius c) Ekstansör carpi radialis brevis d) Ekstansör pollicis brevis e) Ekstansör digiti quinti Cevap : B 2. Aşağıdakilerden hangisi karpal tunnelden geçmez ? a) Fleksör digitorum profundus II b) Fleksör digitorum superfisialis V c) Fleksör pollicis brevis d) Fleksör pollicis longus e) Fleksör digitorum profundus III Cevap : C 3. El bileğinin 10 cm proksimalinden median siniri kesilen bir kişi aşağıdaki hareketlerden hangisini yapamaz ? a) Başparmağın interfalengeal eklemden fleksiyonu b) Başparmak oppozisyonu c) IV. Parmağın PIP eklemden fleksiyonu d) IV. Parmağın DIP eklemden fleksiyonu e) V. Parmağın oppozisyonu Cevap : B 4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? a) İnterossöz kaslar parmak abduksiyon ve adduksiyonunu sağlar, dorsalde yer alanlar adduksiyon, palmarda yer alanlar abduksiyon yaptırır. b) Lumbrikal kaslar MP ekleme fleksiyon yaptırır. c) Abduktor pollicis brevis intrinsik bir kastır d) Lumbrikal II median sinirden innerve olur e) Brachioradialis radial sinirden innerve olur Cevap : A 5. Aşağıdakilerden hangisi radial sinirden innerve olan bir kas değildir ? a) Abduktor pollicis brevis b) Abduktor pollicis longus c) Ekstansör pollicis brevis d) Abduktor digiti minimi e) Ekstansör indicis proprius Cevap : A 2 6. Aşağıdakilerden hangisi CP de prognostik gösterge değildir ? a) İlkel refleksin olup olmaması b) Kafa kontrolünün durumu c) Oturabilme d) Alt ekstremite tutulumunun derecesi e) İzole olarak üst ekstremite tutulumu Cevap : E 7. 3 yaşındaki CP’li bir çocukta aşağıdaki deformitelerden hangisi daha öncelikle cerrahi tedavi gerektirir ? a) Ayakta equinus b) Dizde fleksiyon kontraktürü c) Kalçada adduksiyon kontraktürü d) Elde pronasyon kontraktürü e) Ayakta valgus deformitesi Cevap : C 8. Aşağıdaki testlerden hangisi CP’ de kalçada izole olarak m.rectus femoris kontraktürünü ortaya koymak için yapılır ? a) Staheli testi b) Thomas testi c) Ely testi d) Green testi e) Hiçbiri Cevap : C 9. Botox’un CP’de aşağıdakilerden hangisinde uygulama endikasyonu yoktur ? a) Fiks equinus deformitesinin tedavisi b) Equinus yürüyüşü olan, çömelme yürüyüşü olmayan olgular c) 4 yaş altında AFO ile tedavi edilemeyen olgular d) Tendon ameliyatını istemeyen aileler için e) Kalça adduktor spastisitesinde Cevap : A 10. Spastik CP’li bir hastada aşağıdaki radyografilerden hangisine en çok ihtiyaç duyulur ? a) İki yönlü kafa grafisi b) Pelvis grafisi c) Diz grafisi d) Omuz grafisi e) Dirsek grafisi Cevap : B 3