1 - Fizyoloji Sinir Sistemi Ders Kurulu - Fizyoloji sorular SİNİR SİSTEMİ DERS KURULU-FİZYOLOJİ(6-3-3)-BÇoksevim 1-Hangisi amakrin hücrelerin saldığı bir nörotransmitterdir? a)Adrenalin b)Serotonin c)Dopamin d)Glutamat e)Aspartat 2-Hangisinin tat alma fonksiyonu yoktur? a) Palatal papillalar; b) Filiform papillalar c) Sirkumvallat papillalar d) Fungiform papillalar e)Hiçbiri 3-İşitmede stapes’te 1.3 defa artırılan orta kulak amplifikasyon hesabı için hangisi doğrudur? (Timpan membran yüzey alanı 42mm 2 , Stapes yüzey alanı 2.2mm 2 ) a)15 defa b)17 defa c)19 defa d)22 defa e)25 defa 4-Koku sinyallerini primer olfaktor kortekse gönderen son hücre hangisidir? a) Olfaktor hücre b)Mitral hücre c)Preglomeruler hücre d) Olfaktor reseptör e) Bowman hücresi 5-Aşağıdakilerden hangisi işitme için (korti-kohlea) doğru bir ifadedir? a) İç tüy hücreleri büyük oranda efferent lifler içerir b)Tüy hücrelerinin çok sayıdaki dentritleri işitmeyi güçlendirir c)Perilenfteki yüksek potasyum miktarı işitme için çok önemlidir d)Endokohlear potansiyel perilenf-endolenf pot. farkından oluşur. e)Tüy hücreleri aspartat salarak sinapslar uyarılırlar 6-Hangisi akomodasyon için doğru değildir? a)Pupilla kontraksiyonunun azalması b)Lens ligamentlerinin gevşemesi c)Silier kasların kasılması d)Konverjans e)Lens eğiminin artması Cevaplar: 1c, 2b, 3e , 4b, 5d , 6a F: 1-Hangisi, gözün en çok ışığı kırma ortamına sahip yeridir? a)hava-kornea b)Kornea-humor aköz c)Hümor aköz-lens d)Lens-Humor vitreus e)Humor vitreus 2-Hangisi ile bir tat duyumu algılanır? a)Uyaran fosfolipaz c yolu ile ekşi tat duyumu b)Adenilat siklaz ile cAMP artırılarak tuzlu tat duyumu c)Sodyum ve potasyum kanalları inhibe edilerek acı tat duyumu d)Hidrojen ve potasyum kanalları inhibe edilerek tatlı duyumu e)Hiçbir şık tat duyumu oluşturmaz 3-Hangisi, işitme korteksi için doğru değildir? a)Sesin şiddetini b)Sesin frekansını c)Sesin yönünü d)Sesin tınısı e)En az 2 desibellik farklılığı algılamak. Cevaplar:1c, 2e, 3e B: 1- Koniler için hangisi doğrudur? a)Algı amplifikasyon yüksektir b)Gün ışığında satüre olur c)Yavaş yanıt d)Ardışık ateşlemeler yavaş e)Fotopiğment miktarı düşük 2- Hangisi önce güzel tat alınırken sonra fena tat duyumu ifade eder? a)Kakoguzi b)Fantoguzi c)Hipoguzi d)Meteroguzi e)Disguzi 3- Hangisi işitmede fizyolojik ileti yolu için doğrudur? a)Timpan membran-İnkus-malleus-stapes-fenestra rotunda-korti-kohlea b)Timpan membran-stapes-inkus-malleus-fenestra ovalis-kohlea -korti c)Timpan membran-malleus-inkus-stapes-fenestra rotunda- kohlea -korti d)Timpan membran-malleus-stapes-inkus-fenestra ovalis-korti-kohlea e)Timpan membran-malleus-inkus-stapes-fenestra ovalis-kohlea-korti Cevaplar:1e, 2a, 3e.