Jeoloji Sismik Elektirik Yöntemler - 4 r rKritik k r lma (tam yans ma) • K r lma a ç s 90 dereceye e ş it oldu ğunda •SNELL YASASI ’ NIN MATEMAT İ KSEL İ ZAHIFERMAT PRENS İ B İ ’ N İ N S İ SM İ K YANSIMAYA UYGULANMASI