Jeoloji Sismik Elektirik Yöntemler - 6 SİSMİK- ELEKTRİK YÖNTEMLER DERS-5 DOÇ.DR.HÜSEYİN TUR SİSMİK YANSIMA • Çok yaygın bir tekniktir. • Petrol aramacılığı, •Kara ve denizde, •10m ‘den kabuk ve manto derinlikleri gibi farklı derinliklerden DE bilgi alınabilir. Amaçlar •Tabaka ara yüzeylerinden yansıma geometrisi ve sismik dalga enerjisi elde etmek • Sismik hızların belirlenmesi •Yapısal özelliklerin ve stratigrafinin belirlenmesi •Kaya ve sedimanların fiziksel özelliklerini belirlenmesi Sismik Profil • Yatay kesit (2B veya 3B model üretmek • Seyahat zamanından zaman kesiti önce hız analizinden sonra (çift yol) derinlik dönüşümü yaparak derinlik kesitleri elde edilir. Sismik dalgacıkta Faz kayması =180 dereceye kadar dır. Sismik Yansıma Basitleştirilmiş Hali Tek kaynak tek alıcı düzeni Tek Kanal Kaynak Alıcı Amlitüd (genlik)’ün ofsetle değişimi • Sismik izlerin bütünü • Yansıtıcı yüzey(reflektör) çift seyahat zamanına sahiptir. • Yansıtıcı yüzey bir dalgacık gibidir. Sismik Kesitin Doğası Konvolusyon • Yer, sismik enerjinin yayılımında bir filtre gibi davranır G(t) * F(t) = H(t) Kaynak * Yer = Sismogram Dalgacığı Yansıma Katsayıları F8 = Örnekleme frekansı, Hz Örnekleme aralığı, sn Dalgacık – Zaman serileri Örnekleme Teoremi Örnekleme oranı > 2fn Konvolüsyon • Sismik Dalgacık (1, -1/2, 1/2) Yansıma Serileri (1, 1/2, 1/2) Konvolüsyon Yansıma Sismik Serisi cevap 1 1/2 1/2 1/2 -1/2 1 1 1/2 -1/2 1 0 1/2 -1/2 1 3/4 1/2 -1/2 1 0 1/2 -1/2 1 1/4 1/2 -1/2 1 0 Konvolüsyon Sismik Cevap Seyahat zamanları Kullanılarak genlik Gösterimi yapılır. 1 , 0 , 3/4 , 1/4, 0 Sismik Veri •Örnekleme Aralığı •Örnekleme Frekansı •Analog ‘dan Digital •Katsayı serileri Sismik İz Çok sayıda (yüzelerce hatta binlerce) sismik izin birleşimi “Bir çok izin berleştirilmesi sonucu Stack Kesiti elde edilir. Sismik Yansıma da Varış Zamanı Hesabı Alıcılar