Sismik Prospeksiyon Sismik Prospeksiyon - 5c 3.ANALİTİK YÖNTEMLER 3.1.Yüzey Hız Profili Yaparak Hız Bulmak (Yansıma Verisinden Hızın Grafik Tayini)Eğer kuyu açma durumu uygun değilse o zaman bu yöntemle alttaki tabakanın hızı bulunur. 3.2. T- ?T Yöntemi4. BİLGİSAYAR İLE OTOMATİK HIZ BULMA 4.1. Hız Spektrumları Kullanılarak Otomatik Olarak Hız Bulunması Bu yöntemde CDP (Ortak Derinlik Noktası (ODN)) atışları yapılarak jeofonlara gelen dalgaların yansıma zamanlarından iyi bir doğrulukla hız tayini yapılır. Bilgisayar zaman-uzaklık ilişkisi üzerine kurulu hesaplamaları hızlı olarak yapar ve hızları bulur. En önemli otomatik hız tekniği hız spektrumu yöntemidir (Taner ve Koehler, 1969). Eğer x ofsetinde bulunan bir jeofona dalganın geliş zamanı tx ve dalganın düşey gidiş-geliş zamanı to ise, olarak verilir. Burada amaç yığma hızını (Vst) belirlemektir. Bu bağıntıda kayma zamanı ,4.2. Hız Taraması (Velocity Scan )