Sismik Yorumlama Sismik Yorumlama - 2a 1S(t) = R(t) * W(t) ® ® ® * AI(t) R(t) W(t) S(t) Sismik iz Dalgacık Yansıma katsayılarıref lectivity Jeolojik Model67SİSMİK KESİTİN İÇERİĞİ • Sismik kesitteki her yansıma bir tabaka sınırını, litolojik değişimi ve hız değişimini • Rezervuarın özelliklerini • Tektonik olayları • Düşey jeolojik kesit özelliklerini içerir. • Sismik zaman kesitinde ölçek Düşey Ölçek …………………. 10 cm/sn Yatay Ölçek ………………….. 1/25000 • Sismik derinlik kesitinde yatay ve düşey ölçek 1/1 olmalıdır.