Sismik Yorumlama Sismik Yorumlama - 1 SİSMİK YORUMLAMA DERS-1 DOÇ.DR. HÜSEYİN TURTEMEL SİSİMİĞE BAKIŞ-BAZI TEMEL KAVRAMLAR1. SİSMİK KIRILMA VERİLERİNİN YORUMU Klasik değerlendirme ve çözüm teknikleriyle jeofizik verilerden yer altı modeline gidiş. 2. SİSMİK YANSIMA VERİLERİNİN YORUMU a) Yapısal yorum (yükselim ve alçalım alanları, faylar ve uyumsuzlukların tanımı) b) Stratigrafik yorum (genlik, faz, hız ve akustik parametreler) c) Litolojik yorum (Tabakanın elastik özellikleri: Yansma genliğinin yanal ve düşey hızı, yoğunluk ) SİSMİK YORUMLAMASİSMİK KIRILMA VERİLERİNİN YORUMU