Sismik Prospeksiyon Sismik Prospeksiyon - 7a SİSMİK PROSPEKSİYON DERS- 7 DOÇ.DR. HÜSEYİN TURSİSMİK PROGRAMLARIN ÖNERİLMESİ VE DİZAYNI --Sismik programlama sismik yorumun ilk aşamasıdır. Sismik programların mutlaka o programı değerlendirecek yorumcular tarafından önerilmesi gerekir. -- Veri toplamada ikinci adım hazırlanmış olan sismik programın saha kayıt parametrelerini seçmektir. Kayıt parametrelerini seçmeden önce ise uygulanacak parametreleri etkileyen faktörler belirlenmelidir. Belirlenen faktörleri dikkate alarak seçilecek parametreler daha kaliteli veriler elde edilmesini sağlayacaktır. Sismik program önerilecek çalışma alanının jeofizik parametrelerinin saptanması için; bilinmesi gerekmektedir. Doğru ve kaliteli sismik veri elde etmek istiyorsak elimizdeki mevcut tüm jeofizik ve jeolojik veriler kullanılmalıdır. Sismik veri toplama çalışmaları ve önerilen sismik programlar sahadan sahaya farklılıklar gösteriri. Her sahada sürekli geçerli olabilecek sismik parametreleri hazırlamak olanaksızdır. •yüzey jeolojisi, • tektonik model • genel tabaka eğilimleriSİSMİK PROGRAMLARDA KULLANILAN VERİLER a. Gravite manyetik haritaları b. Geçmişte yapılmış zaman veya derinlik haritaları c. Saha hakkında hazırlanan jeofizik veya jeolojik raporlar d. Topografya haritaları e. Saha civarındaki yol haritaları f. Hava fotografları g. Yüzey jeoloji haritası h. Kuyu yüzey hız bilgileri i. Daha önce yapılmış şarj derinlik test bilgileriSİSMİK VERİ TOPLAMA METODLARI VE JEOFON DİZİLİMLERİ